De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Archief

De artikelen van vrijdag, 11 september 2015.

Hoofdartikelvrijdag, 11 september 2015

Het Kamerlid en de discussie over ProRail

En weer is ProRail in het nieuws. Het bedrijf is een van de terugkerende onderwerpen voor politiek Den Haag. ProRail is verantwoordelijk voor onderhoud, veiligheid en beheer van het spoor in ons land. En daar is nogal eens iets mis, variėrend van overschrijding van budgetten voor projecten tot en met onjuiste procedures voor onderhoudscontracten voor werken aan het spoor. Deze week liet de sinds april van dit jaar fungerend bestuursvoorzitter Pier Eringa zich uit over het bedrijf. De cultuur moet worden aangepast, vindt hij. De deskundigheid van medewerkers moet omhoog. En in de relatie met het ministerie van Infrastructuur en Milieu klopt er ook iets niet. Zo zou het ministerie aanwijzingen geven die 'uitnodigen' om bepaalde informatie over bijvoorbeeld overschrijdingen of andere nare dingen nog maar even onder de pet te houden.

Regiovrijdag, 11 september 2015

Oud Doktershūs Stiens is nu een duurzaam woonhuis

Stiens - Trudy van Riemsdijk-Zandee (68) en haar man Willem (66) zijn klaar voor de Open Monumentendag aankomend weekend. Ze renoveerden het oude Doktershūs in Stiens, waar ze nu wonen.

Regiovrijdag, 11 september 2015

Voor een pesto pluk je kruiden uit het gras

Kollum - Wie een beetje goed oplet, kan in de vrije natuur een hele maaltijd bij elkaar sprokkelen. Maar waar vind je dat lekkers? Landschapsbeheer heeft Foodwalks uitgezet door het smakelijke landschap.

Regiovrijdag, 11 september 2015

Oud Doktershūs Stiens is nu een duurzaam woonhuis

Stiens - Trudy van Riemsdijk-Zandee (68) en haar man Willem (66) zijn klaar voor de Open Monumentendag aankomend weekend. Ze renoveerden het oude Doktershūs in Stiens, waar ze nu wonen.

Regiovrijdag, 11 september 2015

Woningcorporaties zoeken opvanglocaties

Leeuwarden - Woningcorporaties WoonFriesland en Elkien kijken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en Friese gemeenten naar alternatieve opvangplekken voor vluchtelingen en statushouders. De corporaties gaan momenteel na of zij leegstaande kantoorpanden of zorgwoningen in hun bezit hebben die geschikt zouden kunnen worden gemaakt voor tijdelijke bewoning door vluchtelingen. Deze alternatieve opvang moet de druk op de asielzoekerscentra verminderen en de doorstroming op gang helpen.

Geloof & Kerkvrijdag, 11 september 2015

Oproep Merkel: durf voor je geloof uit te komen

Bern - Wie bezorgd is over de toenemende islamisering naar Europa, moet bij zichzelf te rade gaan. ,,Laten we de moed hebben om te zeggen dat wij christen zijn", aldus de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

Geloof & Kerkvrijdag, 11 september 2015

Gezamenlijk fonds voor noodhulp aan vluchtelingen

Driebergen - Een aantal kerkelijke organisaties hebben samen een noodhulpfonds in het leven geroepen voor steun aan vluchtelingen in Europa en in het Midden-Oosten. Ze stellen via dit fonds in de eerste instantie een ton beschikbaar aan lokale kerken in binnen- en buitenland die in hun omgeving noodhulp en -opvang bieden aan vluchtelingen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties