De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 27 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 12 september 2003.

Bijschriftvrijdag, 12 september 2003

Buldog

Misschien hebt u dat ook wel eens gezien: een grote buldog en een klein keffertje bij elkaar.

Dossiervrijdag, 12 september 2003

Parlevinker, een beroep dat stil is uitgestorven

Parlevinker Loodsma vaart over het water naar Burdaard, op zoek naar zijn klanten. Het begrip parlevinker klinkt als een uit lang vervlogen tijden. Het beroep is de afgelopen tientallen jaren een stille dood gestorven, net als nu dreigt met de melkboer.

Economievrijdag, 12 september 2003

‘Kans op doorstart Brada verkeken’

Leeuwarden – De kans op een doorstart van runderslachterij en vleesverwerker Brada is volgens CNV-woordvoerder Henk Hospes zo goed als verkeken. Volgens hem hebben crediteuren hun spullen uit het bedrijf gehaald en worden de laatste zaken afgehandeld.

Economievrijdag, 12 september 2003

Problemen bij Alzerda in Kollumerzwaag

Kollumerzwaag – Alzerda Konstruktie BV in Kollumerzwaag heeft al sinds begin deze week de deuren dicht. De vijftien medewerkers zijn naar huis gestuurd. Vermoedelijk wordt faillissement aangevraagd. CNV Bedrijvenbond zegt dat ze nog niet officieel op de hoogte is gesteld van de problemen.

Hoofdartikelvrijdag, 12 september 2003

Na Prinsjesdag…

De tijd vóór Prinsjesdag draagt dit jaar een merkwaardig karakter, anders dan anders. Vroeger was dat vooral een spannende tijd omdat nog niet bekend was met welke maatregelen een kabinet zou komen in de Troonrede en de Miljoenennota. Nu hebben de meeste al in alle kranten gestaan. Ze waren al uitgelekt of men heeft ze uit laten lekken. Dat is wel vaker gebeurd. Maar het bijzondere zat er deze keer in dat bepaalde bezuinigingen na dat bekend worden weer leken te zijn of worden teruggedraaid. Bijvoorbeeld omdat er veel verzet kwam hetzij uit de samenleving hetzij van de kant van de regeringsfracties.

Regiovrijdag, 12 september 2003

Verdubbeling Wâldwei start snel

Drachten – Begin volgend jaar wordt begonnen met de verdubbeling van de Wâldwei. Rijkswaterstaat gaat voor de aanleg van de nieuwe weg in zee met het consortium Wâldwei.com. Deze groep aannemers geeft aan de omvangrijke klus medio 2008 te kunnen klaren. Rijkswaterstaat had eind 2008 gepland.

Regiovrijdag, 12 september 2003

Fries Platform tegen diefstal uit

Leeuwarden – Het Platform Criminaliteit Preventie wordt in Fryslân nieuw leven ingeblazen. Het platform heeft enkele jaren een slapend bestaan geleid. Het platform houdt zich bezig met de bestrijding van winkeldiefstal en geweld tegen ondernemers. In het platform zitten vertegenwoordigers van het Openbaar Ministerie, de politie en de koepelorganisaties van de Friese ondernemers. Het initiatief om het platform weer bij elkaar te laten komen is afkomstig van de Kamer van Koophandel in Fryslân. In oktober is er een bijeenkomst.

Regiovrijdag, 12 september 2003

Hertenkamp dit najaar verplaatst

Kollum – Het hertenkamp in Kollum ligt er treurig bij. De hokken zijn verpauperd en de drainage is kapot: tijdens regenachtige perioden staan de dieren tot aan de knieën in de drek. Dorpsbelang Kollum en gehandicapteninstelling Talant hebben al jaren geleden mooie plannen voor het hertenkamp gemaakt. Dit najaar zullen de plannen eindelijk ten uitvoer worden gebracht, beloofde wethouder Schaafstal gisteravond tijdens de raadsvergadering.

Regiovrijdag, 12 september 2003

Kerkelijk of niet, iedereen gaat naar ’t Oegh

Munnekezijl – Kerkelijk of niet-kerkelijk, de kinderen uit Munnekezijl gaan bijna allemaal naar de christelijke basisschool. Deels komt dat door de ‘monopoliepositie’ van de school in het dorp, maar zeker ook omdat de school openstaat voor alle gezindten. Slechts een enkele ouder stuurt zijn kind naar de openbare basisschool in het naburige Grijpskerk. De christelijke basisschool ’t Oegh in het 583 inwoners tellende Munnekezijl bestaat dit weekeinde honderd jaar.

Regiovrijdag, 12 september 2003

Lemmer volgens ‘domino-effect’ opgeknapt

Lemmer - Het centrum van Lemmer krijgt een opknapbeurt volgens een soortement domino-effect. Functies als school, culturele instelling en sportvoorziening worden zoveel mogelijk gebundeld en de bestaande gebouwen krijgen in fasen nieuwe bestemmingen, waarbij ook ruimte komt voor een nieuw theater. Het grove concept gaat uit van een investering van tussen de 4 tot 5 miljoen euro. De raadscommissie toonde zich gisteravond positief over het plan.

Geloof & Kerkvrijdag, 12 september 2003

‘Ik schaam me voor mijn land’

Leeuwarden - ,,We moeten niet alleen pamperen, maar zorgen dat we effectief zijn.’’ Dat is de boodschap die Harry van der Snee, consulent voor kerk en samenleving van de Samen-op-Wegkerken en spil van Respons, meegaf aan leden van noodhulpgroepen voor uitgeprocedeerde asielzoekers. De leden van de noodhulpgroepen kwamen gisteravond bijeen in gebouw De Schakel in Leeuwarden. De leden gaan de gemeenten aanspreken op hun verantwoordelijkheid voor een zorgzame samenleving.

Geloof & Kerkvrijdag, 12 september 2003

‘Synode van Leiden’ informeel geopend

Leiden – In Leiden is vanmiddag informeel de ‘Synode van Leiden’ geopend. Het betrof het traditionele programma dat de samenroepende kerk, in dit geval de Gereformeerde Kerk van Leiden de afgevaardigde synodeleden van de Gereformeerde Kerken in Nederland (GKN), aanbiedt. Vanmiddag stond onder meer een bezoek aan de Hortus Botanicus van de Universiteit Leiden en een kerkenpadwandeling op het programma. Vanavond is er een viering van Schrift en Tafel in de Hooglandse Kerk.

Geloof & Kerkvrijdag, 12 september 2003

Luis in de pels bleef helemaal gereformeerd

Morgen is het vijftig jaar geleden dat prof dr C. Graafland predikant werd in de Nederlandse Hervormde Kerk. In zijn loopbaan als predikant en hoogleraar publiceerde hij tal van boeken. Ter gelegenheid van zijn jubileum verscheen een bescheiden publicatie: Nalezing . Het betreft een achttal preken van dr Graafland, die ook als prediker grote bekendheid geniet.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties