De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Archief

De artikelen van woensdag, 12 september 2007.

Agendawoensdag, 12 september 2007

Klassiek

Kamerkoor Kamerkoor Zestien Wad geeft zaterdag om 20.30 uur een concert in de Nederlands hervormde kerk op Vlieland en zondag om 15.30 uur in de Sint Janskerk in Deinum. Het concert heeft de titel O Magnum Mysterium meegekregen omdat het die sfeer ademt. Voor de pauze zijn onder andere Magnificat van Pärt, vier Maria-liederen van Martinu en een Ave Maria van Lukaszewski te beluisteren. Na de pauze zingt het koor motetten van Vic Nees, gevolgd door O Tod, wie bitter bist du van Max Reger en motetten van Brahms.

Cultuurwoensdag, 12 september 2007

Louis G. Le Roy krijgt Gerrit Benner Prijs 2007

Leeuwarden - Louis G. Le Roy uit Oranjewoud krijgt dit jaar de Gerrit Benner Prijs voor Beeldende Kunst van de provincie Fryslân. Gedeputeerde Staten kennen de tweejaarlijkse prijs, op advies van een externe jury, toe voor het gehele oeuvre. De prijs bestaat uit vijfduizend euro en een oorkonde.

Economiewoensdag, 12 september 2007

Spieroefeningen onder de infraroodlamp

Drachten - Door de grotere aandacht voor gezondheid doen veel sportscholen goede zaken. Op voedingsgebied is Sonja Bakker een hype. Onderneemster Ingrid Bavius (57) speelt hierop in met haar bedrijf Woman in Shape in Drachten, door sporten te combineren met gezonde voeding . ,,Want voor mensen die af willen vallen, revalideren of willen sporten met bijvoorbeeld een handicap is bewegen alleen vaak niet genoeg. De combinatie met een aangepaste voeding is daarbij essentieel”, promoot ze. Komende vrijdag heeft het bedrijf een open dag om te laten zien wat het in huis heeft.

Economiewoensdag, 12 september 2007

Prijs Damwoudster groenteman

Damwoude Groentezaak Klaas & Maaike van der Meer in Damwoude heeft bij de landelijke wedstrijd Groenteman van het Jaar deze week de tweede prijs behaald. Bij het onderdeel productkennis werd de eerste prijs in de wacht gesleept.

Economiewoensdag, 12 september 2007

‘Straf zwaarder bij misstanden veevervoer’

Burgum - Transportbedrijven die zich schuldig maken aan mishandeling van dieren, moeten zwaardere straffen krijgen. Daarvoor pleit varkenstransporteur Jochum van der Wielen uit Burgum naar aanleiding van de recente misstanden bij de export van dieren. ,,Eventueel na een waarschuwing moeten de bedrijven de exportvergunningen kwijtraken. Deze mensen moeten veel zwaarder worden gestraft dan nu nog het geval is.”

Expowoensdag, 12 september 2007

Allingawier, Landgoed Allingastate: metalen kunst van Gert-Jan Luimstra, t/m 31 okt. * perm. schilderijentent. div. kunstenaars, t/m 31 okt. Allingawier, Expositiekerk: schilderijenexpo 'Land in Zicht' van Janneke Hengst, t/m 31 okt. Ameland - Ballum, Gemeentehuis: expo natuurfotograaf Woude Gras, t/m 1 okt. Ameland - Ballum, Vliegveld: expo '50 jaar Vliegveld Ameland', t/m 22 okt. Balk, Verpleegwoningen: expo J.C. Munnik (aquarellen), t/m 11 okt. Beetsterzwaag, Galerie Lauswolt: expo 'De Slag bij Olterterp', t/m 4 nov. Bolsward, Martinikerk: zomertentoonstelling, schilderijen, foto's en beelden, t/m 13 sept. Bolsward, Titus Brandsma Museum: permanente expo Titus Brandsma. Boornbergum, Tjeerdsma Haarden: expo 'Tekens van leven' van Schilderskollektief Streekgenoten, t/m 30 nov. Buitenpost, Haersmahiem: expo Fré Twijnstra (schilderijen), t/m 28 sept. Burgum, Berchhiem: expo over drukkunst van Richard Hoekstra, t/m 31 okt. Burgum, Streekmuseum/Volkssterrenwacht: expo 'Klederdrachten uit Noord- en Midden-Europa, t/m 12 jan. '08* expo 'Korte manen, lange nekken - De hynders fan Jaap Rusticus', t/m 12 jan. '0. Burum, De Blauwe Roos: expo 'Henk Hesselius - 80 jaar', 15 sept. t/m 5 nov. * expo Mark van Slooten (sieraden), 15 sept. t/m 5 nov. Dokkum, Hotel/Restaurant De Oude Abdij: expo Joan Schilstra 'In verwondering', t/m 29 sept. Drachten, De Lawei/De Galerij: tent. '40 x 40 - 1e Friese Miniprent Biënnale', t/m 13 okt. Drachten, Galerie/Atlier Henk Hofstra: expo 'Lucht, water en koeien', t/m 30 sept. Drachten, Grote Kerk: expo kunstwerken over Psalm 85 en Lucas 19:1-10, t/m 30 sept. Drachten, Museum Smallingerland: beeldenexpo van Anke Kuipers, t/m 28 sept. * presentatie Zuidoost Friesland Kleurrijk & Anders 'Export Drachtster skûtsjes', t/m 31 dec. Drachten, Rabobank Drachten-Ureterp: Beeld op het Noorden, beelden van Anke Kuypers, t/m 28 sept. Eastermar, De Fruittuin: open atelier, t/m 30 sept. Eastermar, De Zandloper: expo Yby Potlach 'De weg naar de vrijheid' (schilderijen), t/m 21 okt. Eastermar, Heje: perm. expo van kinderbijbels elke donderdag en vrijdag van 15.00-21.00 u. en op afspraak (tel. 0512-471962). Echten, Galerie Het Gemaal: expo José Smits (brons, keramiek en beeldhouwwerk), t/m 30 sept. * expo Wieger Huizinga 'Het Friese landschap geschets en gewassen' (figuratieve schilderijen/schetsen), t/m 30 sept. Exmorra, De Spintol: ambachtelijk werk en poppenhuistent., t/m 30 sept. Ferwert, Gemeentehuis: schilderijen van Gerda Douma, tot 29 sept. Franeker, Franeker Management Academie: fototent. 'Een dijk van een dijk 2', t/m 30 sept. Franeker, Kaatsmuseum: tent. 'Fan Lies Souverein oant Afke Hylkema - een halve eeuw dameskaatsen', t/m 30 sept. Franeker, Museum Martena: expo 'Vrouw van de wereld- Anna Maria van Schurman als internationale ster', t/m 30 sept. * tent. 'Horen, zien en zwijgen' van Sabine van den Berg, 15 sept. t/m 18 nov. Frederiksoord, Museum De Koloniehof: expo 'Hemelpoorten' in beeldentuin, t/m 31 okt. * expo 'Verborgen prenten' en 'Koeienschilderijen' van Linda Hubberts en Albert Visser, t/m 31 okt. Gorredijk, Galerie Hoogenbosch: expo Sib Postma (schilderijen 2006-2007), t/m 7 okt. Gorredijk, Streekmuseum Opsterland: beleeftent. rond het thema 'Vis', t/m 30 sept. Grou, Museum De Trije Gritenijen: tent. 'Van geit en knottekistje - Huwelijksgebruiken in Friesland en ver daarbuiten', t/m 30 sept. Harkema, De Bôge: Pieter de Vries en Key de Haan, expo schildersclub, t/m 30 sept. Harlingen, Galerie De Huiskamer: expo 'Bijzonder' van Sasja Wagenaar, Cas Waterman en Yvonne Visser, t/m 21 okt. Harlingen, Galerie De Valk: expo 'Herfst', t/m 28 okt. Harlingen, 't Heerenlogement: expo Sipke Jansma (1923-2001), t/m 27 okt. Haulerwijk, Galerie Hummel: expo 'Kleurrijke impressies' van amateurschildersclub It Bûthús uit Oudega (S), t/m 22 sept. Heerenveen, Dantuma Orthopedische Speciaalzaak: expo kunstenaars atelier/kunstuitleen 'De Blauwe Roek', t/m 10 okt. Heerenveen, Museum Willem van Haren: expo 'In dienst van de landheren van Oranjewoud', t/m 2 dec. * Beeldentuin: expo Frans Ram, t/m 7 okt. Heerenveen/Oranjewoud, Golden Tulip Hotel Tjaarda Oranjewoud: perm. expo Galerie ZoFier Nieuweschoot. Heerenveen/Oranjewoud, Museum Belvédère: expo 'De Deelen', t/m 30 sept. Hegebeintum, Informatiecentrum: expo 'Friesland met penseel', aquarellen van Peter Vassilev, t/m 31 okt. Hindeloopen, Hidde Nijland Museum: expo fotograaf Paul Vogt, t/m 1 nov. Hurdegaryp, Bibliotheek: expo Coby Douma (schilderijen), t/m 11 okt. IJlst, Gemeentehuis: expo schilderijen Lysbert Laansma-Strikwerda, t/m 30 sept. Joure, Bibliotheek: expo schilderijen Lia Kraan, t/m 16 sept. Joure, Gemeentehuis: expo 'Fries landschap met emotie' van Fransje Versloot, t/m 14 sept. Joure, Museum Joure: expo Klein-Grafiek uit Nederland en Bulgarije, t/m 5 okt. * expo 'Een rijk bezit', t/m 28 okt. * expo Doet Boersma, 15 sept. t/m 18 nov. * expo 'Boekdrukkunst uit Oostenrijk' van Christiana Thanäuser, t/m 23 nov. Kollum, Gemeentehuis: expo papierknipkunst Kring Kollumerland, t/m 27 sept. Kollum, Oudheidkamer Mr Andreae: zomerexpositie 'Laat deze tafreelen uwe geestesoog streelen', t/m 27 okt. Koudum, Beeldhouwcentrum: presentatie acht beeldhouwers 'Kunstroute Koudum', t/m 15 sept. Koudum, De Finke: expo Fré Twijnstra (schilderijen), t/m 11 okt. Koudum, Galerie Atelier Singel 19: zomerexpo Jentsje Fekkes, t/m 15 sept. Leeuwarden, Abbingahiem: expo Sieberen de Vries 'Sterren stralen overal' (acrylschilderijen), t/m 11 okt. Leeuwarden, Artemisia in Kunstzaken: tent. fijnschilderen, t/m 6 okt. Leeuwarden, Boerderijcamping Taniaburg: expo Jantina Herder. Permanente exposities om de zes weken van een andere kunstenaar. Leeuwarden, Borniahiem: expo Ben Bakker (miniaturen), t/m 28 sept. Leeuwarden, Buro Leeuwarden: tent. 'Wolkom yn it Heitelân' van Wouter Osterholt en Elke Uitentuis, 15 sept. t/m 28 okt. Leeuwarden, Dantuma Orthopedische Speciaalzaak: expo kunstenaars atelier/kunstuitleen 'De Blauwe Roek', t/m 10 okt. Leeuwarden, De Friesland Zorgverzekeraar: expo Dorothée Weitenberg-Greep (acrylwerken), t/m 13 sept. Leeuwarden, Eden Oranje Hotel/Pip's Gallery: fotoexpo Hendrik van Kampen, t/m 30 sept. Leeuwarden, Fotogalerie No5: expo Maarten van der Wal, t/m 13 okt. Leeuwarden, Friesland Bank: Kunst onder de Koepel - expo Eja Siepman van den Berg (beelden), t/m 31 dec. Leeuwarden, Fries Museum: tent. Pier Pander (1864-1919) - Nederlands beroemdste beeldhouwer', t/m 6 jan. * tent. 'Beautiful People', 15 sept. t/m 6 jan. * tent. presentatie 'Super Terpen', t/m 31 dec. '08.. Leeuwarden, Galerie 92: schilderijen en objecten van Annemarie Noorderwerf, t/m 27 okt. Leeuwarden, Galerie Roos van Tudor: expo Caro Kroon 'Good girls go to heaven, bad girls go everywhere' (figuratief), t/m 6 okt. Leeuwarden, Gerechtsgebouw: kunstexpo, t/m 31 okt. Leeuwarden, Keramiekmuseum Princessehof: expo 'Pretty Dutch' - 18de-eeuws Hollands Porselein en moderne reflecties', t/m 22 okt. * expo 'Liefde en hebzucht - verhalen van gepassioneerde keramiekverzamelaars', t/m 6 jan. Leeuwarden, Kunsthandel & Galerie De Vries: tent. Jan de Rues (olieverf/aquarel/litho's/keramiek), 15 sept. t/m 13 okt. Leeuwarden, Kunstuitleen: expo Gerda Onnes (figuratieve schilderijen), t/m 6 okt. Leeuwarden, Museum Pakhuis Koophandel, Oostersingel: tent. 'De wereld in miniatuur', van klokkenwinkel tot hoedenzaak alles met de hand gemaakt, t/m 30 okt. Leeuwarden, Natuurmuseum Fryslân: expo 'Washed ashore', t/m 2 sept. * tent. 'Blij met een dode mus', t/m 16 dec. Leeuwarden, NHL Tesselschadestraat 12/TEM Galerij: expo Marian Gerrits (tekeningen en schilderijen), t/m 19 sept. Leeuwarden, Parkhove: expo Mattie Dokter en Nova van Dijk, t/m 11 okt. Leeuwarden, Restaurant De Grote Wielen: expo Fré Twijnstra (schilderijen), t/m 10 okt. Leeuwarden, Stadhouderlijk Hof: 'Harmonie in contrasten', perm. expo van Gerriet Postma. . Leeuwarden, Stadhuis Hofplein: expo Tjitske de Jong, t/m 1 okt. Leeuwarden, St. Joseph Galerie: expo 'Porcelain bowls from the UK' van diverse Engelse keramisten, t/m 10 okt. * jubileumexpo Friese beeldhouwer André van der Linden', t/m 13 okt. Leeuwarden, Verzetsmuseum: expo 'De pers draaide door - de Leeuwarder Courant in WOII', t/m 16 sept. Lemmer, Frisian Sailing Company: tent. Janet Breuer (nautische schilderijen), t/m 1 juli '08. Makkum, Zorgcentrum Avondrust: expo Maaike Poog (aquareltekeningen en olieverfschilderijen), t/m 29 nov. Marrum, De Seedykster Toer: perm. expo 'Geredde Dobbepaarden'. Marrum, Stationsgebouw: mini-expo 'Moaie ferhalen' van Michiel Braaksma, 16, 23 en 20 sept, 14.00-18.00 u. Menaldum, Gemeentehuis: tent. René Tweehuysen (hedendaags realisme), t/m 10 okt. Menaldum, KiBeau Galerie: expo Gerry Blok (keramiek), t/m 27 okt. Metslawier, Galerie/atelier Ge-art: expo Joke Stapensea en Ina van der Vliet (schilderijen), Ina van der Vliet en Edit de Gooijer (keramiek), Afra Hartog en Daan Parmentier (beelden) en Kunstwerkplaats Smoel 'Vreemde vogels', t/m 30 sept. Mildam, Kerk: expo 'Oude naaimachines' van Janneke Veenhouwer, t/m 6 okt. Mildam, Kunstnijverheid 't Bynt: expo 'Zijde' van Tineke Wink, t/m 30 nov. * schilderijenexpo met een knipoog van Janny de Jong, t/m 30 nov. Minnertsga, Meinardskerk: 'Kerkenpad het Bildt', foto-expo en schilderijen, t/m 8 sept. iedere zaterdag open 13.00-16.00 u. Moddergat, Museum 't Fiskershúske: expo 'Verwarming, verlichting en koken van 1750-1950', t/m 31 okt. Nes (D), Hoofdstraat 3: permanente expo met werken van de heer Rispens. . Nieuweschoot, Landgoed Zofier: expo 'IJdelheid der ijdelheden' door 45 kunstenaars, t/m 23 sept. Nij Beets, Sudergemaal: expo Neeltje Dam (aquarellen), t/m 29 sept. Nijefurd, Gemeentehuis: expo Aafje Terlaak Poot-Haitsma (schilderijen), t/m 15 sept. Nijega, 't Kommissiehuys: expo Harry de Haan, t/m 6 okt. Noordwolde, 't Vlechtwerk: expo Marijke ten Brink (olieverf/fijnschilderkunst), t/m 26 sept. * expo 'Korf en Kooi', t/m 30 sept. Oostmahorn, Lesatelier Irene Verbeek: expo 'SJOCH', t/m 14 sept. Oudebildtzijl, Julianakerk/De Witte Klok: expo Ulla Klomp 'De vele gezichten van de aardappel', t/m 30 sept. Oudehorne, Galerie Hanneke Pereboom: expo Susan de Waardt (schilderijen), Marian Daems (keramiek) en Hanneke Pereboom (beelden), t/m 1 okt. Oudemirdum, Mar en Klif: expo 'Na het zout het zoet', t/m 1 nov. Ouwsterhaule, Noordelijk Openbaar Vervoer Museum: tent. 'Dokkumer Lokaaltsje', t/m 29 sept., elke zaterdag van 11.00-17.00 u. Piaam, Natuurhistorisch museum: expo Jan Lek, Klaas Veul en Lammert Sluyter, t/m 31 okt. Raard (D), Oerka Irene Verbeek Museum: olieverfdoeken en sculpturen, tot 1 nov. Sloten, Stedhûs Sleat: expo 'Sloten en de Zuiderzee', t/m 31 okt. Sneek, 2e Oosterkade 4: expo 'Vlotland' van Freeze Forward (Piet Bierma), t/m 15 sept. Sneek, Antoniusziekenhuis: expo 'Kleurrijk Afrika' van fotografe Marica van der Meer en ZWF Ontwerp, t/m 31 okt.. Sneek, Bonifatiushuis: expo Marieke Res, t/m 15 sept. Sneek, Fries Scheepvaart Museum: tent. maritiem werk van Franco Costa, t/m 23 sept. Sneek, Galerie BAS: expo 'Simmersalon' met werken van Dreeuwske Andreae, Dieuwke Bijma, Leonie Stellema en Aukje Versendaal, t/m 11 sept. Sneek, Galerie Peter Bax: expo Theo Wolfs (schilderijen) en Amerentske Koopman (schilderijen/objecten), t/m 20 sept. Sneek, Martinikerk: fotoexpo Miriam van Dun, Jacqueline Lehman, Julius van Dijk, Louis Oetelmans en Druk van Netten, 15 sept. t/m 23 okt. Sneek, Nationaal Modelspoor Museum: tent. collectie grote Engelse treinen, t/m 31 dec. Sonnega, Galerie Smarius: expo 'Giornata' van Essam Marouf, t/m 7 okt. Stiens, Bibliotheek: expo Irakese kunstenaar Ahman Alkhatrany, t/m 5 okt. Stiens, Gemeentehuis: expo Loekie Bijlsma en Stien Velstra, t/m 3 okt. St. Jansklooster, Bezoekerscentrum De Wieden: expo 'Eendenkooiker: een geheimzinnig 'groen' beroep', t/m 31 dec. St. Nicolaasga, Galerie Heide: perm. expo letterlappen, merklappen en antiek, elke 1e en 3e zondag van de maand. Surhuisterveen, Munt- en Prentenkabinet: expo 'Fries Draadglas' van mw. G. Rozema, t/m 30 sept. Tijnje, Beeldenpark en galerie De Ulen: sculpturen van diverse kunstenaars, t/m 18 sept. Tjerkwerd, Galerie ArtiSjok: expo 'Aad Nouveau' van Ada Stel (brons, keramiek, glas en schilderijen), t/m 21 okt. Twijzel, Pilat & Pilat: tent. 'Kijkkasten in prentvorm, reizende lijnen en een jarig nijlpaard', t/m 13 okt. Veenklooster, Fogelsangh Stathe: expo 'Zeekoorts' van Heather Jeltes, t/m 31 okt. Veenklooster, It Lytse Slot: zomerexpo 'Uit de Koninklijke Kinderkamer' uit de particuliere verzameling van Klaas Koopmans, t/m 1 nov. Veenklooster, Landbouwmuseum De Brink: tent. 'Het boerenleven van 1850 tot 1950', t/m 31 okt. * tent. 'Rijtuigen en vervoer', t/m 31 okt. Veenwouden, De Schierstins: expo schilderijen (landschappen, zeegezichten en bloemstilleven) en houtsnijwerk van Gerrit Boerstra, t/m 15 sept. Vlieland, Museum Tromps Huys: expo Jettie Duurloo- Sluijter (beelden), t/m 29 sept. Vrouwenparochie, Dorpskerk: 'Kerkenpad het Bildt', expo Adrie de Vries-Tadema (driedimensionaal borduurwerk), t/m 8 sept. (iedere zaterdag). Warns, Galerie De Ferbylding: zomerexpo div. kunstenaars, t/m 22 sept. Warten, De Súdwâl: expo Jies Haantjes (keramiek) en Erica Haijtema-Tassesron (div. technieken), t/m 30 sept. Wergea, Museum 't Ald Slot: expo onderwijshervormer Johannes Henricus Niewold, t/m 31 okt. * uitstalling van boeken, geschreven of bewerkt door ds R.J. de Stoppelaar, t/m 31 okt. * expo Hinke van der Werf (schilderijen), t/m 31 okt. * expo Lien Huizing-Zwerus (weefwerk), t/m 31 okt. Wierum, Museumkerk Eben-Haëzer: expo 'De schepping' van kunstschilder Jo Rispens, t/m 29 sept. Wijnaldum, Steunpunt: tent. Adrianus Groot, 15 en 16 sept. Wiuwert, Nicolaaskerk: tent. 'Anna Maria van Schurman, de muze van het noorden', t/m 30 sept. Wolvega, Molen Windlust/Oudheidskamer: quiltexpo van Fennie Koning, t/m 6 okt. Wommels, Gemeentehuis: expo landschapsfotograaf Lieuwe Greidanus, t/m 30 sept. Wommels, Nij Stapert: expo Frans Peters, olieverfschilderijen, t/m 28 sept. Workum, Gemeentehuis: expo Aafje Terlaak Poot-Haitsma (schilderijen), t/m 15 sept. Workum, Toren Grote Kerk: theatrale tent. 'Doolhoofd', t/m 8 sept. Meer info en kaarten: www.doolhoofd.nl.

Expowoensdag, 12 september 2007

Allingawier, Landgoed Allingastate: metalen kunst van Gert-Jan Luimstra, t/m 31 okt. * perm. schilderijentent. div. kunstenaars, t/m 31 okt.

Expowoensdag, 12 september 2007

Allingawier, Landgoed Allingastate: metalen kunst van Gert-Jan Luimstra, t/m 31 okt. * perm. schilderijentent. div. kunstenaars, t/m 31 okt.

Hoofdartikelwoensdag, 12 september 2007

Zondebok gezocht...

Het gaat beter in Irak, zegt de Amerikaanse generaal David Petraeus. Hij gaf maandag en gisteren het Congres tekst en uitleg over de resultaten die de Amerikanen in Irak hebben geboekt sinds er begin dit jaar in opdracht van president Bush 30.000 extra militairen naar het land zijn gestuurd.

Regiowoensdag, 12 september 2007

Bonden: de Frysker is onveilig

Heerenveen - De Frysker, de nieuwe bus van Connexxion, zou onveilig en ongezond zijn. Dat stellen de CNV Bedrijvenbond en FNV Bondgenoten. Volgens Connexxion mankeert er niks ernstigs aan de bus en maken de bonden zich schuldig aan stemmingmakerij. Het geschil heeft de verhouding tussen de bonden en het bedrijf op scherp gesteld.

Regiowoensdag, 12 september 2007

Nijefurd voor herindeling

Workum - Een gemeentelijke herindeling is op termijn onontkoombaar. Daarover zijn de gemeenteraadsfracties in Nijefurd het eens. Verschil van mening bestaat er wel over de vraag hoe de burgers bij het fusieproces betrokken moeten worden. Sommigen fracties willen een referendum, andere fracties zien dat niet zitten.

Regiowoensdag, 12 september 2007

Scholen laten opnieuw van zich horen

Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken, 84 miljoen op het onderwijs te bezuinigen. Vooral het havo en vwo worden gekort. In plaats van zeventien leerlingen krijgt één docent in dat type onderwijs twintig leerlingen in de klas. In het vmbo blijft de verhouding gelijk, omdat die groep leerlingen volgens het kabinet meer aandacht nodig heeft. Voor Fryslân, waar relatief veel scholengemeenschappen zijn, betekent de bezuiniging dat er tachtig voltijd banen verdwijnen. In juni stuurden de christelijke en openbare scholenkoepels al een open protestbrief over de plannen.

Regiowoensdag, 12 september 2007

Stormalarm komt eerder

Leeuwarden - De Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) waarschuwt het komende stormseizoen eerder voor een naderende stormvloed. Voortaan komt die waarschuwing twaalf uur van tevoren, tot nu toe bedroeg de tijd tussen waarschuwing en het hoogwater zes uur.

Regiowoensdag, 12 september 2007

Scholen doen zelden aangifte

Heerenveen - Scholen geven incidenten als diefstal, vechtpartijen of vernielingen zelden aan bij de politie. In slechts 8 procent van de gevallen doen zij aangifte en bij 7 procent laten zij het bij een melding op het politiebureau. Dat stelt Iris, het bedrijf dat voor 230 scholen incidenten registreert met een online meldsysteem.

Geloof & Kerkwoensdag, 12 september 2007

Boerrigter coördinator Unie van Baptisten

Westervoort - Albrecht Boerrigter uit Goor is benoemd tot algemeen coördinator van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. Hij is in die functie voorzitter van de staf van de Unie en hoofd van het bureau in Utrecht.

Geloof & Kerkwoensdag, 12 september 2007

Jongerenversie werk Thomas a Kempis

Zwolle - Het boek Over de Navolging van Christus wordt deels voor de jeugd vertaald. Met de vertaling van het vijftiende-eeuwse, in het Latijn geschreven werk van Thomas a Kempis moeten meer jongeren in contact komen met het na de bijbel mogelijk belangrijkste werk uit de christelijke geschiedenis. Het was na de bijbel het meest verbreide boek van de late Middeleeuwen.

Geloof & Kerkwoensdag, 12 september 2007

‘Judas-evangelie nooit in canon’

Nijkerk - Apocriefe evangeliën zoals het Evangelie van Judas, Filippus en Maria Magdalena hadden ,,geen schijn van kans” om ooit in de canon van de Bijbel opgenomen te worden. Dat betoogde de Kamper PthU-hoogleraar dr. Riemer Roukema dinsdag in Nijkerk op de predikantenconferentie van het Confessioneel Gereformeerd Beraad (CGB).

Sportwoensdag, 12 september 2007

DTD wint van Nicator

Leeuwarden In de vierde klasse A van het zondagvoetbal heeft DTD uit Jelsum/Cornjum gisteravond goede zaken gedaan. In Leeuwarden won de ploeg met 1-2 van Nicator. Het breekpunt in de wedstrijd was het eigen doelpunt van Nicator-speler Simon Dijkstra in de 57ste minuut. De wedstrijd was uitgesteld vanwege het 75-jarig jubileum dat Nicator afgelopen weekeinde vierde.

Sportwoensdag, 12 september 2007

Beerens is hersteld van lieskrachten

Heerenveen Sportclub Heerenveen kan zaterdagavond in het uitduel tegen Excelsior beschikken over Roy Beerens. De aanvaller is hersteld van zijn liesklachten. Daardoor miste Beerens vorige week vrijdag het EK kwalificatieduel van Jong Oranje tegen Jong Noorwegen (0-1) winst.

Sportwoensdag, 12 september 2007

Prager verliest met Oostenrijk

Klagenfurt Thomas Prager heeft gisteravond in Klagenfurt in een vierlandentoernooi met Oostenrijk met 0-2 verloren van Chili De middenvelder van Heerenveen, die dit seizoen zijn club genoegen moet nemen met een rol als reserve en daarom weg wil, begon in de basis en werd in de 61ste minuut afgelost door Mörz. Kort daarop scoorde Droguett de openingstreffer. Rubio bepaalde vijf minuten voor tijd de eindstand op 0-2.

Sportwoensdag, 12 september 2007

Van je familie moet je het inderdaad hebben

Heerenveen - Alle lof en eer ging natuurlijk naar Epke Zonderland, gisteravond tijdens de huldiging van de turner in het Sportbreak Café in Heerenveen. Maar in de handvol speeches werd zijn familie niet vergeten. Want zonder hen, ja, wat zou er dan van zijn gekomen? ,,Ik ben me daarvan bewust”, zegt moeder Zonderland. ,,Het is gewoon zo: we spelen een belangrijke rol.”

Weerwoensdag, 12 september 2007

Lichte neerslag

Vandaag en morgen hebben we heel af en toe wat zeer lichte neerslag. Het is de bewolking die overheerst, maar geregeld weet de zon toch ook door te breken. Het kwik ligt morgen rond 18 à 19 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties