De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Hoofdartikelvrijdag, 13 april 2018

Zingende weg geen promotie voor Fryslân
Het leek een verlate 1 aprilgrap, zei de provincie zelf, en achteraf had de proef met de ‘zingende weg’ bij Jelsum dat misschien ook beter kunnen zijn: een 1 aprilgrap. Want de klucht die nu rondom de N357 is opgevoerd klinkt misschien lachwekkend, maar is in feite vooral treurigstemmend.
Dat geldt niet alleen voor het experiment zelf, dat al na enkele dagen werd stopgezet omdat omwonenden te veel overlast ervoeren van de nieuwe ribbelstroken op de weg. Die zorgden ervoor dat het Frysk Folksliet te horen was als er een auto met zestig kilometer per uur overheen reed, maar omwonenden hoorden vooral een kakofonie van tonen.
Het treurigstemmende zit hem ook in de reactie van gedeputeerde Johannes Kramer op alle ophef. De ‘sjongende dyk’ haalde deze week de internationale media en was daarmee, volgens Kramer, ondanks alle overlast ,,in stikje Fryslânpro-moasje fan jewelste”.
Promotie van wat dan eigenlijk? Van een provincie die een experiment begint zonder daar goed over na te denken, lijkt het wel. Want het blijft bevreemdend dat voor deze geluidproducerende ribbelmarkering gekozen is, terwijl over het algemeen het streven juist is gericht op stiller asfalt en stillere auto’s. Had dan echt niemand kunnen bedenken dat deze stroken overlast konden geven voor omwonenden?
Die omwonenden voelden zich nu ook totaal overvallen, omdat zij slechts een flyer in de bus hadden gekregen met daarop de mededeling dat er een ribbelmarkering zou worden aangebracht op de N357 bij Jelsum. Het feit echter dat aan hun bezwaren zo snel tegemoet is gekomen, laat volgens Kramer ook zien ,,dat wy nei de minsken lústerje en binnen in dei mei in oplossing komme as in plan minder goed útpakt”, aldus de gedeputeerde in het Friesch Dagblad van 11 april.
Die ‘oplossing’ bestond er dan in dit geval uit dat de hele ribbelmarkering werd weggehaald, minder dan een week nadat die was aangebracht. Dat is niet alleen een oplossing, dat is ook en vooral toegeven dat het experiment mislukt is. Kosten: tachtigduizend euro. Dat bedrag is op een hele provinciale begroting misschien niet groot, maar het is wel geld van de Friese burgers, waar een provincie prudent mee om hoort te gaan.
Ja, Fryslân haalde deze week de nationale en internationale media. Maar niet alle aandacht is meteen positieve aandacht. Eerder dan trots te zijn op het feit dat buitenlandse cameraploegen Jelsum wisten te vinden, zou de provincie er goed aan doen te onderzoeken hoe experimenten als dit in het vervolg voorkomen kunnen worden.
En vooruit: bedenk hoe Fryslân in dit Culturele Hoofdstadjaar vaker de internationale media kan verleiden tot een bezoek. Maar dan wel graag vanwege iets waar we trots op kunnen zijn. TO

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

hoofdartikel
Familieberichten
Advertenties