De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Archief

De artikelen van vrijdag, 12 oktober 2007.

Cultuurvrijdag, 12 oktober 2007

Hoopvolle reis van oost naar west

Overeenkomsten zoeken tussen drie wereldgodsdiensten. Dat is was Capella Frisiae gaat doen in de muziektheatervoorstelling De witte olifant. ,,We gaan op zoek naar wat ons bindt. De verschillen kennen we allemaal wel”, zegt muzikaal leider Hoite Pruiksma. De productie gaat morgenavond in premičre in de Grote Kerk in Leeuwarden.

Cultuurvrijdag, 12 oktober 2007

Hassan’s Angels zorgt voor integratiecabaret

Inci Lulu Pamuk is de langste van de twee. Ze heeft een elastieken stem die prima van pas komt bij de vele allochtone en autochtone typetjes die ze speelt en haar presentatie is zeer overtuigend. Elvan Akyildiz is de kleine angel. Maar ook zij beheerst het cabaretspel tot in de puntjes. Beiden zijn van Turkse afkomst en samen vormen ze Hassan’s Angels, een cabaretduo dat voor uw broodnodige integratie zorgt. Want wie zegt dat het integratieproces is mislukt, moet maar eens naar hun voorstelling Goed nieuws uit Nederland gaan.

Hoofdartikelvrijdag, 12 oktober 2007

Politieke partijen...

De betekenis van politieke partijen in het politieke bedrijf wordt kleiner; hun ledental van neemt af. Er zijn allerlei theorieën over die afname. Een verklaring is de afnemende bereidheid van mensen zich te binden aan (politieke) instituties. Een mogelijke achtergrond daarvan is dat de traditionele ideologische bepaaldheid over tal van onderwerpen, niet meer wordt ‘meegemaakt’.

Regiovrijdag, 12 oktober 2007

Korpsen van Fryslân in één bond

Leeuwarden - In Fryslân komt een provinciale bond van muziekkorpsen. Op een extra ledenvergadering van de Christelijke Bond van Muziekverenigingen Friesland (CBMF) stemden de leden in Leeuwarden gisteravond unaniem in met een fusie van de Nederlandse Muziekbonden.

Regiovrijdag, 12 oktober 2007

Palet in hoger beroep

Franeker - Stichting Palet gaat in hoger beroep tegen een vonnis van de rechtbank. Die besliste dat de zorginstelling onterecht de gunning heeft gekregen voor huishoudelijke hulp in Harlingen en op Vlieland en Terschelling. Palet betwist dit. In Noordwest-Fryslân wordt al meer dan een jaar gesteggeld over de thuiszorg.

Regiovrijdag, 12 oktober 2007

‘Dit is van onschatbare waarde’

Leeuwarden - ,,Het is net alsof ik een stukje van Meindert weggeef’’. Truus Tjoelker, de moeder van Meindert, die ruim tien jaar geleden in de binnenstad van Leeuwarden werd doodgeslagen, staat voor een vitrine in het Historisch Centrum Leeuwarden. Zojuist hebben zij en haar man allerlei spullen die aan Meindert herinneren, overgedragen aan het centrum.

Regiovrijdag, 12 oktober 2007

Elsbeth Janmaat: ‘Ik kom terug, dat geeft rust’

Toen echtgenoot Ed Nijpels in 1999 naar Fryslân vertrok om daar Commissaris van de Koningin te worden, zegde Elsbeth Janmaat haar baan bij Shell op en liet ze woonplaats Breda achter, om zich te vestigen in de provincie waar ze voordien maar twee keer was geweest. ,,Een stap in het ongewisse”, vertelt ze nu. ,,Bewust heb ik een jaar niet gewerkt om Fryslân te leren kennen.”

Regiovrijdag, 12 oktober 2007

Jaarlijkse inspectie voor Friese beelden

Leeuwarden - Graffiti, scheuren, verzakkingen: sommige kunstwerken kunstwerken in Fryslân zijn bijna niet meer om aan te zien, vindt Keunstwurk. De organisatie wil daar wat aan doen en heeft ‘Byldewacht’ opgericht. Gemeenten kunnen zich bij deze nieuwe tak van Keunstwurk aanmelden en zich abonneren op een jaarlijkse inspectie en reparatie-advies. Keunstwurk inventariseerde tussen 2002 en 2005 de ongeveer duizend beelden in de provincie. Een vijfde hiervan vertoonde achterstallig onderhoud, schat ‘beeldenwachter’ Ytsen van der Wal. Keunstwurk vindt dat jammer. ,,Kunstwerken zijn van grote waarde als visitekaartje van de Friese gemeenten. En een beschadigd, voddig visitekaartje maakt natuurlijk geen goede indruk.”

Geloof & Kerkvrijdag, 12 oktober 2007

Veel aanvragen scholenproject

Leeuwarden - Alle tienduizend Nederlandse scholen van het basis- en voortgezet onderwijs kregen deze week informatie over een scholenproject rond het boek God Adonai Allah. In drie dagen tijd vroegen al 350 scholen informatie aan. ,,De respons overtreft de verwachtingen”, aldus projectleider Peter Dullaert van de Katholieke Bijbelstichting (KBS).

Geloof & Kerkvrijdag, 12 oktober 2007

Alcoholvoorlichting in baptistenkerk

Leeuwarden - Met de bekende slogan ‘Biertje?’ van de Heineken-reclame als motto houdt de baptistengemeente Parkkerk zondag een voorlichtingsavond over de grenzen van alcoholgebruik. Bauke Sijtsma van verslavingskliniek ‘De Wending’ is de spreker. De avond is bestemd voor hen die zelf of in de nabije omgeving betrokken zijn bij de problematiek van overmatig alcoholgebruik, laat predikant ds. Erik van Duyl weten. Aanvang is om 19.30 uur.Het thema bespreekbaar maken in kerken is niet nieuw. Enkele jaren geleden bezochten medewerkers van Verslavingszorg Noord Nederland diaconieën in de PKN om te vertellen over het gevaar van alcoholmisbruik.

Geloof & Kerkvrijdag, 12 oktober 2007

Voorkomen dat je opbrandt

Pastores werken met mensen, en vooral bij zorgberoepen is burn-out een probleem. Recent verscheen het boek Verterend Vuur. Het is bedoeld voor pastores en de leiding van de plaatselijke parochies en gemeentes. Drs. Nelleke Boonstra, die predikanten begeleidt binnen de Protestantse Kerk in Nederland, las het.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties