De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Archief

De artikelen van woensdag, 1 november 2017.

Achtergrondwoensdag, 1 november 2017

Schop in Waddengebied; bezint eer ge begint

Op 18 december 2017 opent een nieuwe subsidieregeling van het Waddenfonds voor projecten die de kwaliteit van het Waddengebied verbeteren. Er is in deze subsidieronde 9,5 miljoen euro beschikbaar. Het geld kan onder meer worden ingezet in projecten vallend onder het thema Natuur. Op de website van het Waddenfonds is uitgelegd dat dit bijvoorbeeld gaat om maatregelen die slib onttrekken aan de Eems-Dollard, maatregelen die ruwe bodemstructuren bevorderen, het aanleggen van hoogwatervluchtplaatsen en broedgebieden voor vogels, de aanleg van vispassages of maatregelen die een natuurvriendelijke vorm van dijkversterking realiseren.

Economiewoensdag, 1 november 2017

Toch vee weg bij grondgebonden boeren

Leeuwarden Zo’n 1500 Nederlandse grondgebonden melkveehouders, van wie zo’n driehonderd in Fryslân, moeten de komende twee maanden alsnog een deel van hun vee afvoeren. Ook hangt ze een forse boete boven het hoofd. Het gerechtshof Den Haag vernietigde gisteren het vonnis van de Haagse rechtbank die deze groepen vrijstelde van het fosfaatreductieplan van de sector.

Economiewoensdag, 1 november 2017

Meer omzet en opdrachten elektronicaconcern Neways

Leeuwarden - Neways Electronics International heeft in de eerste negen maanden van het jaar 322,7 miljoen euro aan omzet binnen gehaald. Dat is 9,6 procent meer dan in die periode in 2016. Dat maakte het beursgenoteerde elektronicaconcern gisteren bekend.

Hoofdartikelwoensdag, 1 november 2017

Linkse oppositie is nog lang geen hecht blok

Tegen het beleid van de nieuwe regering stellen GroenLinks, SP en PvdA een gezamenlijk alternatief, met de titel ‘Mensen boven multinationals’. Het is een korte lijst met punten als geen btw-verhoging, hogere lonen voor de publieke sector (leraren, agenten militairen), meer betaalbare (huur)woningen, eerder stoppen met werken, afschaffing van het eigen risico in de zorg en hogere lasten voor bedrijfsleven door het handhaven van de dividend- en winstbelasting en het verhogen van de bankenbelasting.

Regiowoensdag, 1 november 2017

Drugs via de post, betaling via bitcoins

Sneek - Een anonieme tip uit 2015 resulteerde gisteren in een grote politieactie in Sneek. Met de aanhouding van drie verdachten uit Sneek en omgeving denkt de politie grootschalige drugshandel te hebben stilgelegd. Het onderzoek loopt nog.

Regiowoensdag, 1 november 2017

Nog veel vragen over bouw van energiefabriek

Leeuwarden Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân heeft stevige twijfels over de bouw van een energiefabriek bij de rioolwaterzuivering in Leeuwarden. Dit bleek gisteravond tijdens de behandeling van de begroting voor 2018. In die begroting schrijft het dagelijks bestuur dat het volgend jaar verwacht te beginnen met de bouw van de fabriek.

Regiowoensdag, 1 november 2017

Snel internet in grijze gebieden ook in drie jaar

Sneek - De aanleg van snel internet kan ook in de grijze gebieden op korte termijn beginnen, mits de gunning voor de witte gebieden aan Kabelnoord juridisch standhoudt. Gedeputeerde Sietske Poepjes (CDA) zei gisteravond tegen Friese wethouders dat het de bedoeling is dat beide gebieden parallel aan elkaar zullen worden voorzien van glasvezelinternet.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties