De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Hoofdartikelzaterdag, 3 februari 2018

Schade geregeld, grote kosten komen nog
Het bleek dus toch te kunnen: snel overeenstemming te bereiken over een schadeprotocol dat gedupeerden van de aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen vergoedingen uitkeert. Hoewel er niet of nauwelijks inzicht is in dit soort interne processen, is de snelle doorbraak waarschijnlijk te danken aan doortastend optreden van minister Eric Wiebes.
Na de laatste zware aardbeving in Zeerijp op 8 januari kwam de hele kwestie van de schadevergoeding in een stroomversnelling met als resultaat dat vanaf 19 maart een loket open gaat voor de afhandeling van schade aan huizen en gebouwen. De overheid betaalt en verhaalt de kosten op de NAM, die mede-eigenaar Shell zegt te garanderen. De reacties uit Groningen getuigen van opluchting.
De staat heeft jarenlang de penibele situatie van veel Groningers niet erkend, gebagatelliseerd en zelfs weggewuifd. Sterker nog, het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft eerder (2013) geadviseerd om in het belang van de veiligheid van de Groningers de gaswinning terug te draaien. Maar de overheid heeft dat destijds genegeerd en liet de gaskraan wijd open staan, de Groningers daarbij bewust aan gevaar blootstellend.
Nu heeft Wiebes na een nieuw advies van de SodM besloten de putten in het kerngebied van de bevingen bij Loppersum te sluiten. Maar het zal moeilijk worden om de gaswinning terug te brengen naar 12 miljard kuub. Gasdistributeur Gasunie zegt dat daarmee de leveringszekerheid voor Nederland in gevaar komt.
De schadeafhandeling lijkt nu te zijn geregeld, hoewel we moeten afwachten hoe de nieuwe regeling in de praktijk uitpakt. Vele malen meer kosten zullen moeten worden gemaakt om van het gaswinningsgebied een veiligere plaats te maken. En dat is de versteviging van woningen en gebouwen. Alleen al in Loppersum en omgeving moeten alle gebouwen worden versterkt. Tot 2010 worden nog zo’n 22.000 woningen in het hele gaswinningsgebied onderzocht. De schattingen zijn dat versterking van huizen 15 tot 20 miljard euro zal gaan kosten. Dit zijn astronomische bedragen die niet zo maar met een vingerknip tevoorschijn zijn te toveren. Bovendien wordt de zaak ingewikkeld als de versterkingskosten hoger zijn dan de verkoopwaarde van de woning. In veel gevallen ligt dan sloop en nieuwbouw voor de hand.
Ook bij het aardbevingsbestendiger maken van woningen en gebouwen in het gaswingebied dient de landelijke overheid nu het voortouw te nemen. Het wegnemen van onveiligheid van burgers is haar taak. De gaswinning heeft de staat in al die jaren 300 miljard opgeleverd, geld dat in de lopende begrotingen is verdwenen. Nu wordt het tijd om te investeren in de regio waar al die rijkdom vandaan is gekomen. PAdV

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties