De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 20 mei

Regiowoensdag, 6 december 2017

Opvoedsteun voor jonge Friese moeders
Leeuwarden - GGD Fryslân gaat verpleegkundige ondersteuning bieden aan vrouwen onder de 25 jaar met een lage opleiding die voor de eerste keer een kind krijgen. Vanaf 2019 wordt in heel Fryslân het hulpprogramma toegepast, waarmee nu al in enkele gemeenten wordt gewerkt.
Het gaat om het programma met de naam Voorzorg. De GGD ondersteunt hierbij de jonge vrouwen voor 2,5 jaar, tijdens de zwangerschap en tijdens de verzorging en opvoeding tot het kind twee jaar oud is. Ook de eventuele partner en andere mensen uit de sociale omgeving worden betrokken bij het programma.
Deelname aan het uit Amerika overgewaaide programma is vrijwillig. Naast vrouwen met een lage opleiding kunnen ook vrouwen deelnemen met specifieke problemen, bijvoorbeeld vrouwen die in hun jeugd mishandeld zijn of vrouwen die te kampen hebben met andere sociale problemen.
Het programma bestaat uit veertig tot zestig huisbezoeken van een jeugdgezondheidszorg-verpleegkundige. Volgens het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid blijkt uit onderzoek dat het programma leidt tot een betere gezondheid van moeder en kind, minder criminaliteit, minder kosten in het speciaal onderwijs en lagere medische kosten.
Momenteel werken zeven gemeenten in Zuidoost-Fryslân met het programma. Zij vroegen of het provinciebreed kan worden toegepast.
Uit een inventarisatie van GGD Fryslân blijkt dat in heel Fryslân 0,5 tot 1 procent van de gezinnen in aanmerking komt voor het programma. Dit zijn dertig tot zestig gezinnen per jaar. Bij dertig deelnemers kost het programma jaarlijks een kleine 350.000 euro.
Het voorstel van de GGD moet nog wel worden besproken door de wethouders met gezondheidszorg in portefeuille. Dat gebeurt tijdens een vergadering op 14 december.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties