De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
woensdag 23 mei

Archief

De artikelen van woensdag, 14 april 2004.

Agendawoensdag, 14 april 2004

Klassiek

De uitagenda van 15 – 21 april 2004

Bijschriftwoensdag, 14 april 2004

Traag van begrip

Het verhaal van de Emmausgangers is een verhaal dat onnodig lang lijkt.

Economiewoensdag, 14 april 2004

Hoekstra Fries ondernemer van het jaar

Leeuwarden - Hoekstra Suwâld BV mag zich Fries ondernemer van het jaar 2003 noemen. Tijdens de finale van de verkiezing, gisteravond in stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden, koos de jury unaniem voor de producent van zonne-energiecentrales en windturbines.

Expowoensdag, 14 april 2004

Allingawier, Expositiekerk: expo van schilderijen uit privé-collecties van verschillende Friese verzamelaars, t/m 21 apr.

Hoofdartikelwoensdag, 14 april 2004

Bedilzucht…

,,Geen rijkspottenkijker naast de provincie.’’ Aldus voegde de Raad voor het Landelijk Gebied zich vorige week in het koor van bestuurs- watchers die vinden dat de landelijke overheid moet inboeten aan macht en geldingsdrang. Den Haag is uit, de toekomst is aan Europa, provincies en gemeenten.

Regiowoensdag, 14 april 2004

Fietspad sneller geasfalteerd

Leeuwarden –23 kleinschalige infrastructurele maatregelen worden versneld uitgevoerd. Deze kleine projecten als de aanpak van gevaarlijke kruispunten, invoering van snelheidsbeperkingen of asfaltering van fietspaden krijgen nu vaak onvoldoende prioriteit. Het provinciebestuur trekt er 2,7 miljoen euro voor uit.

Regiowoensdag, 14 april 2004

Kollumerland wil geen pretpark in Kollumerwaard

Kollum – In de Kollumerwaard wordt definitief geen pretpark gevestigd. Het college van B en W van Kollumerland en ondernemer H. van der Most zijn beide tot de conclusie gekomen dat de geplande activiteiten een ‘te hoog geluidsniveau’ opleveren ten opzichte van het naastgelegen Nationaal Park Lauwersmeer. Het college gaat bekijken of er mogelijkheden zijn voor de vestiging van een particuliere strafinrichting op het terrein van de voormalige kruitfabriek van Muiden Chemie.

Regiowoensdag, 14 april 2004

PvdA Fryslân in actie tegen eenzijdige bouw

Leeuwarden – De PvdA Fryslân lanceert een actieplan tegen het door de partij gesignaleerde tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen. Volgens de partij worden ouderen, starters, mensen met een laag tot gemiddeld inkomen en asielzoekers met een verblijfstatus het zwaarst getroffen door te eenzijdige woningbouw in Fryslân. De partij noemt dit in een persbericht ,,onaanvaardbaar”.

Regiowoensdag, 14 april 2004

‘Toerist wil meer kwaliteit’

Koudum – Fryslân moet zich op toeristisch gebied meer promoten en er moet oog zijn voor de kwaliteit van toeristische voorzieningen. Mooie woorden, maar om ze waar te maken moet de provincie meer samenwerken met gemeenten.

Regiowoensdag, 14 april 2004

‘It hie mei wat mear oerlis kinnen’

Workum - Ze hebben er begrip voor, de leden van hobbyclub De Klúners in Workum. Het was te voorspellen dat de 25 jaar oude hobbyclub ermee moest stoppen. De kosten zijn te hoog, het ledenaantal te laag. Maar de manier waarop er een einde aan komt, daar hebben de vrijwilligers geen vrede mee. Tot vorige week was onbekend per wanneer de club moest stoppen. Dat is komende vrijdag. Dan gaat de deur op slot.

Regiowoensdag, 14 april 2004

‘Opportunistische verbinder’ wordt burgervader Schier

Schiermonnikoog – De gemeenteraad van Schiermonnikoog heeft gisteravond L.K. (Bert) Swart aangewezen als voorkeurskandidaat voor de vrijkomende post van burgemeester. De 47-jarige inwoner van Ezinge (Westerkwartier) zal op 1 juli waarnemend burgemeester Sybesma opvolgen, die burgemeester Fennema verving nadat die naar Zuidhorn vertrok. De CDA’er Swart typeert zichzelf als ,,een opportunistisch mens’’. ,,Verder streef ik altijd naar samenwerking. Ik besef dat je het alleen niet kunt. Dat wordt ook mijn insteek op Schiermonnikoog. In de profielschets stond ook dat je een soort verbinder moet zijn. Dat lijkt mij op het lijf geschreven.’’

Geloof & Kerkwoensdag, 14 april 2004

Nieuwe methode godsdienstonderwijs

Zwolle - Het Gereformeerd Pedagogisch Centrum (GPC) en de Pabo van de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle werken aan nieuw materiaal voor eigentijds en bijbelgetrouw godsdienstonderwijs voor gereformeerd-vrijgemaakte en protestants-christelijke basisscholen.

Geloof & Kerkwoensdag, 14 april 2004

‘Belangstelling religie groeit in VS’

Leeuwarden - De verkoop van religieuze boeken vertoont in de Verenigde Staten een wonderlijke stijging. Dat meldt de Christian Science Monitor op de website, op basis van cijfers van de American Association of Publishers (AAP). Volgens deze uitgeversorganisatie is de verkoop van religieuze boeken in 2003 met 50 procent toegenomen, een veel sterkere stijging dan elders in de boekenbranche.

Geloof & Kerkwoensdag, 14 april 2004

Studie voor toeristenpastoraat

Leeuwarden - Medewerkers voor campingevangelisatie hebben behoefte aan betere scholing voor hun recreatiewerk op campings en bungalowparken. Dat hoort het Interkerkelijk Werkverband voor de Recreatie (IWR) regelmatig van de kerken die gebruik maken van zijn diensten. Het IWR praat nu met hogeschool Windesheim over een afstudeerrichting ‘toeristenpastoraat’ voor hbo-studenten theologie.

Geloof & Kerkwoensdag, 14 april 2004

Friese PKN-viering op 1 mei in Leeuwarden

Leeuwarden – De Samen-op-Wegkerken in Fryslân gaan op 1 mei de start van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) op feestelijke wijze vieren. Er is op zaterdagavond een viering in de Grote of Jacobijnerkerk in Leeuwarden.

Weerwoensdag, 14 april 2004

Zonnig

Vanavond en vannacht hebben we brede opklaringen en minimumtemperaturen die komen te liggen tussen 1 en 4 graden. Morgen wordt het zonnig en het kwik stijgt tot ongeveer 17 graden, bij een zwakke tot matige wind uit het zuidoosten.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties