De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 24 april

Archief

De artikelen van zaterdag, 10 maart 2012.

Cultuurzaterdag, 10 maart 2012

Rotary zamelt geld in voor hospice in Sneek

Sneek | Scholieren van het Bogerman uit Sneek werken dit jaar weer mee aan het benefietconcert Martini Mix van de Rotary Sneek. De Rotary organiseert het concert in samenwerking met Anne Oosterhaven, dirigent van de Bogerman Bigband, en het Centrum voor de Kunsten.

Economiezaterdag, 10 maart 2012

FrieslandCampina breidt belangen verder uit in Azië

Amersfoort | FrieslandCampina heeft Alaska Milk Corporation (AMC), een van de grootste zuivelondernemingen van de Filipijnen, overgenomen. Dat heeft de Nederlandse zuivelgigant bekendgemaakt. FrieslandCampina breidt het belang in de onderneming uit tot 68,9 procent. Daarmee is een bedrag gemoeid van 228 miljoen euro. Het bedrijf neemt de aandelen over van de familie Uytengsu, de oprichters en meerderheidsaandeelhouders van AMC. FrieslandCampina had een belang van 8,1 procent in de onderneming.

Economiezaterdag, 10 maart 2012

Praktijkschool Oenkerk als commercieel bedrijf

Oentsjerk | PTC+ in Oentsjerk is door onderwijsinstelling Aeres Groep verkocht aan ondernemerspaar Rinse Kootstra en Froukje Groen uit Opende (Gr.). De instelling voor de melkveehouderij die vooral landelijk en internationaal bekend is onder de naam Praktijkschool Oenkerk, wordt vooral een commercieel landbouwbedrijf met trainingsfaciliteiten die weer ingehuurd kunnen worden door PTC+. Met het ontslag van twintig trainers blijven er ongeveer zeven in vaste dienst bij PTC+. De trainers zijn vooral gespecialiseerd in melkverwerking, vruchtbaarheid en K.I., management, pootverzorging en diergezondheid.

Hoofdartikelzaterdag, 10 maart 2012

Verscheidenheid, eenheid en doen

Veel meer mensen dan verwacht namen deel aan een studiedag van de Raad van Kerken over een specifiek probleem in de oecumene: de apostoliciteit. Dat is een moeilijk woord voor een veelzijdig begrip. Het gaat onder meer over de historische lijn die ligt tussen de verkondiging van het Evangelie door de Bijbelse apostelen en de huidige ‘verkondigers’: de priesters en predikanten. Bij de rooms-katholieken, de anglicanen en de orthodoxen is er een rechtstreekse lijn tussen de apostelen en de bisschoppen. In protestantse kerken is die verbinding er niet. Daar ligt het accent veel meer op de verantwoordelijkheid voor verkondiging bij iedere gelovige en wordt in geestelijke zin geen hiërarchie beleefd tussen gewone gelovigen en ambtsdragers.

Regiozaterdag, 10 maart 2012

Het is bewezen: bult van Marum was stins

Marum | De bult van Marum, op het weiland naast de middeleeuwse kerk, is het restant van een versterkt complex met een stenen toren en een boerderij, omringd door brede grachten. Dat is gebleken na een week van archeologisch onderzoek door middel van grondboringen. De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) is ingenomen met de resultaten. Het vermoeden bestond al dat de bult een zogenoemde stinswier was, maar bewijs ontbrak nog.

Regiozaterdag, 10 maart 2012

Vrijwilligersclub dupe kraak

Leeuwarden | Present Leeuwarden is gedupeerd door onverlaten. Bij de stichting is onlangs ingebroken. Uit het geforceerde kantoor aan de Marshallweg zijn niet alleen een computer, printer, senseo-apparaat en waterkoker ontvreemd, maar ook een deel van de opgeslagen schoffels, bezems, harken en ander gereedschap.

Regiozaterdag, 10 maart 2012

Heel dunne meisjes zonder kont, ik vind dat niet mooi

Modellenopdrachten voor Marc Jacobs, Stella McCartney, Gucci. Manon Krol (18) uit Joure timmert flink aan de weg als model. ,,Maar ik heb de designers zelf nog nooit gezien hoor.”

Regiozaterdag, 10 maart 2012

Pake en beppe vaker als oppas ingeschakeld

Leeuwarden | Meer Friese ouders halen hun kind van het kinderdagverblijf nu de kosten stijgen. Ze kiezen ervoor minder te werken of zoeken een alternatieve oppas, zoals pakes en beppes. Brancheorganisaties vrezen faillissementen.

Geloof & Kerkzaterdag, 10 maart 2012

12 artikelen over God vanuit de vragen van vandaag

Een opvallende kwaliteit van de uitgave 12 artikelen over God, die deze week werd gepresenteerd, is de beknoptheid. Het telt 72 bladzijden, verdeeld over maar liefst twaalf hoofdstukken. Je zou kunnen vermoeden dat hier de Apostolische Geloofbelijdenis stelselmatig wordt besproken, maar dat is niet het geval. De focus ligt bij het eerste artikel van het Apostolicum: ‘Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde’. Deze geloofsuitspraak waaiert uit in een reeks vragen, zoals: ‘God als Vader, ook als Moeder?’, ‘Kan God alles?’, ‘Bestaat God?’ en ‘Waar komt het kwaad vandaan?’

Geloof & Kerkzaterdag, 10 maart 2012

Wandelen voor mensen in de sloppenwijken van Ethiopië

Drachten | Al meer dan vijftig jaar wordt in de veertig dagen voor Pasen de Vastenaktie gehouden. Het is een initiatief van de Nederlandse bisschoppen met als doel geld in te zamelen voor projecten in de derdewereld. Sinds 2000 is de actie ondergebracht bij ontwikkelingsorganisatie Cordaid. De duizenden vrijwilligers in de parochies vormen echter het hart van de Vastenaktie. Zij zamelen jaarlijks miljoenen euro’s in.

Geloof & Kerkzaterdag, 10 maart 2012

Kleine groep de toekomst voor katholieke parochies?

Kleine geloofsgroepen oprichten en vorming tot volwassen geloof aanbieden. Kunnen die wegen leiden tot een grotere vitaliteit in parochies? De initiatiefnemers van het Pastoraal congres dat zondag begint, hopen erop.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties