De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Regiowoensdag, 14 februari 2018

Korting voor Friese student in Leeuwarden
Leeuwarden - Friese studenten kunnen met korting studeren bij de RUG Campus Fryslân, de nieuwe universitaire opleiding in Leeuwarden. De provincie Fryslân stelt per Friese student maximaal 3750 euro subsidie beschikbaar, als tegemoetkoming in de relatief hoge studiekosten.
De bacheloropleiding op de Friese campus, met de naam Global responsibility & leadership, begint komend schooljaar. Er kunnen per jaar 75 tot honderd studenten worden ingeschreven.
Gedeputeerde Sander de Rouwe wijst erop dat relatief weinig Friese jongeren een universitaire opleiding volgen - het verschil met andere regio’s zou oplopen tot 20 procent. ,,Wij willen hiermee bereiken dat het aantal Friese studenten in het universitair onderwijs omhooggaat.”
Daarnaast was een overweging, zegt de gedeputeerde, dat de provincie de afgelopen jaren tientallen miljoenen euro’s heeft gestoken in de totstandkoming van de Friese campus. ,,Dan willen we ook dat de Friezen daarvan kunnen profiteren.”
Studenten kunnen aanspraak maken op de beurs als zij een diploma hebben van een Friese middelbare school én minstens twee jaar in Fryslân hebben gewoond. Friese studenten die buiten Fryslân een vwo-diploma hebben gehaald, komen niet in aanmerking.
De provincie hoopt met de regeling - die er komt na een aangenomen motie in Provinciale Staten - het percentage Friese studenten in Leeuwarden omhoog te krijgen. Normaliter zou het gaan om 8 procent, zegt De Rouwe, met deze regeling hoopt de provincie naar 15 procent Friese leerlingen te komen. Aantallen wil hij niet noemen, omdat het nog afwachten is hoe populair de opleiding wordt.
Gomarus
De regeling pakt negatief uit voor leerlingen van onder meer het Gomarus College, de school voor gereformeerd onderwijs in Groningen. Daar halen jaarlijks enkele tientallen Friese scholieren hun diploma. Gedeputeerde De Rouwe zei gisteren dat het hem niet bekend was dat er ook een groep Friese scholieren is die in Groningen het diploma haalt. ,,Elk criterium is discutabel”, zei hij in een reactie daarop. ,,Maar mocht er een heel bijzondere situatie zijn, dan kunnen we nog kijken of we een uitzondering kunnen maken.” Het alleen kijken naar de woonplaats van de student is volgens de gedeputeerde te fraudegevoelig.
Voor het studiefonds is 100.000 euro beschikbaar. Studenten kunnen in het eerste jaar 750 euro subsidie krijgen en in de studiejaren daarna nog twee keer vijftienhonderd euro. Dat betekent dat al met al een kleine dertig studenten kunnen deelnemen.
De studenten moeten wel nog steeds een hoger collegegeld betalen dan bij reguliere universitaire opleidingen. De Groninger universiteit vraag vierduizend euro per jaar, het dubbele van het reguliere collegegeld. De belangrijkste reden hiervoor is het beoogde kleinschalige onderwijs in Leeuwarden.
De Rouwe verwacht dat de 100.000 euro die nu beschikbaar is, voldoende is om alle aanvragen voor de komende jaren toe te kennen.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties