De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Hoofdartikelmaandag, 18 december 2017

Ongelijkheid is een politieke keuze
De ongelijkheid in de wereld wordt groter. Er zijn weliswaar landen waar mensen wonen die vroeger als arm werden beschouwd, die er de laatste decennia in vergelijking met het welvarende Westen flink op vooruit zijn gegaan. Bijvoorbeeld India en China. Aan de andere kant neemt de ongelijkheid binnen deze landen toe. Het verschil tussen arm en rijk is daar groter geworden.
Het eerste World Inequality Repor t dat vorige week in Parijs werd gepresenteerd door onder meer de bekende econoom Thomas Piketty laat er geen twijfel over bestaan. Sinds de jaren tachtig is de wereld veel rijker geworden, maar de rijkste 0,1 procent heeft net zoveel van die extra welvaart gekregen als de armste 50 procent. De ongelijkheid in de wereld is dus fors toegenomen. Meer dan honderd onderzoekers verzamelden gegevens van alle continenten. Nederland doet het goed. Het staat zesde op de lijst van landen waar de rijkdom het meest gelijk is verdeeld, nog voor ScandinaviŽ.
Van de westerse landen scoren vooral de VS en Groot-BrittanniŽ slecht. Deze landen naderen steeds meer het Midden-Oosten. Daar pakt de rijkste 10 procent van de inwoners 61 procent van het nationale inkomen. In Europa is dat gemiddeld 37 procent. Opvallend is dat de inkomensverschillen in Europa en de VS in 1980 nog even groot waren, terwijl er nu een groot verschil is.
Ongelijkheid is een politieke keuze, zo blijkt. Beslissingen over de vraag hoe de nationale rijkdom wordt verdeeld over welke bevolkingsgroepen zijn van groot belang. Dat heeft te maken met zaken als de hoogte van uitkeringen, de effecten van het belastingstelsel, de zorgkosten en welke kansen onderwijs kan bieden aan mensen die zoals ze dat vroeger zeiden Ďvoor een dubbeltje zijn geborení. De plannen van onze regering om via het belastingstelsel douceurtjes aan rijke multinationals te geven komen met deze kennis in een schril daglicht te staan.
Een hoopvol aspect van het onderzoek is dat de toename van ongelijkheid geen wet van Meden en Perzen is. Het blijkt dat het neoliberale beleid voor, en geloof in, een steeds meer terugtredende overheid, zoals we dat zien in de Angelsaksische landen, vooral de toch al rijken laat profiteren.
Het sterke van het onderzoek is dat het laat zien dat ongelijkheid kan worden bestreden door beleid van overheden. Maar dan moet er wel een radicaal einde komen aan het neoliberale geloof dat de toch al sterken en rijken bevoordeelt. En vooralsnog heeft het Rijnlandse economische model zoals dat in veel landen van West-Europa nog steeds werkt - zij het in vergelijking met vroeger stevig ontmanteld - de beste papieren. Hoe gelijker een samenleving is, hoe gelukkiger de mensen zijn. Ongebreideld kapitalisme is funest voor een samenleving. Wie kan na dit onderzoek hieraan nog twijfelen? PAdV

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties