De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Geloof & Kerkvrijdag, 26 januari 2018

Paus: journalist is beschermer van het nieuws
Journalisten hebben – als beschermers van feitelijk correct nieuws – de plicht tot uiterste zorgvuldigheid in hun berichtgeving. Zodoende kunnen ze het goede bevorderen, vertrouwen wekken en de gemeenschap op weg helpen naar vrede.
Een beetje een open deur, zoals paus Franciscus de journalistiek omschrijft in zijn boodschap ter gelegenheid van de Wereldcommunicatiedag op 13 mei. Maar traditiegetrouw al bekendgemaakt op de 24e januari; de feestdag van de patroonheilige voor de journalisten.
De paus herinnert aan de basisopdracht van de journalistiek omdat via de sociale media de laatste tijd een vloedgolf aan desinformatie de wereld rond gaat. Fake news, nepnieuws? Sla er de Bijbel maar op na, adviseert Franciscus. Want dat verhaal van de slang, Eva, appel, Adam? Je reinste nepnieuws, maar van grote invloed op de meningsvorming van toen tot nu. De paus baseert zijn boodschap op een passage uit het evangelie van Johannes. Vers 8:32: De waarheid zal u bevrijden.
De paus noemt het nepnieuws een virus dat zich razendsnel verspreidt en lastig te bestrijden is. Nepnieuws, desinformatie, alternatieve feiten, geruchten, leugens. Allemaal een pak van hetzelfde laken en bedoeld om verwarring te zaaien. ‘Er bestaat geen onschuldige desinformatie’, vindt de paus. ‘Zelfs de geringste verdraaiing van de feiten kan gevaarlijke uitwerkingen hebben. Bewust onjuiste informatie verspreiden heeft als doel de lezer te misleiden en te manipuleren.’ Veel verspreiders van nepnieuws zijn bewust uit op (politieke) macht of geldelijk gewin. Natuurlijk noemt de paus Donald Trump niet bij name, maar op en tussen de regels staan volop verwijzingen naar de Amerikaanse president die als een ziekelijke leugenaar de ene onwaarheid lanceert om zijn goedgelovige aanhang te plezieren en om er zelf beter van te worden. Voor Trump heiligen alle middelen zijn doel op zelfverheerlijking en zelfverrijking.
Als journalisten hun werk en bijbehorende verantwoordelijkheid serieus nemen dan zullen ze die misinformatie moeten blijven bestrijden. Hoe ontmoedigend het soms ook is om de ware feiten aan te dragen als die alweer worden overspoeld door nieuwe desinformatie. Volgens de paus is journalist niet alleen een beroep maar ook een missie: werken in dienst van de waarheid.
Franciscus pleit met zoveel woorden voor diepgravende onderzoeksjournalistiek: altijd en overal onbevooroordeeld op zoek blijven naar de juiste feiten, de waarheid.
Volgens de paus is het echte drama van al die bewuste nepberichten dat ze aanzetten tot onbegrip, achterdocht en ten slotte tot haat. Valse berichtgeving leidt tot demonisering en intolerantie. De pauselijke boodschap is een aansporing voor serieuze journalisten om de waarheid te dienen. De lezers moeten op die waarheidsbevinding kunnen vertrouwen.
Anders gezegd: leugens horen (ook) niet in een krant.
Frans Wijnands is Vaticaan-watcher voor het Friesch Dagblad

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 1


Reacties:

Het artikel lezend dacht ik de paus betrapt te hebben op een ondermijning van Gods Woord, wat hem vaak kenmerkt. 'Want dat verhaal van de slang, Eva, appel, Adam? Je reinste nepnieuws, maar van grote invloed op de meningsvorming van toen en nu.'
Toch maar even zijn advies opgevolgd om nieuws te checken. Volgens de Guardian stelde hij dat het eerste nepnieuws dateerde van het bijbelse begin van de tijd, toen Eva werd verleid een appel uit de hof van Eden te nemen op basis van desinformatie van de slang.
Je kunt veel vinden van deze weergave van het verhaal maar mijn eerste gedachte was dat de paus de geschiedenis van Adam en Eva als nepnieuws beschouwde.
Je kunt dus ook slachtoffer worden van nepnieuws door verkeerde interpretatie van wat je leest. Blij dat ik geen journalist ben...

W. Dijkstra, Steenwijk - vrijdag, 26 januari 2018


Geloof & Kerk
Familieberichten
Advertenties