De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Economiewoensdag, 24 januari 2018

Kalverfraude kan ramp zijn voor de sector
Leeuwarden - De fraude met kalveren die gisteren bekend werd, kan rampzalige gevolgen hebben voor de Nederlandse melkveehouderij, stelt Maarten Leseman van LTO Nederland. Het afgelopen jaar bleken volgens gegevens van het Identificatie- & Registratiesysteem (I&R) Nederlandse koeien opvallend meer meerlingen te hebben geworpen dan in andere jaren. Bij steekproeven bleek in de meeste gevallen sprake van gesjoemel.
Door te rommelen met geboortecijfers kunnen boeren makkelijker aan de regels voor fosfaatuitstoot voldoen, zonder daarvoor runderen te hoeven wegdoen. Door twee eenlingen op papier een tweeling te maken, blijft één koe kalfloos. En een koe die nog nooit heeft gekalfd, telt voor de uitstoot minder zwaar mee dan een rund dat wel heeft gekalfd.
Normaal werpt 3 tot 5 procent van de koeien een meerling. In 2016 bleek bij 2000 bedrijven het aantal op 10 procent en hoger te liggen en bij 5700 veehouderijen op 5 tot 10 procent. Bij steekproeven bij 29 bedrijven met meer dan 10 procent meer meerlingen bleek sprake van fraude. Hoeveel Friese bedrijven daar tussen zaten kon de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit niet zeggen.
Vertrouwen
Het sjoemelen is volgens Leseman vooral schadelijk voor de bedrijfstak omdat het buitenland het vertrouwen in Nederlandse zuivel- en vleesproducten kan verliezen. ,,We hebben in onze stoutste dromen nooit bedacht dat mensen willens en wetens fouten zouden maken bij het invullen van het I&R-systeem. Dat systeem is ook belangrijk voor de bestrijding van dierziekten. Het kan voor een land als China aanleiding zijn onze producten te boycotten. Zeker als concurrerende landen dat vuurtje opstoken.”
Eind vorig jaar onthulde NRC Handelsblad dat twee derde van de grote verwerkers en vervoerders van mest in Oost-Brabant en Noord-Limburg zich schuldig had gemaakt aan fraude. Deze nieuwe fraude kan het imago van de boerensector nog verder beschadigen, vreest Leseman. ,,Dit raakt een open zenuw van de sector. Dit opgeteld bij de mestfraude is rampzalig voor ons imago.”
Bovendien vreest Leseman dat de discussie weer naar boven komt of de veestapel niet te groot is. ,,Onder het vorige kabinet werd daar enkele keren op gezinspeeld, al wist staatssecretaris Sharon Dijksma die discussie af te houden. In het nieuwe regeerakkoord staat de omvang van de veesector niet ter discussie. Door dit soort berichten kan het zo maar weer op de agenda komen.”
Minister Carola Schouten wil de fraude hard aanpakken. Ze heeft al contact met het Openbaar Ministerie.. Gisteren sprak ze met vertegenwoordigers van de sector om hen te laten weten wat voor sancties er zullen volgen tegen de overtreders.
Een aantal belangenorganisaties waaronder LTO hebben de minister toegezegd mee te werken de fraude aan te pakken. ,,We vragen onze achterban de gegevens die ze hebben doorgegeven, nogmaals te controleren en indien nodig te corrigeren. Wie heeft gefraudeerd en wordt veroordeeld kan op een schorsing van LTO rekenen. Ze lopen ook risico dat melkbedrijven als FrieslandCampina melk weigeren op te halen.”
De mestfraude overschaduwde gisteren het positieve nieuws dat de fosfaatproductie uit mest weer binnen de Europese normen valt.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties