De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Hoofdartikelwoensdag, 11 april 2018

Overheid hoort zorg in handen te houden
Niet het Zorginstituut, maar het kabinet bepaalt voortaan weer hoeveel geld er wordt uitgetrokken voor de zorg, zo werd deze week bekend. De maatregel moet voorkomen dat het kabinet nog een keer wordt overvallen door een verplichte miljardeninvestering zoals vorig jaar voor de verpleeghuizen. Door de regie terug te nemen hoopt het kabinet de uitgaven aan het collectieve zorgstelsel te beperken.
Tot schrik van kabinet en Tweede Kamer bleek vorig voorjaar dat door een bepaling van het Zorginstituut er jaarlijks 2,1 miljard euro extra naar de verpleeghuiszorg moest gaan. Met de nieuwe regel wil het kabinet een herhaling van een dergelijke kostbare verplichting voorkomen. Al langer zijn er in politiek Den Haag zorgen over de stijgende zorgkosten.
De afgelopen jaren is steeds het beleid geweest om overheidsinvloed op afstand te zetten. Dat paste helemaal in de heersende neoliberale maatschappijopvatting. Niet alleen waar het zorg betrof maar ook als het ging om het openbaar vervoer of over nutsbedrijven, zoals in de energiesector en de postbezorging. Dat het kabinet nu wat de zorg betreft een andere weg inslaat is verheugend. Goede zorgverlening is zoín wezenlijk en steeds belangrijker wordend onderdeel van de samenleving dat rechtstreekse overheidsinvloed van vitaal belang is. Vooral omdat burgers er dan ook wat over hebben te vertellen via de verkiezingen. Sinds 2014 is het Zorginstituut wettelijk bevoegd om in samenspraak met zorgverleners, zorgaanbieders, zorgverzekeraars en cliŽntenorganisaties de nieuwe kwaliteitsrichtlijnen voor de zorg in Nederland op te stellen. Maar deze zogenoemde samenspraak onttrok zich aan het zicht van burgers en naar vorig jaar is gebleken ook aan de blik van het kabinet.
De nieuwe coalitieregering laat zien dat ze oog heeft voor het belang van de zorg. Gisteren werd bekend dat er extra geld gaat naar de verpleeghuizen, met dien verstande dat instellingen met hoge overheadkosten of die veel geld steken in dure gebouwen minder krijgen dan die investeren in zorgpersoneel.
Minister Hugo de Jonge liet er geen twijfel over bestaan. Ouderen in verpleeghuizen hebben recht op meer tijd en aandacht van personeel, op meer liefdevolle zorg. Dit is inderdaad waar het om gaat. Al lang bestaat er verbazing over het feit dat de ene verpleeghuisorganisatie meer tijd en geld heeft om goede zorg te verlenen dan de andere. Een effectief middel kan zijn om overheidssturing te geven via de geldkraan. De sector in zijn geheel heeft blijkbaar te weinig zelfreinigend vermogen om overal de zaken goed te laten verlopen.
Als het zorgpersoneel nu ook nog meer ruimte wordt geboden om hun professionaliteit en verantwoordelijkheid te beleven, dan is er heel veel gewonnen. PAdV

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties