De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 20 mei

Regiodonderdag, 7 december 2017

Joure wil volgend jaar weer in de SKS meezeilen
Joure - Skūtsjeschipper Dirk Jan Reijenga van Joure gaat ervan uit dat hij volgend jaar weer meedoet met de wedstrijdenreeks van de SKS. Hij zal de Oeral Thśs zo aanpassen dat het voldoet aan de wedstrijdeisen van Fryslāns oudste skūtsjesylorganisatie, mits de vergadering van schippers, eigenaarscommissies en bestuur bereid is de huidige regelgeving te heroverwegen.
Afgelopen seizoen werd Joure uitgesloten van deelname, omdat het mastbeslag niet aan het Originaliteitsreglement voldeed. Op de mast van Joure hangt de bevestiging van de zeilsval acht centimeter hoger dan de SKS toestaat. Reijenga deed dit vanwege de veiligheid.
Afgelopen najaar is er ,,in goed petear” geweest tussen Reijenga en Ulbe Zwaga van de Kommisje Amels, die binnen de SKS gaat over de originaliteit, zegt de Jouster schipper. Hij heeft wel aangedrongen op een evaluatie van de jongste originaliteitseisen, waardoor de grotere schepen in de vloot worden gedupeerd. Met de commissies van Langweer, Stavoren en Leeuwarden is een alternatief aangedragen.
Volgende week donderdagavond wordt op een extra ledenvergadering in Woudsend het voorstel van de grote skūtsjes besproken om de Formule 2016 en de regels rond het zeilsilhouet te evalueren. Deze vergadering is al tweemaal uitgesteld, omdat de deskundigen binnen de SKS eerst meer onderzoek wilden doen naar de consequenties. De originaliteitscommissie heeft altijd gezegd dat de originaliteitseisen niet op gespannen voet staan met de veiligheid.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties