De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiomaandag, 22 januari 2018

Lerarentekort in Fryslân loopt hard op
Leeuwarden Het tekort aan leraren op Friese basisscholen stijgt de komende jaren snel. Waar dit jaar nog 1 procent van de vacatures structureel niet vervuld kan worden, zal dit tekort oplopen tot 6 procent in 2023. Dat blijkt uit nieuwe arbeidsmarktramingen van het Tilburgse bureau Centerdata, in opdracht van het ministerie van Onderwijs.
Het Friese basisonderwijs heeft al enkele jaren moeite om vacatures te vervullen. Tot voor kort gold dat vooral voor invalleerkrachten bij ziekte of bijvoorbeeld zwangerschap. De komende jaren zullen dus ook steeds meer reguliere banen niet vervuld kunnen worden.
Fryslân kampt in vergelijking met de rest van Nederland met een relatief grote groep docenten van 55 jaar en ouder. Veel van deze leraren gaan de komende jaren met pensioen. Door de bevolkingskrimp zijn er ook minder leraren nodig, maar desalniettemin is de verwachte instroom van nieuwe docenten de komende jaren te klein. Volgens het onderzoeksbureau zullen dit jaar 34 van de 3100 voltijdsbanen op Friese basisscholen onvervuld blijven. In 2023 loopt dit aantal op tot 170 van de 2910 banen, bijna 6 procent dus.
Jan Sijtsema van provinciale koepel voor christelijk basisonderwijs CBO Fryslân spreekt van ,,onrustbarende signalen”, waarvan veel basisscholen nu al de gevolgen merken. Hij ziet al dat scholen steeds meer gebruik maken van onderwijsassistenten. Twee klassen worden dan vaak samengevoegd, waarbij één docent hulp krijgt van een onderwijsassistent.
Sommige scholen lossen het tekort op door docenten te vragen als invaller die al met pensioen zijn. ,,Maar dat levert te weinig op om tot een structurele oplossing te komen”, zegt Sijtsema. Veel docenten willen in het eerste jaar na hun pensionering nog wel zo nu en dan voor de klas staan, maar daarna wordt het enthousiasme snel minder groot.
Het gebeurt in Fryslân al incidenteel dat een klas naar huis wordt gestuurd omdat de school geen invaldocent heeft kunnen vinden. ,,In de Randstad is de nood veel groter. Zo heeft een school in Amsterdam besloten nog maar vier dagen per week les te geven, omdat er niet genoeg mensen zijn.” Volgens Sijtsema kan zo’n situatie op termijn in Fryslân ook ontstaan, als geen maatregelen worden genomen.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 22 januari 2018

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties