De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 24 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 15 augustus 2008.

Cultuurvrijdag, 15 augustus 2008

Princessehof in Leeuwarden zoekt huwelijksserviezen

Leeuwarden - Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden is op zoek naar huwelijksserviezen en hun bijbehorende verhalen. De serviezen zullen volgend jaar te zien zijn op een grote tentoonstelling in het museum.

Cultuurvrijdag, 15 augustus 2008

Klassieke muziek in de openlucht

Op de binnenplaats van de oude gevangenis in Leeuwarden heeft zich in het verleden heel wat afgespeeld, maar gisteravond werd op deze locatie iets totaal anders georganiseerd. The International Holland Music Sessions hield hier haar laatste concert in een reeks van drie en deed dat op de sfeervolle binnenplaats van de Blokhuispoort.

Economievrijdag, 15 augustus 2008

Zuivel moet meer werken aan marge

Meppel - Zuivelfabriek Friesland Foods is bezig om de prijzen bij de verkoop van zuivelproducten in het buitenland sterk te verhogen. Dat is hard nodig ook omdat de marges vooral bij verkoop aan landen buiten de Europese Unie in de afgelopen maanden sterk onderuit zijn gegaan. Gisteren meldde het zuivelconcern dat de nettowinst mede daardoor in de eerste helft van dit jaar fors is gedaald. De nettowinst kwam uit op 29 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar was dat 79 miljoen euro. De halfjaaromzet nam toe van 2,4 naar 2,7 miljard euro.

Economievrijdag, 15 augustus 2008

Fries bedrijfsleven heeft een goed half jaar achter de rug

Leeuwarden - Het Friese bedrijfsleven heeft een goed eerste half jaar achter de rug. Dat stelt woordvoerder Sjoerd Weiland van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland. ,,De bedrijven hebben geprofiteerd van de landelijke economische groei. En net als in de rest van het land is ook hier het aantal faillissementen het afgelopen halfjaar fors gedaald.”

Hoofdartikelvrijdag, 15 augustus 2008

Besprekingen over de begroting...

Het kabinet is deze week begonnen aan besprekingen over de begroting van komend jaar. Een aantal economische ontwikkelingen noopt de regering om maatregelen te nemen waarmee in het regeerakkoord geen rekening was gehouden. Zo is de de economische groei flink lager dan verwacht en komt de inflatie veel hoger uit dan geraamd. Ook zal de werkloosheid wat hoger zijn. Dit alles heeft gevolgen voor de portemonnee van de burgers. De door het kabinet beloofde periode van ‘het zoet’ zit er naar alle waarschijnlijkheid niet meer in.

Regiovrijdag, 15 augustus 2008

Ziekte belemmert reis naar Den Haag om peutertoets

Leeuwarden - De actievoerders die gisteren naar Den Haag zouden gaan om daar vijftienhonderd handtekeningen aan te bieden tegen de peutertoets, hebben die reis uit moeten stellen.

Regiovrijdag, 15 augustus 2008

Bromfiets geweerd uit het centrum van Heerenveen

Heerenveen - Bromfietsers en scooterrijders zijn niet langer welkom in het centrum van Heerenveen. Het weren van bromfietsen moet de leefbaarheid en de verkeersveiligheid van het centrum ten goede komen, hopen burgemeester en wethouders. Alleen fietsen, snorfietsen en scootmobielen zijn nog toegestaan als vervoermiddel in het centrum van Heerenveen.

Regiovrijdag, 15 augustus 2008

‘Met al die mensen om me heen kon ik het aan’

Eastermar - 3 augustus 2008. Die datum zal Geertje Bruining uit Eastermar niet makkelijk vergeten. Op die zondagmiddag om kwart over zes werd een van de varkensstallen van de Bruinings aan het Wytfean vrijwel geheel verwoest. Ook het woonhuis kreeg een fikse optater. Een windhoos hield verschrikkelijk huis.

Regiovrijdag, 15 augustus 2008

Onzekerheid verstoort groei kinderopvang

Leeuwarden - De stichtingen die kinderopvang verzorgen, breiden niet op maximale snelheid uit, vanwege de politieke onzekerheid. Er is veel vraag naar plaatsen op kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang, maar de stichtingen willen niet te veel risico nemen. Vooral bij de gastouderopvang is de onrust over de aangekondigde bezuinigingen groot.

Regiovrijdag, 15 augustus 2008

Wachtlijsten kinderopvang worden langer

Leeuwarden - Ouders die hun kind aanmelden bij een kinderdagverblijf, moeten langer wachten voor ze een plekje kunnen krijgen. Vooral in Leeuwarden zijn er wijken met lange wachtlijsten, maar ook buiten de steden is de vraag groot. Het kabinetsbesluit om te snijden in de regeling Kinderopvang, heeft daar niets aan veranderd.

Geloof & Kerkvrijdag, 15 augustus 2008

Poging mislukt om Flevo Festival stil te leggen

Zutphen - Terwijl duizenden bezoekers het terrein van Xnoizz Flevo Festival op Bussloo bij Apeldoorn op stroomden, boog de rechter zich over de eis van een omwonende om het festival stil te leggen vanwege geluidsoverlast. De rechter wees in een kort geding in Zuthpen het verzoek af, maar was wel kritisch over de handelwijze van de gemeente Voorst.

Geloof & Kerkvrijdag, 15 augustus 2008

Littekens van verbouw nog zichtbaar

Achlum - Meer dan tweehonderd kerken doen deze zomer mee aan Tsjerkepaad. Op diverse manieren tonen ze hun rijke historie als bedehuis, monument en ontmoetingsplek. In het Friesch Dagblad staat wekelijks een van deze kerken in de kijker. Vandaag: de Gertrudiskerk van Achlum.

Geloof & Kerkvrijdag, 15 augustus 2008

Meer dan 280 nieuwe kerken sinds 1990

Amsterdam - Het stichten van een nieuwe gemeente gebeurt in Nederland zo vaak dat het geen incident meer is. Sinds 1990 zijn er zeker 281 initiatieven tot het stichten van een nieuwe plaatselijke kerk geweest.

Geloof & Kerkvrijdag, 15 augustus 2008

Zendeling en dorpsdominee tegelijk

Zunderdorp - Ds. Koos Staat (50), bekend van zijn (dag)boekjes voor jongeren, viert zondag zijn 25-jarig ambtsjubileum. Hij begon in Munnekezijl, tegenwoordig is hij dorpsdominee in Zunderdorp én voor 50 procent als evangelisatiepredikant verbonden aan de Stichting Diensten met Belangstellenden in Amsterdam. ,,Eigenlijk ben ik gewoon zendeling.”


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties