De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Economiewoensdag, 21 maart 2018

Grondig definieert ‘grondgebonden’
Den Haag - Grondgebondenheid heeft alles te maken met de beschikbare grond van een melkveebedrijf. Het levert bovendien een bijdrage aan behoud van het landschap, biodiversiteit en weidevogelbeheer. Dat stelt het Comité GRAS, dat gisteren een ‘toekomstbestendige definitie van grondgebonden melkveehouderij’ aanbood aan Kamerleden van de commissie LNV.
Netwerk Grondig, dat grondgebonden boeren verenigt, richtte in oktober 2017 het comité op om een definitie vast te stellen. Daarmee moet fraude via kunstgrepen op papier, met aan- en afvoer van mineralen, worden voorkomen. Ook het focussen op een deelaspect van de kringloop is geen grondgebondenheid, stelt het comité. ‘Het is mestplaatsing én ruwvoerwinning, die moet in balans zijn, niet de focus op één van die twee.’
De grondgebonden boeren stellen dat er altijd een deel van de melkveehouderij intensief zal blijven, omdat de boer daarvoor kiest of dat lokale omstandigheden daartoe dwingen. Het Netwerk wil dat voor deze bedrijven dan een strenger regime geldt voor milieuwetten en mestregelgeving. Dat moet een prikkel zijn om grondgebonden te worden.
Voor melkveehouders die binnen een straal van twintig kilometer van hun bedrijf mest kunnen plaatsen en van datzelfde land het voedergewas benutten, zou een zogenoemd kringloopcontract moeten gelden. GRAS beschouwt dat ook als grondgebonden. Ook veehouders die dankzij dit kringloopcontract een kavel in de buurt kunnen gebruiken of huren voor weidegang zijn grondgebonden.
De Friese organisaties VEL, VANLA en FBBF scharen zich achter de definitie. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden trok zich terug uit het comité. NFW vindt de straal van twintig kilometer voor een kringloop te klein. Dat kan afspraken in de regio blokkeren. NFW werkt met de provincie aan het project ‘fjildlab’ dat gebiedsgericht kringlopen probeert te sluiten.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties