De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 23 april

Archief

De artikelen van woensdag, 11 januari 2006.

Achtergrondwoensdag, 11 januari 2006

Protest in Haïti tegen voortdurende chaos

Ondanks aanwezigheid van de VN-vredestroepen worden nog dagelijks mensen ontvoerd en vermoord in Haïti. Haïtiaanse ondernemers protesteerden gisteren, tijdens de begrafenis van VN-commandant Urano Teixeira Da Matta Bacellar, met een algemene staking tegen het geweld.

Achtergrondwoensdag, 11 januari 2006

Boswet moet Braziliaans Amazonewoud redden

De verstandhouding is ongewoon: de houtverwerkende industrie in Brazilië dringt er samen met milieuorganisaties, inheemse groepen en sociale organisaties op aan dat de Senaat zo snel mogelijk een nieuwe boswet goedkeurt. Critici vrezen dat de wet die zoveel groepen gelukkig lijkt te maken, onuitvoerbaar wordt.

Achtergrondwoensdag, 11 januari 2006

Openhouden Borssele ‘kortzichtig en laf’

Het besluit om kerncentrale Borssele niet in 2013 maar in 2033 te sluiten is ,,kortzichtig en laf’’. Dat vindt de stichting WISE, een wereldwijd netwerk van burgers en milieuorganisaties. ,, Nog twintig jaar extra productie levensgevaarlijk kernafval, nog twintig jaar extra proliferatiegevaar, nog twintig jaar extra uraniumwinning voor Borssele’’, fulmineert directeur Peer de Rijk.

Achtergrondwoensdag, 11 januari 2006

Druk maken om meer dan geld

Onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers mogen dit jaar niet alleen maar gaan over geld, vindt CNV-voorzitter René Paas. Hij wil het graag hebben over ‘dikke woorden’: gerechtigheid, solidariteit en verbondenheid. ,,We moeten ons denken en doen veranderen. Alleen praten over geld is de dood in de pot’’, zei hij gisteren in zijn nieuwjaarstoespraak. Ook vindt hij dat de waarde van werk opnieuw moet worden ontdekt. Het mag niet langer zo zijn dat het enige ware geluk stoppen met werken is, vindt hij. Hieronder volgt een samenvatting van zijn rede.

Agendawoensdag, 11 januari 2006

Klassiek

Mozart Het Noord Nederlands Orkest geeft vrijdag een concert in de Martinikerk van Sneek. Een bijzonder concert vanwege het feit dat in 2006 wordt herdacht dat het 250 jaar geleden is dat Mozart is geboren. Het concert zal dan ook in het teken staan van deze componist. Voorafgaand aan het concert zal burgemeester Brok van Sneek een toespraak houden. Deze toespraak wordt gehouden omdat het 550 jaar is geleden dat de Sneker stadsrechten zijn vastgelegd. De avond begint om 20.00 uur.

Analysewoensdag, 11 januari 2006

Recht op zorg ontbreekt in nieuwe wet

De Tweede Kamer beslist deze maand over de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Een aantal zorgtaken die nu onder de AWBZ vallen, komen op het bordje van de gemeenten te liggen. Staatssecretaris Ross-van Dorp (VWS) vindt dat gemeenten de burger beter kunnen bedienen dan het Rijk. Daarin heeft ze gelijk, maar het ontbreekt in het wetsvoorstel aan voldoende rechtszekerheid.

Bijschriftwoensdag, 11 januari 2006

Voedsel

Het is nodig dat ons lichaam voedsel krijgt. Dat geldt ook voor ons geloof.

Cultuurwoensdag, 11 januari 2006

Friezen van Multigrade Motoroil spelen op EuroSonic

Groningen – Het jaarlijkse Noorderslag Weekend wordt komend weekeinde weer in Groningen gehouden. Tussen de 140 acts treden ook een paar Friese bands op, waaronder Multigrade Motoroil uit Heerenveen en omstreken. Met hun optreden hopen ze aanbiedingen te krijgen om op interessante Europese zomerfestivals te spelen. En op een platencontract.

Expowoensdag, 11 januari 2006

Aldtsjerk, Galerij Bloemrijk Vertrouwen: tentoonstelling Maartjes Martens met abstracte schilderijen en ander werk, 11 jan. t/m 8 feb.

Hoofdartikelwoensdag, 11 januari 2006

Europa schrikt wakker…

De geschrokken Europese Unie wil lessen trekken uit het gasconflict tussen Rusland en Oekraïne. Doordat Moskou de gaskraan naar Oekraïne dichtdraaide, nam de gastoevoer naar sommige EU-landen tot wel de helft af. Minister Brinkhorst van Economische Zaken pleit voor een geharmoniseerd Europees energiebeleid. Europees Commissaris Piebalgs (energie) wil dat de Europese landen een gasvoorraad voor minstens twee maanden gaan aanleggen. Verder wil Europa de aanvoer spreiden, waarbij vloeibaar gas (LPG) uit Turkije en Noord-Afrika een belangrijke aanvulling kan zijn. En Europa roept de burgers op zuiniger te zijn met energie.

Regiowoensdag, 11 januari 2006

Provinciaal fonds tegen armoede

Leeuwarden – De Statenfractie van het CDA wil een provinciaal fonds om armoede te bestrijden in het leven te roepen. Gemeenten en werkgroepen die goede voorstellen hebben om financiële nood aan te pakken, kunnen een beroep op het fonds doen. Fractievoorzitter A. van der Ham zal het plan binnenkort indienen in de Provinciale Staten.

Regiowoensdag, 11 januari 2006

Zaailandplan ‘historischer’

Leeuwarden – Een kortere, lagere rij winkels langs het Ruiterskwartier, een parkeergarage die rechtstreeks vanaf het Beursplein te bereiken is en een architectonische stijl die beter past bij de historische binnenstad in Leeuwarden. Dat zijn de belangrijkste wijzigingen in het plan voor een Nieuw Zaailand in Leeuwarden, zoals die in het voorlopig ontwerp staan.

Regiowoensdag, 11 januari 2006

Otters en edelherten in Drachten

Drachten – Thalenpark, Slingepark, Van Haersmapark en Reidingpark. Het kan niet worden gezegd dat Drachten geen parken heeft. Maar of ze ook wat voorstellen, is een tweede. ,,Wat Drachten nodig heeft, is een park waarin je bij wijze van spreken een hele middag kunt wandelen zonder dat je zegt: hé, hier ben ik eerder geweest’’, aldus CDA-fractielid in Smallingerland Dick de Jong. De fractie ontvouwde gisteren haar plan voor een landschapspark van liefst tachtig hectare, ongeveer de omvang van veertig voetbalvelden.

Geloof & Kerkwoensdag, 11 januari 2006

‘Werken aan vrede. Cool!’

Balk – Kerkgebouw De Paadwizer in Balk is deze week omgetoverd tot ‘De Vredesfabriek’. Er staan in de kerkzaal vijftien grote machines met namen als de zondebokmolen, de tolerantiemeter en de machtssorteerder. Doel is dat bezoekers al bezinnend vrede en vrijheid produceren.

Geloof & Kerkwoensdag, 11 januari 2006

Kerk Ternaard start wandelclub

Ternaard - De Protes-tantse Gemeente Ternaard start komende zondag met een eigen wandelclub: het Trefpunt.

Weerwoensdag, 11 januari 2006

Droge dagen


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties