De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
maandag 21 mei

Archief

De artikelen van dinsdag, 15 mei 2018.

Economiedinsdag, 15 mei 2018

Drachtster Van der Valk wil toren van vijftig meter

Drachten | Van der Valk in Drachten heeft nieuwbouwplannen. Het hotel-restaurant aan de Lavendelheide moet weer zichtbaar worden vanaf de A7 en N31 en krijgt een toren van vijftig meter hoogte met tachtig kamers. Dat gaat ten koste van de bowlingbaan en een vleugel met 48 kamers.

Hoofdartikeldinsdag, 15 mei 2018

Zorg in Nederland moet nu ťcht beter

Ondanks de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2015 krijgen mensen vaak niet de hulp waar zij recht op hebben, concludeert de Nationale Ombudsman in een rapport. Meer dan een jaar geleden wees hij ook al op de obstakels die burgers ervaren als zij voor zorg aankloppen bij de overheid. En nog altijd hoort de ombudsman regelmatig van burgers dat het hen niet of nauwelijks lukt zorg of ondersteuning voor zichzelf te regelen. Op papier lijkt het allemaal goed geregeld maar in de praktijk zijn drempels te hoog, regels te complex en vallen mensen buiten de boot.

Regiodinsdag, 15 mei 2018

LTO wil geen kop van jut zijn

Leeuwarden | Boeren willen graag meehelpen aan het herstel van biodiversiteit. Daarvoor wordt al samengewerkt binnen het Deltaplan, een samenwerking van negentien partijen waaronder natuurorganisaties en LTO die is opgezet na het eerder genoemde Duitse onderzoek van eind 2017.

Regiodinsdag, 15 mei 2018

Dramatische afname van aantal insecten

Leeuwarden | Het gaat niet goed met de insecten in Nederland. Nieuw Nederlands onderzoek bevestigt wat een Duits onderzoek eind 2017 al zei: het aantal insecten neemt af, in Nederland de afgelopen decennia met tientallen procenten. Natuurmonumenten noemt de afname dramatisch.

Regiodinsdag, 15 mei 2018

Minder banen weg bij provincie dan verwacht

Leeuwarden | Op het provinciehuis verdwijnen de komende jaren minder banen dan eerder de bedoeling was. De ambtelijke organisatie van de provincie krimpt de komende anderhalf jaar met 110 voltijdsbanen, in plaats van de tweehonderd die eerder werden aangekondigd. Er vallen geen gedwongen ontslagen.

Regiodinsdag, 15 mei 2018

Winkels in Dantumadiel blijven op zondag dicht

Damw‚ld | De komende raadsperiode blijven winkels in Dantumadiel dicht. Dat blijkt uit het bestuursakkoord van de drie coalitiepartijen Gemeentebelangen Dantumadiel (GBD) Sociaal Links en de ChristenUnie (CU).


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties