De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 20 mei

Regiowoensdag, 6 december 2017

Stakingsbereidheid op Friese basisscholen opnieuw groot
Leeuwarden - De bereidheid onder basisschoolonderwijzers in Fryslân om volgende week te gaan staken, is bijna net zo groot als bij de vorige staking, op 5 oktober. Dat blijkt uit een rondgang bij acht directeuren van basisonderwijskoepels. Wel lijkt de stakingsbereidheid op christelijke scholen wat minder algemeen dan op openbare scholen.
Gesteund door zowel vakbonden als werkgeversorganisaties had de actiegroep PO-in-actie een ultimatum aan minister Arie Slob van Onderwijs gesteld om met 1,4 miljard euro over de brug te komen. Nu de minister die eis niet heeft ingewilligd, gaat de geplande staking volgende week dinsdag inderdaad door.
De openbare scholen van de koepels Gearhing in de zuidwesthoek, Proloog in Leeuwarden, Radius in Franekeradeel en Furore in Tytsjerksteradiel en Smallingerland gaan op een enkeling na allemaal dicht. ,,Het stakingspercentage onder personeel ligt tegen de 90”, laat Teunis Wagenaar weten, directeur van Furore. ,,De scholen blijven helemaal dicht. Er is dus voor de kinderen geen opvang geregeld, maar we hebben de ouders vorige week al ingelicht, zodat zij zich daar lang van tevoren op konden voorbereiden.” De scholen van Radius zorgen er desgewenst voor dat kinderen die dag op school of bij een crčche opgevangen kunnen worden.
Op de christelijke scholen is het beeld wat gemengder. In bijvoorbeeld Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Smallingerland en de zuidwesthoek gaan verreweg de meeste dicht, maar in Heerenveen en De Fryske Marren is dat anders: ,,Wij vinden de actie sympathiek, maar onze scholen blijven volgende week open”, meldt Erik Rietkerk, bestuurder bij cbo Meilân. Met de staking van 5 oktober gingen de vijftien scholen wel dicht. ,,Destijds moest het regeerakkoord nog gesloten worden en konden we druk uitoefenen. Inmiddels is dat in beton gegoten en heeft staken nu dus weinig zin. Dan willen we ouders niet onnodig de dupe laten worden van een nieuwe staking.”
Ouders
Tot nu toe ervaren directies van stakende scholen ook deze keer begrip bij de ouders. ,,Bovendien, als een aantal leerkrachten ervoor kiest om te werken, kunnen de kinderen toch op school worden opgevangen", aldus Albert Faber, directeur van cbo De Greiden. Hij hoopt dat ouders de staking ondersteunen, bijvoorbeeld door zich op sociale media uit te spreken.
Want de nood is nog steeds hoog, benadrukken alle directeuren. ,,Die 1,4 miljard euro is echt nodig. We moeten het dan ook hebben over de grote achterstand in het onderhoud van gebouwen en de vernieuwing van ict en leervormen. Het basisonderwijs staat er wat dat betreft duidelijk slechter voor dan het voortgezet onderwijs”, vindt directeur Wagenaar die in beide vormen van onderwijs gewerkt heeft.
Hoge nood
,,De drie grootste knelpunten zijn werkdruk, salarissen en het lerarentekort”, vat Hans Greidanus samen, directeur van cbo Fryslân. Om de werkdruk te verlagen, trekt het kabinet in totaal 450 miljoen euro uit, bijvoorbeeld om onderwijsassistenten en conciërges te kunnen aanstellen, maar in 2018 is daar slechts tien miljoen van beschikbaar. De schooldirecties vinden dat te weinig.
In Den Haag is daar mogelijk nog een succesje te halen. De onderwijsbegroting van minister Arie Slob wordt vandaag en morgen behandeld in de Tweede Kamer. Coalitiefracties hintten gisteren op de mogelijkheid om de extra miljoenen in de begroting naar voren te halen, zodat er volgend jaar al meer besteed kan worden.
Mocht de staking dan volgende week weer geen effect hebben, dan zijn er al plannen om in de ene na de andere provincie een aantal dagen kettingstakingen te houden.
Directeur Albert Helder van Proloog: ,,De need is heech en de grimmitigens is grut. Wy ha in streep lutsen.”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties