De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Archief

De artikelen van donderdag, 1 november 2012.

Cultuurdonderdag, 1 november 2012

Friezin wint juryprijs museumnacht

Delft | Het duo Soepboer & Stooker, bestaande uit Berber Soepboer (Schiermonnikoog, 1983) en Anne Stooker (Utrecht, 1984), heeft de juryprijs gewonnen tijdens de museumnacht in Delft.

Cultuurdonderdag, 1 november 2012

Tekeningen Vredeman de Vries naar Fries Museum

Leeuwarden | Het Fries Museum heeft vier zeldzame tekeningen van Hans Vredeman de Vries in langdurig bruikleen gekregen van de Ottema-Kingma Stichting. Dat heeft een woordvoerder van het Leeuwarder museum gisteren bekendgemaakt. Het gaat om een serie tekeningen uit 1589 van de vier jaargetijden.

Economiedonderdag, 1 november 2012

Goede vooruitzichten op wereldwijde zuivelmarkt

Leeuwarden | De prognoses voor de wereldwijde zuivelmarkt zijn in het komende decennium zeer positief. Jaarlijks neemt de consumptie gemiddeld met 2 procent toe. Dat komt neer op negentien miljard ton melk per jaar. Ook de productie zal de komende jaren stijgen, maar de vraag is of dat in hetzelfde tempo zal gaan. Dat zei de lector Melkveehouderij Jelle Zijlstra gisteren bij zijn inauguratie aan hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden.

Hoofdartikeldonderdag, 1 november 2012

De uiteengespatte privatiseringsdroom

Een fraai beeld was het niet dat de Eerste Kamercommissie onder leiding van Roel Kuiper schetste van de privatiseringen die er de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden in ons land. De Nederlandse overheid heeft staatsbedrijven en rijksdiensten zonder visie of goed plan geprivatiseerd, afgestoten dan wel verzelfstandigd – het is moeilijk het verschil tussen al deze begrippen duidelijk te maken. Vaak was de grondslag achter de neiging om te privatiseren of het invoeren van marktwerking het onbewezen ideologische standpunt dat zelfstandige bedrijven beter diensten kunnen verrichten dan overheidsinstellingen.

Regiodonderdag, 1 november 2012

Ook over armoede moet je met elkaar praten

Bolsward | Armoede is vaak dichterbij dan je denkt. Dat is wat diaconaal opbouwwerker Kees van Kordelaar duidelijk wil maken. Gisteren organiseerde hij, met hulp van veel andere organisaties, de Dag van de Armoede in Bolsward.

Regiodonderdag, 1 november 2012

600-jarig Warten is eigenlijk veel ouder

Warten | Het dorp Warten viert deze zaterdag zijn zeshonderdjarig bestaan. Een mooi jubileum, maar heel nauw luistert die datering niet. Volgens Anna Heegstra van het Museum Warten kwam men op grond van archeologisch materiaal op zeshonderd jaar uit, maar op de terp die daar heeft gelegen, werd ook rond het jaar 900 al gewoond. In de schriftelijke bronnen van die tijd duikt dan ook al een Wartengahe op.

Regiodonderdag, 1 november 2012

Zeehondenpopulatie zit mogelijk aan plafond

Harlingen | Het lijkt erop dat de populatie gewone zeehonden in het Nederlandse deel van de Waddenzee aan haar plafond zit. Dat constateert hoogleraar mariene ecologie Han Lindeboom van wetenschappelijk instituut Imares.

Regiodonderdag, 1 november 2012

Politiek in Súdwest-Fryslân ziet niks in bibliotheekplan

IJlst | De raadsleden van Súdwest-Fryslân hebben gisteravond vernietigend geoordeeld over het onderzoek naar de toekomst van de bibliotheken in de gemeente. Op basis van dat onderzoek - uitgevoerd door eigen ambtenaren - concludeert het college van B en W dat vermoedelijk vijf bibliotheken moeten sluiten. Volgens de raadsleden is die conclusie veel te voorbarig.

Geloof & Kerkdonderdag, 1 november 2012

CU: keur anti-Israël-gebed Egypte af

Brussel | De Europese Unie moet de de anti-Israëlkoers van Egypte corrigeren. Die oproep doet europarlementariër Peter van Dalen (ChristenUnie) in het Europese Parlement. Vorige maand nam president Morsi deel aan een voorbede, waarin werd gebeden om af te rekenen met de Joden, aldus Van Dalen. Het gebed was live op de Egyptische staatstelevisie te zien.

Geloof & Kerkdonderdag, 1 november 2012

Nieuwe priester voor orthodoxen Kollumerpomp

Kollumerpomp | De Russisch-orthodoxe gemeenschap van de Heilige Panteleimon in Kollumerpomp heeft er een priester bij. Diaken Johan Visser uit De Westereen (37) is onlangs in de Russisch-orthodoxe Alexander Nevski-kathedraal in Parijs door aartsbisschop Gabriël tot priester gewijd. Hij gaat vader Nikolaas Lucassen bijstaan in de kleine orthodoxe gemeenschap van Fryslân.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties