De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 24 mei

Archief

De artikelen van vrijdag, 14 juli 2017.

Hoofdartikelvrijdag, 14 juli 2017

Oekraďnetop laat kloof tussen EU-landen zien

Een top zonder slotverklaring, dat is vrij uitzonderlijk. Toch eindigde de top tussen de Europese Unie en Oekraďne gisteren zo. De top werd gehouden om het associatieakkoord eindelijk te ratificeren. Eindelijk, omdat het nogal wat voeten in de aarde heeft gehad. In Nederlandse aarde wel te verstaan. Het akkoord had allang geratificeerd kunnen zijn als er in ons land geen referendum over gehouden was. Een meerderheid van een derde van de stemgerechtigden stemde tegen het associatieakkoord. Het kabinet besloot echter niet om vervolgens het akkoord niet te tekenen. Dat had namelijk betekend dat het akkoord niet was doorgegaan. Dat zou kwaad bloed gezet hebben bij alle andere EU-lidstaten én Oekraďne. Premier Mark Rutte besloot daarop ‘een geitenpaadje’ te zoeken en kwam terug met een aantal toezeggingen, door tegenstanders smalend ‘een inlegvel’ genoemd.

Regiovrijdag, 14 juli 2017

‘Salaris raadslid en wethouder moet hoger’

Drachten - Als de vergoedingen voor wethouders en raadsleden niet omhoog gaan, zal het steeds moeilijker worden om capabele bestuurders en volksvertegenwoordigers te vinden. Vooral in kleine gemeenten zijn vergoedingen voor wethouder- en raadslidmaatschap te laag. Dat zegt Tjeerd van Bekkum (VVD), die vandaag afscheid neemt als burgemeester van Smallingerland.

Regiovrijdag, 14 juli 2017

Randstedeling trekt naar Zuid-Fryslân

Leeuwarden - De wens van de provincie om Randstedelingen naar Fryslân te halen, lijkt eindelijk te worden vervuld. Makelaars merken dat steeds meer mensen vanuit onder meer Almere naar Zuid-Fryslân verhuizen. De oververhitte woningmarkt ligt eraan ten grondslag.

Regiovrijdag, 14 juli 2017

Franeker binnenwater open voor pleziervaart

Franeker - In Franeker werd gisteren de afronding van het miljoenenproject Franeker Waddenpoort gevierd. Waar schepen eerst om de stad heen moesten varen, kunnen ze nu ook de wateren in Franeker aandoen.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties