De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodonderdag, 5 december 2002

Bibliotheekdienstverlener CBD Fryslân neemt tweede nieuwe bibliobus in gebruik
‘Niet in oude troep blijven rijden’
RANDY LEIDELMEIJER
Leeuwarden - ,,We kunnen niet in oude troep blijven rijden. We verhuren de bussen, dus die moeten een beetje mooi voor de dag komen’’, zegt Corrie Roersma, teamleider bibliobussen van bibliotheekdienstverlening CBD Fryslân in Leeuwarden.
Ze staat naast de nieuwe bibliobus die gisteren officieel in gebruik is genomen. Een blauwe uitvoering deze keer. De eerste nieuwe bibliobus die in het voorjaar in gebruik is genomen, was geel.
Zes bibliobussen rijden er momenteel in negentien gemeenten in Fryslân. De bussen zijn eigendom van het CBD en worden ingehuurd door lokale bibliotheken. Eigenlijk zijn het er ‘nog maar’ zes, want in de jaren ’80 van de vorige eeuw reden er nog veertien in de provincie rond. Met name de laatste tien jaar zijn er veel bibliobussen weggesaneerd; bezuinigingen van de gemeenten op de subsidies aan de bibliotheken. Of het er zes blijven, is ook nog de vraag. In 2005 staan veranderingen in het bibliotheekwerk op stapel. Mogelijk dat twee gemeenten hun medewerking opzeggen en dan moet er weer een bus verdwijnen. Het CBD wacht 2005 af voor het besluit nog meer bussen te vernieuwen.
Desondanks zijn twee van de zes bibliobussen dit jaar vernieuwd. De nieuwe blauwe bus gaat rijden in de gemeenten Menaldumadeel, het Bildt, Wymbritseradiel en Ferwerderadiel. In deze gemeenten doet de bus wekelijks 33 dorpen aan met 44 haltes, waarvan 28 bij een basisschool. ,,De bibliobus wordt steeds meer een dienst voor kinderen’’, zegt Roersma. ,,Ik denk dat 70 procent van de collectie uit kinderboeken bestaat en 30 procent voor volwassenen. We staan vaker bij basisscholen op het platteland en daar is het uiterlijk van de twee nieuwe bussen op aangepast.’’ Schoolkinderen speelden een belangrijke rol bij de totstandkoming van het uiterlijk. Leerlingen van de scholen uit de vier gemeenten werd gevraagd een tekening te maken. Uit ongeveer zeshonderd inzendingen, werden zes uitgekozen die zijn uitvergroot en op de zijkanten van de bus prijken. De bus is verder ontworpen door vormgever Paul Hettinga uit Heerenveen. De zes leerlingen - uit Ferwert, Burdaard, Beetgumermolen, Blauwhuis en Heeg - mochten gisteren de ingepakte bibliobus uitpakken en in gebruik nemen.
De nieuwe bibliobus is een 13-tons DAF 55 van het nieuwe type LF, uitgeroepen tot truck van het jaar. De truck heeft een zes cilinder motor met een vermogen van 180 pk. ,,Het is echt een auto voor in dorpen of in de wijken van steden’’, zegt Henk Beijering van Cosmo Trucks Friesland uit Leeuwarden. De bibliobus zal veel in kleine straatjes komen en deze truck heeft volgens Beijering de wendbaarheid daarvoor.
Cosmo Trucks leverde het chassis, Jos Visser uit Drachten de carrosserie. Cosmo paste het chassis aan op basis van de wensen van het CBD en de carrosseriebouwer. ,,Bovendien is gekeken naar de stabiliteit, zodat mensen niet zeeziek worden’’, zegt Beijering. ,,In de vorige bussen was dat wel het geval, dan schudde de bus erg heen en weer als er mensen in- en uitstapten.’’ Achter de achterwielen zijn twee uitschuifbare poten aangebracht, voor nog meer stabiliteit. ,,Deze truck is van zichzelf al erg stabiel, die poten zijn waarschijnlijk niet nodig.’’ Beijering schat de belading – de boeken en carrosserie - op zo’n elf tot twaalf ton. Dat kan de 13-tons DAF 55 dus wel hebben, zegt hij. ,,Bovendien heeft deze wagen nog technische reserve genoeg.’’

Drieduizend boeken

Elke bibliobus die door Fryslân rijdt, heeft een collectie van ruim tienduizend titels. Tussen de drieduizend en 3500 boeken staan er in de bus, ruim zevenduizend zijn doorgaans uitgeleend. De bus wordt altijd bemand door twee personen: de chauffeur, die ook administratief werk doet, en de bibliothecaris. Voor het besturen van de bus is het groot rijbewijs nodig. Er zijn bibliothecarissen die ook over het groot rijbewijs beschikken en die zouden alleen op pad kunnen. ,,Maar dat gebeurt eigenlijk nooit’’, zegt Roersma. ,,Misschien eens in de schoolvakanties.’’

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties