De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Archief

De artikelen van donderdag, 13 oktober 2005.

Cultuurdonderdag, 13 oktober 2005

Professor Bearend Joukes Fridsma (100) ferstoarn

Grand Rapids - Professor Bearend Joukes Fridsma (100), âld- heechlearaar oan Calvin College yn Grand Rapids, Amearika en strider foar it Frysk, yn en bûten Fryslân, is woansdei ferstoarn.

Cultuurdonderdag, 13 oktober 2005

Twintig Friese solisten op nationaal concours

Elburg - Twintig Friese solisten staan zaterdag op het podium tijdens de Solisten Kampioenschapen voor Blazers in Het Huiken in Elburg. Het landelijk solistenconcours van de Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden (NFCM) vindt voor de twintigste keer plaats.

Economiedonderdag, 13 oktober 2005

Boeren zorgen in verkeer voor meer problemen

Langelille – Het aantal gevaarlijke verkeerssituaties door grote landbouwmachines op de openbare weg neemt de komende jaren toe. Door de noodzakelijke schaalvergroting kopen boeren steeds meer percelen die verder van het bedrijf af liggen. De provincie kan problemen voorkomen wanneer de komende jaren meer geld wordt vrijgemaakt voor ruilverkaveling.

Economiedonderdag, 13 oktober 2005

Ruilverkaveling nodig voor behoud boeren

Langelille – De Provincie Fryslân moet de komende jaren ruilverkavelingen blijven ondersteunen om de Friese landbouw concurrerend te houden. Door de doorgaande schaalvergroting worden vaker percelen grond gekocht die verder bij het bedrijf vandaan liggen. Met het rapport Landbouwstructuuronderzoek Fryslân gaat de provincie de komende jaren langs de regio’s om knelpunten in kaart te brengen.

Hoofdartikeldonderdag, 13 oktober 2005

Een kleine gemeente …

Het is alweer meer dan twintig jaar geleden dat namen als Barradeel, Doniawerstal, Hemelumer Oldeferd en Utingeradeel naar de vergetelheid werden verwezen. Het lijkt erop dat burgemeester Dales er nog een stuk of vijftien achteraan wil jagen. Fryslân kan wel toe met de helft minder gemeenten, zei hij op Radio 1. Best begrijpelijk, zo’n wens van een burgemeester die jaren wethouder was van een stad met meer inwoners dan alle eenendertig Friese gemeenten bij elkaar. Eenendertig is ook wel erg veel voor de op één na dunst bevolkte provincie van Nederland. Alleen Drenthe is nog ietsje leger, maar die provincie heeft maar twaalf gemeenten. Dáár moeten we naartoe, vindt Dales.

Regiodonderdag, 13 oktober 2005

MCL overweegt diabetescentrum

Leeuwarden - Het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL) overweegt de oprichting van een diabetescentrum. Met zo'n centrum hoopt het ziekenhuis de zorg voor suikerpatiënten flink te verbeteren. Nu is het vaak nog zo dat een patient een groot aantal deskundigen afloopt bij de behandeling van de ziekte, zonder dat deze hun acties op elkaar afstemmen.

Regiodonderdag, 13 oktober 2005

Boer uit Warns: ik ben geen held

Warns - Een held? Ach nee, zo ziet Jan Bajema zichzelf niet. Wat is dat nou, een held? Maar dat hij iets bijzonders heeft gedaan, daar is hij inmiddels wel achter gekomen. Al was het maar omdat de pers gisteren massaal bij hem aan de telefoon hing.

Regiodonderdag, 13 oktober 2005

Uitstel deal Nuon-aandelen

Leeuwarden – Het staat nog niet vast dat Fryslân volgend jaar al over de Nuon-miljoenen kan beschikken. De provincie wil een voorschot nemen op de opbrengst van de aandelen door ze onder te brengen in de houdstermaatschappij Falcon, maar de PvdA is er niet van overtuigd dat er haast geboden is. Het besluit over de voorfinanciering van de aandelen van energiebedrijf Nuon is uitgesteld tot de volgende statenvergadering op 9 november. Via de constructie kan de provincie de komende acht jaar bij een niet nader bekend gemaakte bank tot 690 miljoen euro lenen.

Regiodonderdag, 13 oktober 2005

Nijpels wekt irritatie op

Leeuwarden – Het optreden van Commissaris der Koningin Nijpels als voorzitter van Provinciale Staten leidt steeds vaker tot irritatie onder de Friese Statenleden. Gisteren kreeg Nijpels van Statenleden van alle fracties direct en indirect kritiek op zijn wijze van besturen.

Regiodonderdag, 13 oktober 2005

Eigen centrale voor kassen in Berlikum

Berlikum – De glastuinbouwers in Berlikum gaan hun kassen voortaan op duurzame wijze verwarmen. Energiebedrijf Eclair-E uit Lelystad bouwt in het kassengebied een energiecentrale, gestookt op hout- en snoeiafval.Eclair-E heeft met de tuinders een contract afgesloten voor de verwarming zo’n 50 hectare kassencomplex, zegt directeur H. van der Werff van Eclair-E. Om aan die vraag (,,vergelijkbaar met vijfduizend huishoudens”) te kunnen voldoen, bouwt het bedrijf een zogenoemde warmtekrachtcentrale van zo’n twintig bij vijftig meter groot, en ongeveer vijftien meter hoog.

Sportdonderdag, 13 oktober 2005

Weening genomineerd

Den Bosch – Pieter Weening uit Harkema is genomineerd voor de verkiezing van wielrenner van het jaar. De 24-jarige Friese wielrenner van de Rabobankploeg brak dit jaar door met etappezeges in de Ronde van Frankrijk en de Ronde van Polen.

Weerdonderdag, 13 oktober 2005

Vannacht regen


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties