De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
donderdag 26 april

Archief

De artikelen van woensdag, 15 juli 2015.

Economiewoensdag, 15 juli 2015

Grens uitbreiding boeren is nu al bereikt

Leeuwarden - Boeren rond de Natura 2000-gebieden Alde Feanen en de duingebieden op Ameland en Schiermonnikoog mogen nu al niet meer hun veestapel uitbreiden zonder natuurbeschermingswetvergunning. De ontwikkelingsruimte voor bedrijven in het kader van de nieuwe Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is voor 95 procent ingevuld, zo laat het landelijke PAS-bureau weten. De komende jaren is hier in nagenoeg alle gevallen een natuurbeschermingswetvergunning nodig.

Economiewoensdag, 15 juli 2015

Te weinig koeienstallen zijn duurzaam

Leeuwarden - De melkveehouderij blijft wat betreft het percentage duurzame stallen fors achter bij de pluimvee en varkenshouderij. Dat blijkt uit de Monitoring integraal duurzame stallen 2015 van het SMK (voorheen Stichting Milieukeur). De overheid wil dat in 2023 alle stallen in Nederland duurzaam zijn. In 2014 moest minimaal 10 procent van de stallen hieraan voldoen. De pluimvee- en varkenssector haalde dat met respectievelijk 32,1 en 21,7 procent ruimschoots. Het percentage van de melkveesector steekt daar met 6,3 procent wat schril bij af.

Hoofdartikelwoensdag, 15 juli 2015

De banken en de ondernemers

De drie grote banken in Nederland hebben het onderling erg goed geregeld. ABN Amro, ING en Rabobank concurreren nauwelijks met elkaar en dat leidt tot te hoge kosten voor leningen aan het mkb, zo constateerde de kartelwaakhond Autoriteit Consument en Markt (ACM) onlangs.

Regiowoensdag, 15 juli 2015

Fryslân is voorlopig niet af van dieselbus

Leeuwarden - De kans is groot dat er de komende vijf jaar in Zuidoost-Fryslân dieselbussen blijven rijden. Van de vervoerders eisen dat ze op biogas of elektrisch moeten rijden zou ten koste gaan van de dienstverlening, vreest de Provincie.

Regiowoensdag, 15 juli 2015

Paalpest zorgt voor verzakking Grouster huizen

Grou - De twintig beschadigde huizen aan de Noorderdwarsstraat in Grou zijn aangetast door paalpest. Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente Leeuwarden en woningcorporatie Elkien. De bewoners van de verzakte twee-onder-eenkapwoningen zijn hierover maandagavond ingelicht. Ze krijgen een andere woning aangeboden door Elkien, totdat de huizen volledig zijn hersteld of zijn gesloopt en herbouwd.

Geloof & Kerkwoensdag, 15 juli 2015

Duitse protestantse kerk betreurt Beeldenstorm

Hannover - De Evangelische Kirche Deutschland (EKD), de grootste protestantse kerk van Duitsland, betreurt de beeldenstorm in de periode van de reformatie. Dat heeft de EKD gisteren naar buiten gebracht. De EKD sprak de verontschuldigingen vorige week uit tijdens een theologische dialoog in Hamburg tussen vertegenwoordigers van de EKD en de Oosters-Orthodoxe Kerk.

Sportwoensdag, 15 juli 2015

Vaessen en Koopmans gaan bestuursstructuur Heerenveen evalueren

Door Daan Rieken -

Sportwoensdag, 15 juli 2015

Leeuwarder Boonstra wil als Ndiba op naar de basketbaltop

Door Daan Rieken


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties