De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Economiezaterdag, 17 maart 2018

Moeten we straks voor de zondagsrust naar Dantumadiel?
Damwâld - Ook in het laatste bolwerk van de koopvrije zondag, Noordoost-Fryslân, staat de zondagsrust onder druk. CDA, CU en SGP vormen niet langer een gezamenlijk front tegen winkelen op de zevende dag.
In Damwâld, Buitenpost en Drachten heerst nog op elke zondag een serene rust in de straten. Een welverdiende dag van collectieve onthaasting en van bezinning voor de één, een verplichte dag van verveling voor de ander. Nu de groep die die laatste mening is toegedaan steeds groter wordt, taant ook het politieke draagvlak voor de koopvrije zondag in de gemeenteraden van Dantumadiel, Achtkarspelen en Smallingerland.
Dongeradeel begon in 2014 te experimenteren met de koopzondag en voerde die twee jaar later in, Kollumerland en Tytsjerksteradiel gingen in 2016 overstag, Opsterland al eerder. De drie gemeenten in de regio waar de winkels dicht blijven, zijn daardoor geďsoleerd komen te liggen in een omgeving vol koopzondagen. Shopgrage inwoners wijken uit naar buurgemeenten en de lokale middenstand loopt inkomsten mis.
Tot voor kort zegevierden in het noordoosten godsdienstige en maatschappelijke argumenten tegen de koopzondag, maar pragmatisme krijgt nu de overhand. De sociaaldemocraten hebben hun verzet tegen de 24-uurseconomie al een tijdje geleden opgegeven. Dat kleine ondernemers in de concurrentieslag in feite gedwongen worden zondags de deuren te openen en daardoor nooit meer vrij hebben, is een tegenargument dat de SP nog wel, maar de PvdA al niet meer overtuigend uitdraagt.
Ook de laatste verdedigers van de zondagsrust, de christelijke partijen, beginnen in drie voornoemde gemeenten meer of minder mee te bewegen met de maatschappelijke trend. Alleen de SGP blijft overal een fervent en compromisloos tegenstander van de koopzondag.
Voor de ChristenUnie geldt dat niet meer. In Smallingerland noemt Pieter van der Zwan, die graag door wil als wethouder, de koopvrije zondag een strijdpunt, geen breekpunt. De PvdA, nu de grootste partij in het gemeentebestuur met CU, D66 en SP, heeft het opengooien van de winkeltijdenwet zelfs als voorwaarde gesteld voor deelname aan een nieuw college. Het CDA is bereid een beperkt aantal koopzondagen toe te staan. Daarmee volgt ze de publieke opinie: vier op de vijf inwoners van Smallingerland zouden graag een of andere vorm van koopzondag zien.
De koopvrije zondag lijkt nog het sterkst te staan in Dantumadiel. Het college van CDA, ChristenUnie en FNP legde in 2014 vast dat de rust op de zevende dag behouden zou blijven. Persoonlijk vinden ook lijsttrekkers van oppositiepartijen Gemeentebelangen en Sociaal Links dat eigenlijk nog altijd wel prima zo. ,,Ergens is it wol spitich dat de snein űnder druk stiet”, vindt Rommy Kempenaar van Sociaal Links.
Meer hierover in het Friesch Dagblad van 17 maart

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties