De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Archief

De artikelen van donderdag, 11 mei 2017.

Cultuurdonderdag, 11 mei 2017

Easterlittens viert 150 jaar Hardorff-orgel

In de kerk, die oorspronkelijk dateert uit de twaalfde eeuw en in de vijftiende eeuw is vernieuwd, bevindt zich sinds 1867 een Hardorff-orgel. Halverwege de negentiende eeuw werden in veel kerken de orgels vervangen. Orgelbouwer Willem Hardorff uit Leeuwarden had het er maar druk mee. Hij bouwde tientallen orgels, onder meer in Kűbaard (1856), Menaam (1861), Scharnegoutum (1862), Easterein (1870, Winsum (1875) en Baaium (1878).

Economiedonderdag, 11 mei 2017

Friese miljoenen voor duurzamere landbouwsector

Leeuwarden - De provincie Fryslân steekt de komende jaren drie miljoen euro in initiatieven om de landbouw in de provincie duurzamer te maken. Het gaat dan vooral om de melkveehouderij en de akkerbouw. Dat is te lezen in de beleidsbrief Naar een duurzame landbouw in Fryslân, die deze week is gepresenteerd.

Hoofdartikeldonderdag, 11 mei 2017

Kabinet moet meer doen voor private huur

Vier jaar heeft Nederland met Stef Blok (VVD) een speciale minister voor het woonbeleid gehad. Sinds hij de afgetreden Ard van der Steur op het ministerie van Veiligheid en Justitie is opgevolgd valt wonen weer onder Binnenlandse Zaken. Het is de vraag of er in een volgend kabinet weer een speciale minister voor 'wonen' komt.

Regiodonderdag, 11 mei 2017

Gas- en zoutwinning wad is onrechtmatig

Harlingen - Gas- en zoutwinning onder de Waddenzee zou direct stopgezet moeten worden. De winningsvergunningen die hiervoor sinds tientallen jaren zijn afgegeven, zijn eigenlijk onrechtmatig. Dat stelt Rolf Schuttenhelm, die gisteren een literatuurstudie naar de toekomst van de Waddenzee publiceerde. Volgens de wetenschapsjournalist zijn de vergunningen gebaseerd op ,,volkomen onwetenschappelijk werk" van TNO.

Regiodonderdag, 11 mei 2017

Coöperatie wil zonnepark bij industrieterrein IJlst

IJlst - Energiecoöperatie IJlst (ECIJ) wil een zonnepark voor de stad aanleggen tussen de Zuidwesthoekweg en De Geau. ECIJ heeft haar voorkeur gisteravond uitgesproken tijdens een presentatie voor de inwoners.

Regiodonderdag, 11 mei 2017

Kosten energie-overgang beter verdelen

Leeuwarden - Om de kosten van de energietransitie niet af te wentelen op het armere deel van de bevolking moet er een solidariteitsfonds komen. Hiervoor pleitte Ingrid Thijssen van de raad van bestuur van netwerkbedrijf Alliander gisteren op een bijeenkomst van Provinciale Staten over verduurzaming.

Regiodonderdag, 11 mei 2017

Vwo'ers in tijdnood bij het eindexamen Nederlands

Heerenveen - Leerlingen van de havo en het vwo beten gisteren het spits af met de eindexamens voor scheikunde en Nederlands. Op het Bornego College in Heerenveen vonden ze vooral Nederlands te lang.

Regiodonderdag, 11 mei 2017

Titel 'Franeker Reformatiestad' overhandigd

Franeker - Donderdagavond 11 mei wordt de titel Europese Stad van Reformatie officieel overgedragen aan burgemeester Eduard van Zuijlen van de gemeente Franekeradeel. De overdracht vindt om half acht plaats in de ontvangstzaal van de Vrije Evangelische Gemeente, Noord ZZ 41, te Franeker. Ieder is daarbij van harte welkom.

Geloof & Kerkdonderdag, 11 mei 2017

Veertig kloosters openen hun deuren

Utrecht - Steeds meer mensen in ons land, zowel gelovig als niet-gelovig, kiezen voor een paar dagen van bezinning in een klooster. In het zoeken naar stilte en verstilling in een onrustige samenleving zijn de kloosterplekken geliefde toevluchtsoorden geworden. Wie er niet direct voor een paar dagen naar toe wil, maar toch iets wil proeven van de kloostertraditie kan dat doen in het weekend na Pinksteren, op 10 en 11 juni.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties