De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zondag 18 maart

Regiodonderdag, 5 december 2002

Harlingen in Fryslân koploper met stijging van 12,4 procent
Lasten eigen woning stijgen

Leeuwarden – Huiseigenaren betalen volgend jaar weer meer belasting. Uit een onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat de gemeentelijke lasten in 2003 met 7,3 procent omhoog gaan. Van de zes Friese gemeenten die door de vereniging onder de loep werden genomen, is Harlingen koploper met een lastenstijging van 12,4 procent.

De Vereniging Eigen Huis, de grootste consumentenorganisatie voor huiseigenaren in Nederland, onderzocht landelijk honderd gemeenten met meer dan vijftienduizend inwoners. Kleinere gemeenten bleken in veel gevallen nog geen besluit te hebben genomen over de woonlasten voor volgend jaar en zijn daarom buiten het onderzoek gelaten. Onderzocht zijn de onroerend-zaakbelasting (ozb), de afvalstoffenheffing en de rioolbelasting.
In Fryslân werden naast Harlingen de gemeenten Boarnsterhim, Dongeradeel, Franekeradeel, Sneek en Tytsjerksteradiel bij het onderzoek betrokken.
De Vereniging Eigen Huis is bezorgd over de voortdurende stijging van de gemeentelijke woonlasten omdat de betaalbaarheid van het wonen voor sommige groepen steeds meer in gevaar komt. Met name voor huiseigenaren met een laag inkomen, een uitkering of een klein pensioen is het betalen van de almaar stijgende lasten een toenemend probleem.
De meeste problemen doen zich voor bij de onroerend zaakbelasting, omdat daarbij geen rekening wordt gehouden met het eigen inkomen van de huisbezitter, maar met de getaxeerde ‘WOZ-waarde’ van de woning.
Harlingen is de enige Friese gemeente die in de top tien van gemeentelijke lastenstijgingen voorkomt. In Harlingen gaan de lasten komend jaar van 499 naar 561 euro: een stijging van 12,4 procent. De gemiddelde waarde van de woningen bedraagt in Harlingen 88.033 euro.
In Tytsjerksteradiel stijgen de lasten met 9,64 procent, in Boarnsterhim gaan de woonlasten met 9,2 procent omhoog en in Franekeradeel gaat het om een stijging van 5,3 procent. In Dongeradeel stijgen de lasten volgend jaar met 3,4 procent en in Sneek gaat het om een toename van 2,9 procent.
Franekeradeel is wel de duurste van de onderzochte Friese gemeenten: de woningbezitter betaalt er gemiddeld 674 euro. In Dongeradeel gaat het gemiddeld om 512 euro per huis. In deze gemeente bedraagt de gemiddelde waarde van de woning 93.933 euro. In Boarnsterhim bedragen de lasten gemiddeld 601 euro per woning, in Sneek om 567 euro en in Tytsjerksteradiel om 524 per woning.
Katwijk voert de landelijke ranglijst aan met een stijging van de gemeentelijke woonlasten van maar liefst 23,7 procent. De gemeente was dan ook tot nu toe erg goedkoop: gemiddeld betalen de inwoners er volgend jaar 443 euro belasting per woning. De duurste gemeente is Krimpen aan den IJssel: 838 euro per modale woning.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties