De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Archief

De artikelen van donderdag, 12 juni 2014.

Hoofdartikeldonderdag, 12 juni 2014

Verhalen schoolstrijd ter inspiratie

Ooit is er strijd over gevoerd: de vrijheid (van ouders) om de inhoud van het onderwijs te bepalen. Die strijd beroerde horden mensen, vooral van confessionele snit. Uiteindelijk is er een politiek compromis bereikt over inhoud en financiering van het bijzonder onderwijs. Wie verslagen leest van bijeenkomsten vůůr de vrijheid van onderwijs, komt onder de indruk van de betrokkenheid en vastberadenheid van ouders en politici. Voor hen was een school van eigen levensovertuiging van groot belang waar ze veel voor over hadden, ook in financiŽle zin. De argumenten voor de vrijheid van onderwijs waren niet alleen inhoudelijk in de zin van de vrijheid om het onderwijs in te rechten naar eigen wensen. Ze gingen ook over politieke doelstellingen - de strijd tegen de liberalen, bijvoorbeeld - en ze gingen ook over maatschappelijke aspecten - emancipatie van het confessionele volksdeel. De argumenten van toen zijn voor jongere generaties nauwelijks meer te begrijpen. Onderwijs is in hoge mate 'geneutraliseerd' en de waarden die toen golden, worden nu nauwelijks meer in verband gebracht met onderwijs. Voor de vechters in de schoolstrijd ging het bijvoorbeeld om de 'vreze des Heren' als beginsel van wijsheid (en van kennis). Wat kunnen we nog met dit begrip? De overheid heeft steeds meer terrein gewonnen in het domein van de vrijheid van inrichting. De verplichte toetsen bijvoorbeeld zijn bepalend geworden voor een flink deel van de inhoud van het onderwijs. De eigenheid van christelijke scholen laat zich - als het goed is - veel meer kennen door de sfeer in de klas, de mores van de school en specifieke vakken, bijvoorbeeld die gaan over godsdienstige vorming. Zo'n twintig jaar geleden was het nog een onderwerp: eigen methoden voor het christelijk onderwijs. Voor orthodox-christelijke scholen zijn die er nog, maar op de meeste christelijke scholen zijn 'algemene' methoden in gebruik. Van een eigen, christelijke visie op bijvoorbeeld biologie, waarin het gaat over de schepping, is op die scholen nauwelijks nog sprake. De godsdienstige overtuiging is een domein geworden zonder vertaalslag naar bijvoorbeeld wetenschap. Daarom is uiteindelijk de poging om christelijke leerstof te ontwikkelen voor diverse vakken mislukt. De overheid dringt steeds verder door in het domein van de inrichting van het onderwijs. Een sterk voorbeeld daarvan is het plan van de regering om een soort keurmerk te ontwikkelen voor methoden ter bestrijding van het pesten. Er zijn tientallen methoden op de markt en kennelijk vindt de regering het nodig om al die methoden te beoordelen op effectiviteit. Zo'n antipestmethode is bij uitstek een voorbeeld waarin de eigenheid van een school kan blijken. Niet alleen de godsdienstige eigenheid, maar ook de pedagogische. Toch vindt de regering dat zij een beslissende stem heeft in welke methode wel en welke niet gebruikt mag worden. Er is al niet veel meer over van de vrijheid van inrichting van het onderwijs. Het recente voornemen is daarvan een pregnant voorbeeld. Misschien is het een goed idee om toch nog eens die verhalen van de schoolstrijders te lezen. Ter inspiratie.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties