De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Archief

De artikelen van zaterdag, 11 februari 2017.

Hoofdartikelzaterdag, 11 februari 2017

De biecht: van Luther naar Bonhoeffer

De herdenking van vijfhonderd jaar reformatie leidt tot hernieuwde studie van met name leven en werk van Luther. Bij de meeste mensen is zijn theologische erfenis alleen bekend in verhalen over de 95 stellingen die hij op de kerkdeur zou hebben gepind en over zijn vermeende uitroep 'Hier sta ik, ik kan niet anders' voor de Rijksdag in Worms. Er verschijnen veel publicaties over Luther en zijn werk waarmee persoon en werk van de reformator kan worden verdiept. Zo verschenen diverse biografieën en boeken over de geestelijke, culturele en politieke betekenis van Luther en de reformatie.

Regiozaterdag, 11 februari 2017

IJzervlechters Sintrale As krijgen snel geld

Burgum - De onderbetaalde ijzervlechters van de Sintrale As moeten binnen een week hun misgelopen inkomsten krijgen. Dat schrijft hoofdaannemer van het wegenproject Mobilis-Van Gelder in een brief aan Gedeputeerde Staten. Gedeputeerde Sietske Poepjes gaat ervan uit dat de betaling nog eerder zal plaatsvinden.

Regiozaterdag, 11 februari 2017

Twijfels over natuurstudie voor Windpark

Kornwerderzand - De bouw en ingebruikname van Windpark Fryslân heeft mogelijk negatievere gevolgen voor veel vogelsoorten dan blijkt uit het onderzoek van de initiatiefnemers. Dat concludeert Alterra, het onderzoeksinstituut van de universiteit van Wageningen. Op verzoek van de tegenstanders van het windpark deed Alterra een contra-expertise naar het milieu-onderzoek.

Regiozaterdag, 11 februari 2017

Vlinderidylle komt er zeker, alleen wie betaalt is nog een verrassing

Franeker - ,,Dit is een gigantische, uitgelezen plek voor een vlinderidylle!" Kars Veling van de Vlinderstichting is meteen enthousiast als hij het Hitzumer Binnenpaad (de historische tramdijk) verlaat en het weiland ten zuiden van Franeker betreedt.

Regiozaterdag, 11 februari 2017

Wijk maakt kennis met mfa Lemstervaart

Lemmer - ,,Smaak'lijk eten, smaak'lijk eten." Op de wijs van Vader Jacob luiden zo'n twaalf moeders en hun kinderen het gezamenlijke fruitmoment in, aan tafel bij wijkvereniging De Steiger in de multifunctionele accommodatie (mfa) in Lemmer. Dit moment is vaste prik op de tweewekelijkse ouder-kindochtend die in het buurthuis wordt gehouden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties