De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Archief

De artikelen van maandag, 14 augustus 2017.

Hoofdartikelmaandag, 14 augustus 2017

Wereldeconomie blijft grote risico’s houden

Economie is een wetenschap. Formeel bestuderen de studenten, de docenten en de hoogleraren de verdeling van schaarse goederen over de mensheid. Allocatie wordt dat genoemd. Voor het berekenen van de efficiėntste manier om schaarsheid te verdelen bestaan allerlei modellen en theorieėn, vaak wiskundig geformuleerd, waarbij niet zelden de mens als rationeel denkend wezen wordt gezien. Iedereen zou over de informatie beschikken op basis waarvan hij of zij rationele keuzes kan maken. Theoretisch klopt dit allemaal, maar wiskundige modellen geven slechts inzicht in hoe elementen van deze modellen met elkaar in verband staan. Ze geven geen inzicht in het werkelijke menselijk handelen. Het heeft lang geduurd voordat dit inzicht was ingedaald in de denkwijzen van economen. Langzaam dringt door dat economie een kwestie van psychologie is. Mensen zijn irrationeel en maken keuzes die vaak niets met economische modellen hebben te maken.

Regiomaandag, 14 augustus 2017

Langweer is vandaag gewoon welkom in SKS

Stavoren - Het is opnieuw hommeles tijdens het SKS-kampioenschap. Nadat eerder het Jouster skūtsje uit de SKS-competitie werd gezet, hield zaterdag het skūtsje van Langweer er vrijwillig mee op. Volgens schipper Jaap Zwaga is er geen aardigheid meer aan aan het skūtsjesilen. De Langweerders eindigen steevast als laatste. Reden: de nieuwe zeilformule pakt wel heel erg ongunstig uit voor de Twee Gebroeders. Om te kunnen voldoen aan de regels moest Langweer het skūtsje verzwaren of veel doek inleveren. Zwaga koos voor het laatste en dat pakt nu verkeerd uit. ,,Doe’t Anne Tjerkstra derop fear, hat er it besocht mei minder doek mar dat holp ek net. Hieltyd lźste wurde, is neat”, vindt Zwaga.

Regiomaandag, 14 augustus 2017

Gemeenten gaan jeugdzorg verbeteren

Leeuwarden - De Friese gemeenten hebben samen met gemeenten in de andere provincies afspraken gemaakt over het aanpakken van problemen in de jeugdzorg. Het gaat om problemen met het zogeheten woonplaatsbeginsel. Dat beginsel regelt welke gemeente verantwoordelijk is voor de financiering en de levering van jeugdhulp.

Regiomaandag, 14 augustus 2017

De zowat kleinste stad waar het meeste Stads wordt gesproken

Stavoren - Op het eerste gezicht lijkt Stavoren niet zo’n bijzondere stad. Het ligt aan het voeteneinde van de provincie en de bereikbaarheid laat te wensen over. Wanneer je vanuit Leeuwarden over de N359 rijdt, zie je de naam van de stad zelfs bij Koudum, dat tien kilometer verderop ligt, nog niet op de borden staan. Met zo’n 960 inwoners is het op twee na de kleinste stad van Fryslān. Maar Stavoren heeft een rijk verleden dat zit opgesloten in de taal, het Stavers. Een Stadsfries dialect dat dankzij troubadour Doede Bleeker zelfs bekend is bij Boudewijn de Groot en Jack Spijkerman.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties