De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Hoofdartikelvrijdag, 15 december 2017

LF2018 dreigt alleen een kater na te laten
Culturele Hoofdstad moet meer worden dan een feestje. Het moet een katalysator worden van vernieuwing, verandering. Een feest van innovatie, niet alleen voor een culturele elite maar voor iedereen. En het mag zeker geen politiek feestje worden, sterker nog, zelfs de verhoudingen tussen de bestuurders en de inwoners van de provincie zal door 2018 veranderd worden.
Dit zijn zomaar wat uitspraken en beweringen die de afgelopen jaren zijn gedaan over LF2018, zoals Leeuwarden Culturele Hoofdstad intussen heet. Uitspraken van organisatoren, initiatiefnemers en bestuurders. En de woorden die alle lading moeten dekken, zijn ‘iepen mienskip’. De mensen in Fryslân als drager van het beloofde succes van LF2018, de inspiratiebron waaruit het programma voortkomt, de honderden en honderden initiatieven van Appelscha tot Zwarte Haan: iedereen is uitgenodigd om mee te doen, niemand uitgezonderd.
Tot zover de theorie.
De praktijk is weerbarstiger. In de maand voordat het feest eindelijk losbarst wordt zichtbaar hoever de politiek en de mienskip van elkaar af staan. Meer dan vijftig culturele instellingen - mienskip! - uit de provincie uitten vorige week hun zorgen over de toekomst van de culturele sector. Er komt geen geld bij na 2018 om het beoogde succes van LF2018 uit te bouwen of in stand te houden. De provincie neigt ernaar het beschikbare budget te verdelen over meer partijen, zodat de spoeling per instelling dunner wordt. Festivalorganisatoren die de afgelopen jaren Leeuwarden op de kaart hebben gezet, kunnen niet rekenen op structurele financiering om in stand te houden wat er de afgelopen jaren is opgebouwd. Het Fries Museum luidt de noodklok: de Alma Tadema-tentoonstelling was een groot succes, maar blijven dit soort grote exposities mogelijk als 2018 voorbij is?
In plaats van het gesprek aan te gaan met de culturele instellingen en de tijd te nemen voor een breed gedragen nieuw cultuurbeleid, besloten Provinciale Staten woensdagavond om volgende week gewoon een besluit te nemen. Het door de sector opgestelde manifest Tijd voor cultuur lijkt daarmee in de prullenbak te verdwijnen.
Zelfs een van de hoofdsponsoren van LF2018, het Leeuwarder Ondernemers Fonds (LOF), luidde maandag in deze krant de noodklok. Als er niet snel wat gebeurt wordt het misschien een leuk feest, maar meer ook niet, aldus de voorzitter van het LOF. Hij kondigde meteen aan geld beschikbaar te willen stellen voor die zogenoemde legacy, ofwel de nalatenschap van LF2018.
Helaas, zo stelde voorzitter Pieter Douma, werd het LOF bij gemeente en provincie niet met open armen ontvangen. Ja, er hadden gesprekken plaatsgevonden, maar daar bleef het ook bij.
De reactie van de verantwoordelijk bestuurders Sjoerd Feitsma en Sietske Poepjes? Ze herkennen zich niet in de kritiek.
Culturele Hoofdstad moet leiden tot innovatie, een nieuw zelfbewustzijn, moet een impuls worden voor de Friese cultuur en óók een katalysator zijn voor veranderingen. Maar nu, een maand voordat het zover is, staan de politiek en het culturele veld in Fryslân lijnrecht tegenover elkaar. En dreigt de legacy van LF2018 alleen een grote kater te worden. PvtH

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties