De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Archief

De artikelen van vrijdag, 10 november 2017.

Hoofdartikelvrijdag, 10 november 2017

Maak het belang van verkiezingen duidelijk

Een trouwe krantenlezer kan het niet zijn ontgaan: er komen verkiezingen aan. Als eerste de zogenoemde herindelingsverkiezingen in Leeuwarden, Waadhoeke en Súdwest-Fryslân. Die gemeenten groeien of ontstaan door de opheffing van de gemeenten Littenseradiel, Leeuwarderadeel, het Bildt, Menameradiel en Franekeradeel.

Regiovrijdag, 10 november 2017

Huisjeseigenaren Vlieland halen bakzeil bij rechter

Vlieland De rechter heeft een groep eigenaren van vakantiewoningen op Vlieland in het ongelijk gesteld in de erfpachtkwestie tussen hen en Staatsbosbeheer. De eigenaren hadden een kort geding aangespannen tegen Staatsbosbeheer, omdat ze het niet eens waren met de afkoopsom die hen werd geboden voor de erfpachtpercelen.

Regiovrijdag, 10 november 2017

Aantal zeehonden op wad nadert limiet

Harlingen Het aantal zeehondenpups in de Waddenzee is in veertig jaar niet zo hoog geweest als dit jaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Common Wadden Sea Secretariat in het Duitse Wilhelmshaven. Onderzoekers denken dat de Waddenzee niet veel meer zeehonden aankan.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties