De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Analysezaterdag, 7 december 2002

Proefballonnetjes schaden vertrouwen in politiek
U vraagt, wij draaien

Na de bommeldingen bij winkelketen Ikea en het Algemeen Nederlands Persbureau zit de schrik er goed in. In de verkiezingscampagne zal nog meer dan nu al het geval is het thema ‘veiligheid’ centraal staan. En dat in het kader van ‘goed naar de mensen luisteren’ dat na de vorige verkiezingen tot hoogste politieke norm is verheven. Want in plaats van een heldere eigen visie op ontwikkelingen in de samenleving te geven, laten politici nu vaak hun oren hangen naar wat de publieke opinie ingeeft. U vraagt, wij draaien.

NIEK VAN DER MOLEN
Zo pleitte CDA-Kamerlid Eurlings deze week voor een verbod op radicale organisaties ŕ la de Arabisch Europese Liga die nu in België voor ophef zorgt. VVD-leider Zalm wil islamitische scholen afschaffen en toch het spaarloon behouden. Ook is hij ineens voor een gekozen burgemeester. Minister Nawijn (LPF) opperde onlangs, met een schuin oog op de opiniepeilingen, de doodstraf weer in te voeren.
Hoe over deze suggesties wordt gedacht, doet er niet zoveel toe. Het kwalijke is dat het oplaten van dergelijke proefballonnetjes het vertrouwen in de politiek schaadt. De meeste plannetjes lijken bedoeld om de kiezers te behagen en zijn in strijd met de officiële partijlijn. Zo zijn het kabinet en de LPF tegen de doodstraf, staat te lezen in regeerakkoord en partijprogram. De VVD wilde tot nu toe het spaarloon afschaffen en de partij heeft altijd zijn uiterste best gedaan de D66-plannen voor een gekozen burgemeester af te schieten. Het pleidooi van Eurlings kan niet rekenen op bijval van zijn partijgenoot en minister van Justitie Donner. Ook de aanvaringen tussen de VVD en CDA over onder meer het ‘kwartje van Kok’ en het budget voor Ontwikkelingssamenwerking doen twijfelen aan de consistentie van beleid. Als regeringspartners waren ze het roerend eens, als concurrenten op de verkiezingsmarkt verguizen ze de ander om zichzelf te profileren.
Dat alles draagt niet bij aan een heldere politiek. Terwijl dat toch het speerpunt was van het kabinet-Balkenende dat jammerlijk ten onder ging aan geruzie binnen de LPF. Het was de VVD die ‘de stekker eruit trok’. Nu luidt een wet van het Binnenhof dat de breker betaalt. Dat wil zo veel zeggen als dat degene die een kabinet laat vallen daarvoor electoraal wordt afgestraft wegens onbetrouwbaarheid. Indachtig dat gegeven probeert Zalm zich nu juist zo duidelijk en uitgesproken mogelijk te presenteren. ‘Aan mij zal het niet liggen’, moet hij vorig weekeinde op het VVD-congres gedacht hebben toen hij zich opwierp als de nieuwe premier. De zelfverzekerdheid van Zalm staat in schril contract met de relatief slechte positie van de VVD in de peilingen. In een wanhopige vlucht naar voren probeert Zalm zoveel mogelijk kiezers te trekken. En wie weet boekt hij succes, want de helft van de kiezers weet nog niet op wie te stemmen.
Niet alleen kiezers zweven, politici doen het ook. Net als politieke standpunten worden partijen ingeruild al betrof het wasmiddelen. Ideologie speelt geen rol meer. De VVD’ers Zalm en Hoogervorst komen van de PvdA, net als de nieuwe GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema. Nu al valt te voorspellen dat de vele voormalige VVD’ers, CDA’ers en PvdA’ers die bij de LPF zitten, straks hard terugrennen als de LPF bij de verkeizingen volgende maand wordt gedecimeerd. De meest opzienbare transfer is die van Ayaan Hirsi Ali, sinds zaterdag de nummer zestien op de VVD-kandidatenlijst. De Somalische politicologe kreeg met haar kritiek op de positie van de vrouw in de islam geen ruimte bij de sociaal-democraten maar vond wel een luisterend oor bij de VVD. Het valt nog te bezien of Ayaan Hirsi Ali iets kan toevoegen aan het debat over de stagnerende integratie van immigranten. Critici zeggen dat moslims niet luisteren naar haar boodschap omdat zij een afvallige is en dat Ayaan als dissident in eigen PvdA-kring meer kon betekenen dan in de VVD waar zij zich onder gelijkgezinden bevindt. Maar vooralsnog heeft Zalm haar pleidooi overgenomen om islamitische moslimorganisaties niet langer te subsidiëren. Volgens de VVD belemmeren die de integratie van allochtonen.
Nederland mag zich zorgen maken over de multiculturele samenleving, Vlaamse toestanden kennen wij gelukkig nog niet. Vorige week was de Antwerpse migrantenwijk Borgerhout, die de bijnaam Borgerokko heeft, het toneel van straatrellen nadat een 27-jarige Marokkaan werd doodgeschoten door een 66-jarige Belg. Over het motief van de moord is nog altijd niets bekend. De militante moslimorganisatie Arabisch Europese Liga (AEL) is ervan overtuigd dat het om een racistische moord gaat. Justitie is daar nog niet zeker van. Sommige politici denken dat de relschoppers werden opgehitst door de AEL en zijn voorman Dyab Abou Jahjah. Er bestaat twijfel of hij de voornaamste aanstichter van de rellen is. Discriminatie op de arbeidsmarkt zou de ware oorzaak zijn van het ongenoegen van de Marokkaanse jongeren van de tweede generatie, denken politieke wetenschappers.
Onduidelijk is wat de beweging precies wil. De AEL zegt tegen de integratie van allochtonen in de Belgische samenleving te zijn. Maar de partij pleit er wel voor dat het Arabisch naast het Frans, Nederlands en Duits de vierde landstaal wordt. Bovendien wil de partij meedoen aan de parlementaire verkiezingen van volgend jaar. Als dat geen integratie is, wat dan wel?
Niek van der Molen is redacteur bij het Friesch Dagblad

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

analyse
Familieberichten
Advertenties