De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Archief

De artikelen van donderdag, 10 augustus 2006.

Agendadonderdag, 10 augustus 2006


Agendadonderdag, 10 augustus 2006

Aldeboarn, Doopsgez. kerk: quilt-expo, t/m 17 sept.

Agendadonderdag, 10 augustus 2006

Aldeboarn, Doopsgez. kerk: quilt-expo, t/m 17 sept.

Agendadonderdag, 10 augustus 2006

Klassiek


Agendadonderdag, 10 augustus 2006

Klassiek

Urkers Het Urker Mannen Ensemble verzorgt zaterdag onder leiding van dirigent Pieter Jan Leusink om 15.00 uur een concert in de St. Martinuskerk in Dokkum en dezelfde dag om 19.30 uur in de Martinikerk in Sneek. Medewerking aan dit concert wordt verleend door organist Martin Mans.

Economiedonderdag, 10 augustus 2006

‘We willen vooral boeren aanspreken’

Wânswert – Heel snel gaat het uitdelen van de actieborden voor de Dutch Dairymen Board (DDB) niet. Melkveehouder Jelle Meindertsma uit Wânswert heeft al een paar rondes gehad om de borden langs te brengen bij de melkveehouders die het afgelopen jaar lid zijn geworden van de DDB. ,,We strijden er al langer voor dat de melkprijs op een hoger peil moet komen. De kosten hebben we al verlaagd en we hebben als sector steeds verder moeten investeren in schaalvergroting. Het kan zo niet langer”, betoogt de melkveehouder.

Expodonderdag, 10 augustus 2006

Aldeboarn, Doopsgez. kerk: quilt-expositie, t/m 17 sept.

Hoofdartikeldonderdag, 10 augustus 2006

Grondoorlog, uitstel...

Het lijkt tegenstrijdig: om de oorlog sneller te beëindigen, stelt Israël de voorgenomen grondoorlog enkele dagen uit. De achtergrond van het uitstel is dat Israël ruimte wil geven aan het diplomatieke overleg in de Verenigde Naties. De minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten Condoleezza Rice zei gisteren dat de kansen voor overeenstemming over het beëindigen van de oorlog niet slecht zijn. Het uitstel van het grondoffensief moet dan ook worden gezien als een gebaar van welwillendheid. Temeer daar de Arabische reactie op de VN-resolutie vooral negatief is omdat Israël niet wordt gemaand zich terug te trekken uit het buurland Libanon. Een grondoorlog betekent versterking van de militaire aanwezigheid in Libanon en bemoeilijkt daarmee de kansen voor de effectiviteit van de VN-resolutie.

Regiodonderdag, 10 augustus 2006

Weer meer boten op het Friese water

Leeuwarden - Het is weer drukker op het water in Fryslân. Dat blijkt uit cijfers van de provincie Fryslân. Van zeven bruggen is inmiddels bekend hoeveel boten zijn gepasseerd. De brugwachters constateerden dat het aantal tot nu toe met 2,5 procent is toegenomen in vergelijking met vorig jaar.

Regiodonderdag, 10 augustus 2006

Zon én regen, en de spinnen gedijen goed

Leeuwarden - Het warme weer van de afgelopen dagen, gevolgd door een regenachtige periode, zorgt ervoor dat spinnen goed groeien. De spinnen gedijen vooral goed bij vochtige plaatsen, waar veel insecten zijn en dus veel voedsel voor de achtpoters.

Regiodonderdag, 10 augustus 2006

Dronrijp springt handig in ‘gat’

Wommels - De uit 1908 stammende bepaling dat ,,uitgesloten zijn zij, die reeds een eerste prijs hebben gewonnen’’ wierp z’n schaduw ver vooruit op de 104de Freulepartij. Bij afwezigheid van de beste jongenskaatsers van dit moment, afkomstig uit Makkum en Holwerd, lag er eeuwige roem voor het grijpen voor een leger aan parturen. Na een lange strijd ging die uiteindelijk naar Dronrijp.

Sportdonderdag, 10 augustus 2006

Dronrijp springt handig in ‘gat’

Wommels - De uit 1908 stammende bepaling dat ,,uitgesloten zijn zij, die reeds een eerste prijs hebben gewonnen’’ wierp z’n schaduw ver vooruit op de 104de Freulepartij. Bij afwezigheid van de beste jongenskaatsers van dit moment, afkomstig uit Makkum en Holwerd, lag er eeuwige roem voor het grijpen voor een leger aan parturen. Na een lange strijd ging die uiteindelijk naar Dronrijp.

Sportdonderdag, 10 augustus 2006

Doeke Smeding even 32 jaar terug in de tijd

Wommels - Het was alsof waande hij zich even 32 jaar terug in de tijd. In 1974 schonk Doeke Smeding (48) samen met Jan Vaas en Gerard Jorritsma kaatsvereniging Sjirk de Wal uit Dronrijp de eerste Freulezege in de geschiedenis en gisteren was hij als coach van het winnende partuur opnieuw een gevierd man. Veel is er in de tussentijd veranderd, maar niet dit: ,,Hoe rôlet it baltsje? Hjoed rôle hy ús kant op.’’

Sportdonderdag, 10 augustus 2006

Friese ljeppers in IJlst knockout de finale in

IJlst - Hannes Scherjon uit Noardburgum won het fierljeppen bij de junioren gisteravond met een respectabele 18,26 meter. Bij de topklassers greep Ysbrand Galama uit It Heidenskip zijn kans en won met 18,34 de wedstrijd toen de favorieten het lieten zitten of verstoppertje speelden voor het Fries kampioenschap zaterdag in Winsum. Toch was niemand lang onder de indruk van deze prestaties.

Sportdonderdag, 10 augustus 2006

Friese ljeppers in IJlst knockout de finale in

Sportdonderdag, 10 augustus 2006

Drie zeilers gaan de slotdag ongeslagen in

Kolmeersland - Na Hardzeildag zijn er nog slechts drie zeilers ongeslagen. Jan Deen pakte gisteren met Sander Oost in de Vaurien, met slechts vijf deelnemers, zijn vijfde zege. Ook titelverdediger Siep Jan Wiersma (Leeuwarden) heeft in de 30m2 nog een clean sheet. Jan ten Hoeve (orkum) gaat ook op herhaling en noteerde zijn vijfde eentje in Olympiajol. Hij voelt zich op het Sneekermeer thuis als een vis in het water. ,,Het meer ligt me gewoon. Vooral het spel op De Poelen weet ik aardig te spelen.’’

Sportdonderdag, 10 augustus 2006

Jeroen van Catz: feestvieren en een beetje goed zeilen

Kolmeersland - Het is opvallend hoeveel grote namen, op zeilgebied dan wel te verstaan, er dit jaar meedoen aan de 71ste Sneekweek. De nationale kernploegen met olympische aspiraties zijn dit jaar ruimschoots vertegenwoordigd op het Sneekermeer. Niet om even de hoofdprijs op te halen, maar om op een ontspannen manier te kunnen zeilen en wat stoom af te blazen.

Weerdonderdag, 10 augustus 2006

Het weer

Vandaag passeert een actieve storing ons land. Dat geeft talrijke buien, soms met onweer en soms veel regen. De meeste en actiefste buien zijn voor het noorden, zuidwesten, midden en oosten van het land weggelegd. Tussen de buien door schijnt af en toe de zon nog eens, maar veel stelt het niet voor.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties