De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Archief

De artikelen van woensdag, 1 september 2004.

Bijschriftwoensdag, 1 september 2004

LDC-directeur Van Santen vertrekt

Utrecht - Algemeen directeur ir W. van Santen van het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) legt zijn functie per 1 januari neer. Van Santen, die sinds 2002 interim-directeur was, is toe aan een ,,nieuwe uitdaging’’, zei een woordvoerder van de PKN gisteren.

Economiewoensdag, 1 september 2004

‘Trek gedeputeerde terug uit

Groningen – De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe moeten hun overheidscommissaris terugtrekken uit de Raad van Commissarissen van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij NOM. Dat is een van de aanbevelingen in een evaluatierapport van de vier regionale ontwikkelingsmaatschappijen in Nederland. Daarmee kan de transparantie worden bevorderd. Het rapport is positief over de rol van de ontwikkelingsmaatschappijen in de regionale economie. De taken en de activiteiten sluiten goed aan bij het beleid van het Ministerie van Economische Zaken, aldus het rapport. Het rapport is gisteren door de staatssecretaris van Economische Zaken naar de Tweede Kamer gestuurd.

Economiewoensdag, 1 september 2004

Friezen in actie tegen afschaffen ‘grijze auto’

Drachten - Bedrijfswagenverkopers en hun zakelijke afnemers, verenigd in MKB Nederland, zijn een handtekeningenactie begonnen tegen de voorgenomen afschaffing van het grijs kenteken voor bestelwagens tot 3,5 ton. Deze week nog willen de organisatoren 150.000 handtekeningen van gedupeerde ondernemers aanbieden aan leden van de Tweede Kamer en aan staatssecretaris Wijn (Financiën).

Economiewoensdag, 1 september 2004

Grote behoefte aan vakmensen in het Noorden

Groningen – Er dreigt in het Noorden de komende jaren een groot tekort aan vakbekwaam, ambachtelijk personeel te ontstaan. Ook landelijk dreigt dit tekort, maar het Noorden krijgt hier extra mee te maken. Dat komt doordat de technische sectoren in het Noorden relatief groter zijn en doordat de vergrijzing en ontgroening hier harder toeslaan.

Hoofdartikelwoensdag, 1 september 2004

Politieke vernieuwingen…

Hoe ver mag een Kamerlid in zijn mening afwijken van het fractiestandpunt? Die vraag heeft in zekere zin altijd een politieke actualiteit, dezer dagen is ze voor de VVD en voor het VVD-Kamerlid Wilders uiterst actueel. Een van de problemen tussen de fractie en Wilders is het standpunt van de laatste over toelating van Turkije tot Europa. De VVD vindt dat Turkije moet kunnen toetreden, maar Wilders vindt absoluut van niet. De kwestie is voor de fractie van zo groot belang, dat van alle leden wordt geëist dat ze zich zullen houden aan het fractiestandpunt. En dat gaat Wilders te ver; hij houdt vast aan zijn opvattingen en dat kost hem waarschijnlijk zijn zetel in de Kamer. Voor de VVD.

Regiowoensdag, 1 september 2004

Aantal gasbevingen verdubbeld

Den Haag/Leeuwarden – Het KNMI heeft vorig jaar in het Noorden 57 aardbevingen geregistreerd die het gevolg waren van gaswinning. In 2002 waren dat er 25. Dit staat in het jaarverslag van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), dat spreekt van een ,,opvallende toename’’.

Regiowoensdag, 1 september 2004

Boer niet blij met pad over zijn weiland

Doezum – Als het aan veeboer Jan Veensta uit Doezum ligt, komt er geen wandelpad over zijn landerijen. Dit verstoort de weidevogels die op zijn land, en dat van zijn buren, leven. Hij is ook bang dat de wandelaars dierziektes meenemen doordat ze door verschillende weides lopen.

Regiowoensdag, 1 september 2004

‘Provincie moet spoorlijn beheren’

Leeuwarden - De verantwoordelijkheid voor het regionaal openbaar vervoer moet volledig bij de provincies en gemeenten worden neergelegd. Dat houdt ook in dat de regio’s financieel onafhankelijk moeten zijn en zelf belastingen moeten kunnen heffen.

Regiowoensdag, 1 september 2004

Brabants echtpaar doet elfstedentocht per fietsbrancard

Sneek – Als je gehandicapt bent, hoef je nog niet altijd binnen te zitten. Dat is de boodschap die Ad en Thea van Hoeij uit het Brabantse Nistelrode willen uitdragen. Gisteren begonnen ze hun eigen elfstedentocht op een fietsbrancard. Vijf dagen lang, vijftig kilometer per dag.

Regiowoensdag, 1 september 2004

Leeuwarden krijgt groot grachtenfestival

Leeuwarden - Leeuwarden krijgt zijn eigen grachtenfestival. Het wordt nog spectaculairder dan de bekende Amsterdammer variant, belooft wethouder Hafkamp van Leeuwarden. De eerste editie van ‘Windstreken en Waterwerken’ is gepland op vrijdag 17 en zaterdag 18 september. Meer dan zevenhonderd musici doen op achttien verschillende podia mee aan het festival. Publiek kan gratis, met bootjes die door scouts worden bediend, door de grachten varen.

Geloof & Kerkwoensdag, 1 september 2004

Interkerkelijke

Zwaagwesteinde – De gezamenlijke kerken in Zwaagwesteinde houden op 2 oktober een jongerenavond voor de jeugd in de leeftijd van twaalf tot twintig jaar. Het initiatief voor deze ‘Walk-in’ is genomen door een interkerkelijk team, dat breed gedragen wordt door de Christelijke Gereformeerde Kerk, de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente (PKN) en de Filadelfia-gemeente in Zwaagwesteinde.

Geloof & Kerkwoensdag, 1 september 2004

Syrisch-Orthodoxe Kerk bloeit op

De Syrisch-Orthodoxe Kerk maakt een nieuwe bloeiperiode door, mede dankzij alle Syrisch-orthodoxe christenen die hun vaderland moesten ontvluchten, maar die hun kerk nu massaal steunen. Dat hoorde ds Ynte de Groot uit Groningen tijdens zijn studieverlof dat hij deze zomer in Syrië doorbracht.

Geloof & Kerkwoensdag, 1 september 2004

‘Geef de jeugd de ruimte in de kerk’

Mussel - Zelf behoren ze al lang niet meer tot de doelgroep. Maar het is hun passie voor de jeugd die Abel Boels (45) en Dirk Wessels (49) terug deed komen in het bestuur van het district Oost-Groningen van de Christelijke Gereformeerde Jongeren Organisatie (CGJO). ,,Geef de jeugd vooral de ruimte in de kerk’’, bepleiten ze eendrachtig. ,,Haak aan bij wat hén bezighoudt, en blijf vooral met hen in gesprek. Zij zijn de toekomst van de kerk.’’

Weerwoensdag, 1 september 2004

Opklaringen

Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog en er komen naast wolken ook opklaringen voor. Er waait een matige west tot noordwestenwind en het wordt ongeveer 19 graden. Morgen wordt het 22 graden, met meer zon en droog weer.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties