De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodonderdag, 5 december 2002

Buurtagenten moeten Zuidhorn, Winsum en De Marne veiliger maken
Speciale agent voor jongeren

Zuidhorn - Zeven buurtagenten en twee jeugdagenten moeten de gemeenten Zuidhorn, Winsum en De Marne veiliger maken. Ook moeten de jeugd- en de buurtagenten de jongeren, als zij in de goot terechtkomen, op het rechte pad brengen. Woensdag werden de agenten op het politiebureau in Zuidhorn gepresenteerd.

Sinds oktober is het beroep jeugd- en buurtagent officieel een nieuwe functie binnen de regiopolitie Groningen. In totaal zijn er in de provincie Groningen 133 buurtagenten geďnstalleerd en 33 jeugdpolitiefunctionarissen. Ze hebben dezelfde bevoegdheden als elke andere agent.
Na twee jaar proefdraaien functioneren de buurt- en jeugdagenten sinds oktober officieel. J. van der Wolde, chef van de basiseenheid Zuidhorn, is erg tevreden over hun aanpak. Over concrete cijfers beschikt hij echter niet. Hij kan nog niet aantonen dat er in de afgelopen twee jaar minder vernielingen zijn gepleegd of dat er minder klachten zijn binnengekomen over overlast door jongeren. Wel zijn er intussen waardevolle contacten ontstaan met scholen, asielzoekerscentra en welzijnsorganisaties in de regio. Ook zijn enkele ontspoorde jongeren door een gerichte aanpak van de politie weer op het goede pad geholpen.
J. Werners werkt al 23 jaar bij de politie. Als jeugdagent heeft hij de afgelopen jaren veel contacten opgedaan met leerlingen op middelbare scholen. Jongeren die op het criminele pad terecht zijn gekomen, hebben vaak een ongelukkige gezinssituatie is zijn ervaring. Veelal gebruiken hun ouders zelf overmatig alcohol of drugs. ,,En in gezinnen waar ouders niet veel geld hebben, kan een kind in de verleiding komen om te stelen om maar bij de groep te horen’’, zegt Werners.
De jeugdpolitie houdt zich specifiek met jongerenproblemen bezig. In Zuidhorn let de jeugdagent vooral op jongeren die op opgevoerde brommers of scooters door de dorpen rijden en zo voor overlast zorgen. In Winsum wordt de uitgaansjeugd vooral in de gaten gehouden en de allochtone jongeren, onder andere degene in het asielzoekerscentrum.
Een probleem dat veel voorkomt, is dat jonge allochtonen spijbelen van school. ,,Hun ouders spreken over het algemeen slecht Nederlands en kennen de leerplicht niet. Nederland staat bol van de regels en dat zijn ze vaak niet gewend. Daarom is voorlichting heel belangrijk”, aldus Werner.

‘Ik ben hem zat’

De jeugdagent is er voor jongeren van twaalf tot en met 25 jaar. De buurtagent is er voor de jeugd tot twaalf jaar die problemen veroorzaakt. Werners: ,,Ouders reageren verschillend als hun kind door ons opgepakt. Sommigen worden agressief, want hun zoon is geen crimineel. Anderen zeggen keihard: houdt u hem maar. Ik ben hem zat!”

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties