De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 25 april

Regiozaterdag, 7 december 2002

Veel zorginstellingen weten niet hoe ze verlies ID-banen moeten opvangen
Snel andere baan ‘Melketiers’

Heerenveen – Zorginstellingen moeten binnen een jaar beslissen hoe ze het verlies aan In- en Doorstroombanen (ID) zullen opvangen. Doen ze dat niet, dan krijgen de instellingen grote problemen. Verwacht wordt dat het verlies aan ‘Melketiers’ ten koste gaat van de zorgkwaliteit en grotere werkdruk in de zorg teweegbrengt.

De ID-banen zijn in 1995 ingesteld door de toenmalige minister van Sociale Zaken Melkert. In middels zijn er zestigduizend In- en Doorstroombanen. De Melketiers werken vooral in de zorg, maar ook bij de overheid, de sportsector en in het onderwijs. Het rijk wil dat het aantal gesubsidieerde banen wordt teruggebracht naar 45.000.
Uit onderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van het zorgkenniscentrum Venturafriesland, blijkt dat relatief veel zorginstellingen nog geen idee hebben welke maatregelen ze moeten nemen om het schrappen van de subsidie voor de Melketiers op te vangen.

Grote problemen

Tijdens een bijeenkomst in Heerenveen over de toekomst van de ID-banen drukte wethouder Brok van Leeuwarden gisteren de zorginstellingen op het hart haast te maken met het bedenken van maatregelen om het verlies aan ID-banen op te vangen. ,,Anders kunnen de problemen nog wel eens groter worden dan u nu denkt.’’
Sinds 2000 is de gemeente verantwoordelijk voor de invulling van de ID-banen. Leeuwarden heeft zeshonderd ID’ers. Van hen werken 240 mensen in de zorg. Dat Leeuwarden verantwoordelijk is voor de ID-banen, betekent niet dat de gemeente voor de instellingen gaat bedenken hoe het verlies moet worden opgevangen. ,,Als de instellingen dat denken, komen ze bedrogen uit. Daar is geen sprake van. Instellingen moeten zelf met oplossingen komen. Maar niet elke organisatie is zich hiervan bewust.’’
Eén van de mogelijkheden om de klap straks op te vangen, is ID’ers te laten doorstromen in een reguliere baan. Veel Melketiers waren daar tot nu toe niet zo gecharmeerd van. Een reguliere baan betekent vaak minder zekerheid: een ID-baan betekent een contract voor onbepaalde tijd. Als een Melketier een nieuwe, reguliere baan krijgt, beginnen ze met een jaarcontract. Verder is er voor een reguliere baan bijscholing nodig. ,,Mensen in ID-banen zijn meer doeners en geen leerder’’, vertelde D. Kuik, lid van de Raad van Bestuur van de Friese gehandicaptenzorginstelling Talant.

Subsidiepotjes

Gevreesd wordt dat veel mensen met een ID-baan in de bijstand terug zullen vallen als hun gesubsidieerde baan vervalt. Kuik opperde in Heerenveen dat de subsidiepotjes voor bijstand en de ID-banen op één hoop worden gegooid. In plaats van dat deze mensen een uitkering krijgen, moet de gemeente hen voor het geld werk geven. De gemeente Leeuwarden heeft toegezegd naar het plan te zullen kijken.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0


Reacties:

regio
Familieberichten
Advertenties