De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Economiezaterdag, 7 april 2018

Boeren ontzet over stikstofslot rond Oudega
Oudega (SWF) - Het wordt voor boeren in Zuidwest-Fryslân veel lastiger om hun bedrijf uit te breiden. Het Natura 2000-gebied Aldegeaster Brekken wordt als gevolg van een besluit van minister van Landbouw Carola Schouten toegevoegd aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), de landelijke regeling om stikstofuitstoot te beperken. Belangenorganisatie LTO Nederland tekent bezwaar aan tegen het ‘volslagen onverwachte’ besluit.
Sinds de invoering van de PAS, medio 2015, geldt landelijk voor 118 stikstofgevoelige natuurgebieden een extra beperking. Per gebied is een maximum gesteld aan de stikstofuitstoot. Vooral boeren hebben hiermee te maken, maar de regeling is ook van toepassing op projecten als de aanleg van nieuwe wegen.
Bij projecten waar sprake is van stikstofuitstoot moet nu met een ingewikkelde berekening worden bepaald of daar nog ruimte voor is. Daarbij is onder andere de afstand tot het natuurgebied van belang.
Aanpassing
De minister heeft nu besloten voor in totaal honderd Natura 2000-gebieden de doelstelling aan te passen. In de meeste gebieden komen er doelen bij, zoals het in stand houden van een specifieke diersoort, maar op sommige plaatsen vervallen ook doelen.
Bij de Aldegeaster Brekken komen veenmosrietland en hoogveenbossen erbij als te behouden natuur. Omdat dit stikstofgevoelige natuur is, zegt LTO, wordt dit gebied ook onderdeel van de PAS. Het is landelijk het enige natuurgebied dat wordt toegevoegd, als elfde Friese gebied. De minister heeft geen onderbouwing gepubliceerd bij het besluit.
LTO Nederland noemt in een bezwaarschrift de impact voor veehouderijbedrijven in Zuidwest-Fryslân ‘zeer groot’, al is het nog onduidelijk hóé groot die is. Ook over de aanpassingen in de andere natuurgebieden is de organisatie ontstemd. ‘Veel leden vragen wat de reden is voor dit wijzigingsbesluit en welke consequenties het heeft’, schrijft de belangenorganisatie in het bezwaar. Het besluit zou ‘volslagen onverwacht’ zijn gekomen.
Uitbreiden lastiger
Voorzitter van de regio Noord van LTO Noord Trienke Elshof uit Oldetrijne zegt dat het sterk afhankelijk is van de situatie wat de gevolgen zijn voor iedere boer in de omgeving van Oudegeaster Brekken. Daarover is nu nog weinig duidelijk. ,,Maar we weten wel zeker: uitbreiden wordt in de toekomst lastiger.”
Elshof vindt dat de minister met het besluit afspraken schendt die bij de invoering van de PAS zijn gemaakt. ,,Tijdens het spel worden de regels veranderd." Ze wijst op onder meer landelijke afspraken over de reductie van stikstofuitstoot, waarvoor de sector tot 2030 zou krijgen.
De maatregel zal ingaan per volgend jaar. Elshof verwacht dat veel boeren hun uitbreidingsplannen nu nog dit jaar gaan indienen, zodat de huidige regels er nog voor gelden. ,,Als ik daar zou zitten en ik wilde nog wat doen, dan zou ik nog dit jaar een vergunning aanvragen." Ook begin 2015, voor de invoering van de PAS, was er een forse toename van het aantal vergunningaanvragen.
CDA-Statenleden Maaike Prins en Fernande Teernstra hebben schriftelijke vragen gesteld over de kwestie.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

economie
Familieberichten
Advertenties