De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 21 maart

Archief

De artikelen van zaterdag, 13 september 2003.

Achtergrondzaterdag, 13 september 2003

Gekrakeel over bezuinigingen

Prinsjesdag is in aantocht en het zal er niet om liegen in deze tijd waarin banen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Zoals altijd lekken nu al begrotingsplannen uit, reageren belangenpartijen woedend en lopen politici zich alvast warm voor felle debatten.

Bijschriftzaterdag, 13 september 2003

Bijschrift

Cultuurzaterdag, 13 september 2003

SLAL houdt ‘Reünie van het woord’

Leeuwarden – Literaire boottochten door de Leeuwarder grachten, wandelingen door de stad, voordrachten van dichters en schrijvers vanuit een caravan en vanaf diverse podia in De Harmonie. Het zal niemand in Leeuwarden kunnen ontgaan dat de Stichting Litteraire Activiteiten Leeuwarden (SLAL) op vrijdag 3 oktober haar twintigjarig bestaan viert.

Economiezaterdag, 13 september 2003

Dongeradeel steunt precisielandbouw Dokkum

Dokkum - De Stichting Precisie Landbouw in Noord-Oost Friesland (Spinof) krijgt 25.000 euro subsidie van de gemeente Dongeradeel voor haar activiteiten. Het doel van de stichting, die wordt gevormd door akkerbouwers, mechanisatiebedrijven, loonwerkers en andere bedrijven, is met behulp van satellietcommunicatie en hightech bodemanalyse tot een beter rendement te komen. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van GPS (Global Positioning System). Door het op een juiste manier interpreteren van meetgegevens kan tot op centimeters nauwkeurig de grond worden bewerkt, bemest en bespoten. Dongeradeel verwacht dat de akkerbouwers van Spinof baat hebben bij de uitkomst van het project en hun concurrentiepositie kunnen versterken.

Economiezaterdag, 13 september 2003

‘Hollands Glorie’ moet orkaan doorstaan

Geld en goed

Economiezaterdag, 13 september 2003

‘Grote supermarkten missen klantenbinding’

Sneek – De zwakte van grotere supermarkten is dat ze niet meer weten wat er op de werkvloer gebeurt. Dat zegt C. Poiesz, directeur van Poiesz bv.

Hoofdartikelzaterdag, 13 september 2003

Het spreiden van allochtonen...

De discussie over wel of niet spreiden van allochtonen in de grote steden van ons land is niet van vandaag of gisteren. Al jarenlang propageert bijvoorbeeld de Socialistische Partij dergelijk beleid. De partij heeft de grootste morele beschuldigingen te horen gekregen vanwege die opvatting. Dergelijke politieke incorrectheid was voor de politieke elite van bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid niet te verdragen. De gebeurtenissen in sommige steden zijn voor bewoners, bestuur en politie echter zodanig uit de hand gelopen, dat zelfs de Partij van de Arbeid er niet meer omheen kan.

Regiozaterdag, 13 september 2003

‘Nieuw pad telt regionaal niet mee’

Buitenpost – De tandem met daarop gedeputeerde Baas en wethouder Van der Ploeg van Achtkarspelen is voor de staart van het ‘gastenpeloton’ al een poosje uit het zicht. Pas bij een relatief lang recht stuk komen de beide bestuurders weer in zicht. Baas en Van der Ploeg openden gisteren het nieuwe recreatieve fietspad langs het grensriviertje De Swadde bij Buitenpost.

Regiozaterdag, 13 september 2003

‘Regulier werk utopie voor cliënten Oostergo’

Drachten - Het is onmogelijk om alle mensen die nu binnen de muren van een sociale werkvoorziening werken, bij reguliere bedrijven te plaatsen. Dit zegt F. Kooiker, directeur van sociale werkvoorziening Caparis.

Regiozaterdag, 13 september 2003

Halve ton voor tweede Slachtebrug over A31

Earnewâld - Stichting Ynnatura, een stichting van bedrijven die projecten van It Fryske Gea steunt, heeft 50.000 euro over voor het aanleggen van een tweede Slachtebrug. De brug moet komen over de A31 rijksweg van Leeuwarden naar Harlingen. Ynnatura schonk het bedrag gisteren tijdens een bijeenkomst in Earnewâld.

Regiozaterdag, 13 september 2003

Laweiplein Drachten nog niet af, en nu al zijn er gebreken

Drachten – Het Laweiplein in Drachten is nog niet eens af en nu al voldoet het niet. De betonbanden om de rotonde zijn voor de fietsers te steil. De gemeente Smallingerland laat er nieuwe banden aanleggen.

Regiozaterdag, 13 september 2003

Dakloze vluchteling kan niet terecht

Leeuwarden – De ene na de andere noodopvangregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers in Fryslân wordt in het leven geroepen. Verschillende gemeenten geven nieuwe initiatiefgroepen geld om dakloze vluchtelingen tijdelijk van onderdak en voedsel te voorzien. In Leeuwarden blijkt zoiets maar moeizaam van de grond te komen. De stichting die al negen maanden lang in oprichting is, luidt nu de noodklok vanwege het uitblijven van gemeentelijke steun. ,,Het is een slechte zaak”, aldus één van de initiatiefnemers Tine Bethlehem.

Regiozaterdag, 13 september 2003

‘Jeugd moet bus beoordelen’

Leeuwarden - De jeugd moet meepraten over de kwaliteit van het openbaar vervoer. Momenteel worden bussen gecontroleerd door oudere waarnemers van de organisatie Senioor, terwijl naar schatting 60 procent van de buspassagiers uit scholieren en studenten bestaat. Hóe de jongeren erbij betrokken kunnen worden, is nog niet bekend.

Regiozaterdag, 13 september 2003

Hulpverlening door naasten werkt goed

Leeuwarden – De jeugdhulpverlening in Fryslân moet vaker gebruik maken van de zogeheten Eigen kracht-methode. Deze methode werkt goed vanwege de belangrijke rol die is weggelegd voor familieleden, buren en vrienden.

Geloof & Kerkzaterdag, 13 september 2003

‘Dienaar zijn net zoals Jezus was’

Vrijdagavond vond voor de vierde keer de zogenaamde ‘Kroonbede’ plaats. Aan de vooravond van Prinsjesdag kwamen christenen uit de breedte van de Nederlandse kerken in de Bethlehemkerk in Den Haag bijeen om te bidden voor het koningshuis, parlement en overheid. Thema was dit jaar ‘Een goed gezicht – geen gezicht’. Ds Jan Haveman confronteerde de politieke stijl in Nederland met het optreden van Jezus.

Geloof & Kerkzaterdag, 13 september 2003

VU moet christelijke pretentie opgeven, vindt oud-docent

Amsterdam – VU-medewerkers zouden zich aan concrete gedragsregels moeten binden. 10 procent salaris inleveren bijvoorbeeld en dat dan gezamenlijk besteden aan goede doelen. Dat zegt oud-docent Russelman in universiteitsblad Ad Valvas. De onlangs gepensioneerde medewerker onderhoudt een eenmanswebsite waarop hij zijn ongenoegen uit over de in zijn ogen niet terechte pretentie van christelijkheid. De VU voert die vlag alleen maar in een poging zich van andere universiteiten te onderscheiden, zegt Russelman, en op die manier moet de universiteit de christelijke pretentie laten varen.

Geloof & Kerkzaterdag, 13 september 2003

‘Als je God maar als je verlosser ziet’

Drachten - Het verhaal van Herman Fabriek (32) toont enige gelijkenis met dat van de Verloren Zoon: opgevoed in een beschermd gereformeerd gezin, de kerk uit het zicht geraakt door een steeds uitbundiger uitgaansleven, vertrokken naar Twente en uiteindelijk teruggekeerd naar Drachten, in de Vrije Baptistengemeente Bethel.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties