De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Archief

De artikelen van woensdag, 11 november 2015.

Hoofdartikelwoensdag, 11 november 2015

Treurnis over beleid veenweidegebieden

De provincie Fryslân heeft plannen bekend gemaakt die oplossingen moeten bieden voor de problemen in het veenweidegebied in Fryslân. Veenstreken zorgen in combinatie met intensief gebruik door boeren voor forse inkrimping van het veen en voor een forse uitstoot van CO2, door 'verbranding' van het veen aan de lucht. De in het gebied werkzame boeren hebben belang bij een laag grondwaterpeil, maar dat zorgt voor een versterking van zowel de inkrimping van het veen als de uitstoot van het broeikasgas. Dat laatste is een ernstig probleem; het Friese veenweidegebied stoot jaarlijks 1,5 miljoen ton CO2 uit.

Regiowoensdag, 11 november 2015

234 wethouders hekelen rijkskortingen

Leeuwarden - De financiële rek is eruit bij gemeenten. De forse bezuinigingen op onder meer de zorg leiden ertoe dat gemeenten hun werk niet meer goed kunnen uitvoeren. 234 wethouders hebben een brandbrief geschreven aan minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken. ,,We steane mei de rêch tsjin de muorre. As it sa trochgiet, moatte we maatregels nimme dy't de boargers hurd treffe", aldus wethouder Geerling Schippers van Tytsjerksteradiel.

Regiowoensdag, 11 november 2015

De Beabuorster Mole, een visitekaartje met leipannen

Tjerkwerd - Het is een van de weinige molens in Nederland die bedekt is met leipannen. Dat maakt de Beabuorster Mole in Tjerkwerd tot een van de visitekaartjes van de stichting De Fryske Mole.

Regiowoensdag, 11 november 2015

November rijgt de warmterecords aaneen

Leeuwarden - Het regende warmterecords in de eerste tien dagen van november. Nog nooit was het in ons land in de eerste decade van de slachtmaand zo zacht. In Leeuwarden kwam de gemiddelde temperatuur uit op 11,6 graden en dat is ruim drie graden warmer dan normaal. Het oude record stond met een etmaalgemiddelde van 11,1 graden op naam van de eerste decade van 2005.

Geloof & Kerkwoensdag, 11 november 2015

Kerk en geld: bedwelmende cocktail

Frans Wijnands

Sportwoensdag, 11 november 2015

Wegsturen assistent Van der Heide verrast De Jong

Door Daan Rieken -

Sportwoensdag, 11 november 2015

Beitske Visser, de snelste vrouw van Fryslân

Niet iedereen weet het, maar Fryslân herbergt de twee grootste Nederlandse racetalenten ná Max Verstappen: Nyck de Vries (20) en Beitske Visser (20). Het Friesch Dagblad zocht Visser op. Over vrouwen in autosport, de kans op Formule 1 en meer.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties