De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 24 april

Archief

De artikelen van donderdag, 11 augustus 2016.

Economiedonderdag, 11 augustus 2016

Tarwe is klaar voor de oogst, het wachten is op droog weer

Hantumhuizen - ,,We zijn eruit geregend. Ongeveer zes van de acht hectare van het perceel hebben we binnen kunnen halen", zegt akkerbouwer Henk van Oosten uit Hantumhuizen. Loonbedrijf Zijlstra uit Metslawier was maandagmiddag eerst bij Nes aan de slag en toog daarna naar Hantumhuizen om in ieder geval een perceel van acht hectare bij Van Oosten te dorsen. ,,Dat is dus niet gelukt. Volgende week hopen we dat de rest van het perceel er af kan, evenals een ander perceel met zes hectare aan tarwe op ons bedrijf."

Hoofdartikeldonderdag, 11 augustus 2016

En weer is het mis bij de verbrandingsoven

En weer is het mis bij de REC, de verbrandingsoven in Harlingen: de oven stoot veel meer rookgas uit dan mag. De overschrijding bedraagt liefst 30 procent. Dit concludeert de FUMO, dat is de provinciale uitvoeringsdienst voor milieu, op basis van jaarrapportages over wat de REC bij de verbranding van afval de lucht in slingert. Over 2014, 2015 en over 2016 is tot nu toe is de uitstoot van rookgas veel te hoog, gerekend naar wat volgens de vergunning (uit 2007) mag. De REC moet nu ofwel voor het 31 december 2016 een nieuwe vergunning aanvragen, aangepast naar de werkelijke situatie, ofwel de hoeveelheid gas die nu wordt uitgestoten verminderen tot het vergunningsniveau dat staat aangegeven.

Regiodonderdag, 11 augustus 2016

Rechter fluit Caparis andermaal terug

Leeuwarden - De ondernemingsraad van Caparis had in juni een advies moeten kunnen uitbrengen over de benoeming van Peter Lincklaen Arriëns tot interim-directeur van de sociale werkvoorziening. Dat heeft de kantonrechter gisteren geoordeeld, nadat er eind juli een kort geding over was geweest.

Regiodonderdag, 11 augustus 2016

Sneek na derde zege steviger op kop

Lemmer - In de tweede route sloeg de Sneker Pan toe. Douwe Visser verdreef de opnieuw goed zeilende Jeroen Pietersma van Drachten van de eerste plek en haalde ook Dirk Jan Reijenga van Joure in. Omdat Sneek veel hoger kon zeilen dan zijn concurrenten kon hij met gemak de hoogste ton aan zeilen.

Regiodonderdag, 11 augustus 2016

Dealers blij met kant-en-klaarprijs auto

Leeuwarden/Oosterwolde - De prijzen van nieuwe auto´s moeten duidelijker worden. Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil dat de autorijklaarkosten door de autodealers in de adviesprijs worden meegenomen. Friese autodealers reageren positief op de transparantieverhogende maatregel.

Regiodonderdag, 11 augustus 2016

PvdA hamert op ov-plan voor platteland

Leeuwarden - De PvdA-fractie in Provinciale Staten vraagt zich af hoe het ervoor staat met planvorming voor innovatief openbaar vervoer en doelgroepenvervoer (zoals leerlingenvervoer, wmo en awbz) op het platteland. Volgens de fractie is het onderwerp al tijden 'een punt van aandacht’ binnen de provincie, maar lijkt er maar geen schot in te komen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties