De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 24 april

Archief

De artikelen van zaterdag, 1 september 2007.

Hoofdartikelzaterdag, 1 september 2007

De theorie over de mens

De evolutietheorie is en blijft een veelbesproken onderwerp. Bijvoorbeeld als tegenhanger van creationisme, het geloof dat God de wereld schiep zoals het bijbelboek Genesis het vertelt. Of als tegenhanger van de gedachte dat er een ontwerper (God) achter de schepping (het ontwerp) staat (intelligent design). Sommigen menen dat creationisme en/of intelligent design alternatieven zijn voor wat gangbaar als evolutietheorie doorgaat.

Regiozaterdag, 1 september 2007

‘Men ziet dat vrijheid, blijheid niet werkt’

Als de overlast maar groot genoeg wordt, dan grijpt de samenleving uiteindelijk wel in. In die periode zitten we nog niet, maar we gaan wel voorzichtig die kant op. Dat is de stelling van Annelies Olthuis uit Beetsterzwaag (65). Ze is vorige week na 27 jaar rechtspreken met pensioen gegaan. Een afscheidsinterview.

Regiozaterdag, 1 september 2007

‘Ik kwam om eenzaam te zijn’

Sommige mensen hebben het op een gegeven moment wel bekeken in Fryslân. Anderen vinden er na jaren elders juist een nieuw thuis. Het Friesch Dagblad spreekt deze zomer mensen die de provincie in of uit gingen. Vandaag kunstenaar Wouter Koek van Egmond (52). Van Amsterdam verhuisde hij naar Nes (Dongeradeel) op zoek naar eenzaamheid. Maar hij vond er een dorpsgemeenschap.

Regiozaterdag, 1 september 2007

‘Eindelijk: het Waddenfonds!’

De Gedeputeerde Staten van Fryslân waren blij toen deze week de Raad van State alle bezwaren tegen gaswinning afwees. Want: als gaswinning doorgaat dán ook het Waddenfonds. Nog steeds wordt in het fonds een soort Aladins lamp gezien.

Regiozaterdag, 1 september 2007

Overleg over wijkenfonds in impasse

Leeuwarden - De woningcorporaties zetten de hakken in het zand in hun conflict met het kabinet. Volgens voorzitter W. van Leeuwen van koepelorganisatie Aedes gaan de corporaties twee keer zo veel vennootschapsbelasting betalen als voorzien, als het kabinet zijn zin krijgt. ,,Dat is niet onderhandelbaar.’’

Regiozaterdag, 1 september 2007

Steeds meer afval gedumpt in de natuur

Olterterp - Het illegaal dumpen van afval in natuurgebieden neemt de laatste jaren snel toe, blijkt uit onderzoek van het Wageningse bureau voor de groene ruimte Alterra. It Fryske Gea onderschrijft de resultaten; vooral in gemeenten waar voor het storten van afval bij de gemeentelijke stortplaats moet worden betaald, neemt het illegaal dumpen toe.

Weerzaterdag, 1 september 2007

Beetje warmer

Vandaag is er veel bewolking en er kan een buitje vallen. Het wordt 18 graden bij een matige wind uit westelijke richtingen. Morgen is er meer ruimte voor de zon, een buitje is mogelijk. Met 21 graden wordt het iets warmer.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties