De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
zaterdag 21 april

Archief

De artikelen van vrijdag, 16 februari 2007.

Cultuurvrijdag, 16 februari 2007

Jury uit kritiek op bijbelgrappen

Zwolle - Wat is christelijk cabaret? Bestaat dat sowieso? Die vraag is gisteravond volop gesteld na afloop van het eerste, landelijke, christelijke cabaretfestival Kleinzalig in Zwolle. In een uitverkochte schouwburg Odeon won de oudste en tevens enige Belgische deelnemer: Jo de Rijck. De show van geen enkele Nederlandse, christelijke student zou de kritiek van een seculier publiek kunnen doorstaan, aldus Hans Savert, een van de drie juryleden.

Cultuurvrijdag, 16 februari 2007

Eerste deel Harry Potter verschijnt in het Fries

Leeuwarden - Uitgeverij Bornmeer in Leeuwarden gaat het eerste deel van de Harry Potter-reeks uitgeven in het Fries. Dat heeft Louw Dijkstra van Bornmeer vanmorgen gemeld. Harry Potter en de Steen der Wijzen moet in juni of juli van dit jaar verschijnen, vlak voordat het zevende en laatste deel van de reeks uitkomt in Engeland. De Friese vertaling is in handen van Jetske Bilker.

Economievrijdag, 16 februari 2007

‘Ik moet het nu maken met het bedrijf’

Leeuwarden - Angst dat drukwerk op termijn verdrongen wordt door beeldscherm en internet heeft Sjoerd Hellinga (39) van Hellinga Grafische Specialisten uit Leeuwarden niet. ,,De komende twintig dertig jaar kunnen we nog wel vooruit. En als het wel gebeurt, dan beginnen we gewoon wat anders.”

Economievrijdag, 16 februari 2007

‘Natuurgras bruikbaar voor melkvee’

Leeuwarden/Driebergen Gras afkomstig van percelen in natuurgebieden is goed te gebruiken door melkveehouders. Dit blijkt uit het project ‘Meer dan beheer’ dat het Louis Bolk Instituut heeft uitgevoerd, samen met veehouders in Fryslân en Noord-Holland. ,,Natuurbeheer wordt onbetaalbaar als veehouders niet voldoende gras afnemen uit natuurgebieden”, aldus de onderzoekers. De provincie Fryslân is een van de opdrachtgevers.

Economievrijdag, 16 februari 2007

‘Tijdelijke intrekking afschermplicht’

Den Haag - De intrekking van de afschermplicht voor pluimvee is waarschijnlijk van zeer tijdelijke aard. Op basis van het advies over de vogeltrek van onderzoeksinstantie Sovon zal de minister naar verwachting begin maart de afschermplicht voor commercieel pluimvee weer instellen. ,,De groep met buitenuitloopkippen vormt vanwege de grote aantallen en de grootte van de uitloopmogelijkheid het grootste risico voor de introductie en verspreiding van vogelgriep”, zo stelt het ministerie van Landbouw.

Economievrijdag, 16 februari 2007

Akkerbouwers telen dit jaar minder poters

Holwerd - De animo onder akkerbouwers om pootaardappelen te telen neemt af. Volgens voorman U. Hiddema van landbouworganisatie LTO Noord wordt er dit jaar duizend hectare minder geteeld. Belangrijkste oorzaak is dat in de afgelopen jaren vaak veel pootaardappelen zijn afgekeurd vanwege ziekten. Toch zijn de eerste verwachtingen over de prijzen van dit jaar positief.

Economievrijdag, 16 februari 2007

‘Cao-eisen transport niet van deze tijd’

Drachten - De eerste ronde van de nieuwe cao-onderhandelingen van het beroepsgoederenvervoer zorgden deze week voor grote verbazing bij de vakbonden. ,,De werkgevers hebben allerlei verslechteringen op tafel gelegd in plaats van het voor personeel aantrekkelijk te houden. De eisen zijn niet van deze tijd”, vertelt CNV-bestuurder A. Meierman. ,,Vooral nu er een tekort is van personeel zou je anders verwachten. In een branche waar 150.000 mensen werken is er nu al een tekort van 5500 mensen.”

Hoofdartikelvrijdag, 16 februari 2007

Harde woorden van Poetin...

De ongemeen harde uitval van de Russische president Vladimir Poetin naar de Verenigde Staten, afgelopen weekeinde, is niet al te serieus genomen. Op de veiligheidsconferentie in München beschuldigde Poetin de Amerikaanse regering ervan te pogen de wereld haar wil op te leggen. Washington liet daarop bij monde van minister van Defensie Gates weten niet uit te zijn op een confrontatie met Moskou. ,,Eén Koude Oorlog was meer dan genoeg”, zei hij. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken spraken maandag af de toespraak van Poetin ook maar niet al te serieus te nemen, zei minister Bot na overleg met zijn EU-collega’s. ,,Rusland blijft voor ons een belangrijke partner.”

Regiovrijdag, 16 februari 2007

Inwoners IJlst kiezen voor bescheiden groei

IJlst - De bevolking van IJlst kiest voor een bescheiden toename van het aantal nieuwe woningen in het stadje. Uit een enquęte die de gemeente hield onder de inwoners, komt naar voren dat tot 2025 ongeveer zeventig nieuwe huizen genoeg zijn om aan de behoefte te voldoen. Het gaat dan vooral om starterswoningen en huizen voor senioren.

Regiovrijdag, 16 februari 2007

Pleidooi voor gedeputeerde voor ouderen

Leeuwarden - De Friese afdelingen van de drie ouderenbonden (PCOB, KBO en ANBO) willen dat er een gedeputeerde voor ouderen komt. Dat stellen zij in het verkiezingsmanifest dat ze hebben opgesteld.

Regiovrijdag, 16 februari 2007

Protest tegen ruimte voor ambtenaren

Leeuwarden - Burgemeester Dales van Leeuwardenis niet gelukkig met de ruimte die het nieuwe regeerakkoord laat voor trouwambtenaren die gewetensbezwaren hebben bij de sluiting van een huwelijk tussen mensen van gelijk geslacht. Ook andere steden protesteren tegen die passage.

Regiovrijdag, 16 februari 2007

Wonen in een huis van stro en bierkratjes

Burgum - Het is niet zo dat ze meteen morgen al een eigen huisje nodig hebben – ze hebben het nog goed bij moeder thuis – maar toch maken de jongeren uit Tytsjerksteradiel zich een beetje zorgen. Want aan een betaalbare woning komen, is vrij lastig. Tenminste, dat horen ze van vrienden. Die wachten toch al gauw een jaartje op een huurwoning. Om over kopen maar te zwijgen: véél te duur.

Regiovrijdag, 16 februari 2007

Geen nieuwe velden voor SC Franeker

Franeker - De voetbalvelden van Franeker worden niet naar Bloemketerp verplaatst. Zo’n verhuizing zou zeker drie miljoen euro kosten en dat vind de gemeenteraad van Franekeradeel te duur. Het college van B en W gaat nu onderzoeken hoeveel het kost om de velden aan de Hertog van Saxenlaan zo in te richten dat de voetbalclub er kan blijven.

Regiovrijdag, 16 februari 2007

Friezen doen politiewerk

Leeuwarden - Friese burgers kunnen de politie dit najaar actiever helpen bij het opsporen van criminelen en vermiste personen. Fryslân is straks een van de vijf regio’s waar het nieuwe systeem Burgernet van kracht is. Met Burgernet kunnen mensen als vrijwilliger ingeschakeld worden om als extra ogen en oren van de politie te fungeren.

Regiovrijdag, 16 februari 2007

De provincie kan ook niet alles

Leeuwarden - ,,Als we toen wisten wat we nu weten van Frisia, dan was de zoutfabriek er niet gekomen.” Dat zei gedeputeerde en PvdA-lijsttrekker A. Andriesen gisteravond tijdens het waterdebat bij Wetterskip Fryslân. ,,Het levert niet de duurzame werkgelegenheid op die we hadden verwacht, en het zorgt voor veel problemen in de omgeving.” Collega-gedeputeerde T. Baas (VVD) vond dat een te gemakkelijke uitspraak, maar gaf haar geen ongelijk. FNP, GrienLinks en CDA spraken zich uit tegen het voortzetten van de zoutwinning op deze manier, maar volgens de twee gedeputeerden kan dat niet zonder een onbetaalbare afkoopsom.

Geloof & Kerkvrijdag, 16 februari 2007

Spanning rond zalencentrum IJsherberg

Dokkum - De Protestantse Gemeente te Dokkum-Aalsum-Wetsens houdt vast aan de voorgenomen aankoop van zalencentrum De IJsherberg. Op 22 maart vindt er voor de tweede keer een gemeente-avond plaats over dit onderwerp.

Geloof & Kerkvrijdag, 16 februari 2007

Raerd wil kerk restaureren voor 1,3 miljoen euro

Raerd - De vorig jaar opgerichte stichting Laurentiuskerk Raerd heeft 1,3 miljoen euro nodig voor de dringend noodzakelijke restauratie van kerk, toren en orgel. In de begroting zit nog een gat van meer dan 700.000 euro. Van overdracht aan de stichting Alde Fryske Tsjerken willen ze in Raerd niets weten. ,,Deze klus kunnen we zelf wel.”

Geloof & Kerkvrijdag, 16 februari 2007

Gemeenteweekend Sneek over ‘Eindelijk thuis’

Sneek - De Protestantse Gemeente Sneek houdt dit weekeinde voor het eerst een gemeenteweekend. Doel is gemeenteopbouw: ,,We willen elkaar beter leren kennen en vooral beter leren kennen op geloofsterrein’’, licht ds. Aart Veldhuizen toe. Rode draad in het weekeinde is het thema ‘thuiskomen’, ontleend aan de bestseller Eindelijk thuis van Henri Nouwen.

Geloof & Kerkvrijdag, 16 februari 2007

Duitse kerk wil herstructureren

Wittenberg - De Protestantse Kerk in Duitsland (EKD) wil de neerwaartse trend ombuigen. ‘Groeien tegen de trend in’ luidt het devies waarmee de 26 miljoen leden tellende kerk de toekomst tegemoet blikt. Die toekomst ziet er, getalsmatig in ieder geval, somber uit. In 2030 heeft de kerk 30 procent minder leden dan nu. Behalve bijval krijgt het opgestelde plan echter ook kritiek

Weervrijdag, 16 februari 2007

Sluierbewolking

Het wordt vandaag weer een mooie dag met flinke zonnige perioden. Het kwik schommelt rond 8 op de Wadden en kan lokaal in de provincie oplopen naar 11 graden. Morgen hebben we ook zon en wat sluierbewolking. Het kwik komt te liggen rond 9 ŕ 10 graden.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties