De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 27 april

Archief

De artikelen van woensdag, 16 mei 2007.

Agendawoensdag, 16 mei 2007

Klassiek

Cultuurwoensdag, 16 mei 2007

Zilveren Anjer voor vertaler Klaas Bruinsma

Den Haag - Vertaler Klaas Bruinsma (1931) uit Drachten krijgt dit jaar een Zilveren Anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dat is gisteren bekendgemaakt. Bruinsma krijgt de prijs vanwege zijn grote betekenis ,,voor het Friese erfgoed en de Friese cultuur, in het bijzonder de Friese letteren”. Bruinsma vertaalde het werk van Homerus in het Fries. Hij begon daarmee al in zijn gymnasiumjaren. In 2004 verschenen de door hem vertaalde Ilias en Odyssee.

Dossierwoensdag, 16 mei 2007

Na een stage wist Rieuwkje Zuiderbaan het ineens: ze wordt schoonheidsspecialist

Voor 7399 Friese scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het Friesch Dagblad volgt er vijf, die ondertussen al druk bezig zijn met het plannen van hun toekomst. Vandaag: Rieuwkje Zuiderbaan uit Harich zet alles op alles om schoonheidsspecialist te kunnen worden.

Economiewoensdag, 16 mei 2007

Koopman Transport naar Drachten

Groningen – Transportbedrijf Koopman uit Noordhorn verhuist eind volgend jaar waarschijnlijk naar Drachten. Dat heeft algemeen directeur S. Koopman laten weten. Hij reageert hiermee op de uitspraak van Gedeputeerde Staten van Groningen die verhuizing naar het bedrijventerrein in Leek wil tegenhouden. Volgens GS laat het bestemmingsplan een vestiging in Leek niet toe, vooral omdat een dergelijk bedrijf relatief weinig bedrijfsoppervlakte heeft in verhouding tot de bebouwing. Daarbij zou het karakteristieke landschap ten noorden van de A7 te veel worden verstoord.

Economiewoensdag, 16 mei 2007

Kuipers Fundering wil in Arabië risico spreiden

Lemmer - Eén grote bouwput, met zeker ruimte voor handel. Dat verwachten directeur Harry Kuipers en controller Arno Scheltinga van Kuipers Funderingstechnieken aan te treffen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). ,,De techniek die ze daar hanteren is nogal behoudend. Voor grote gebouwen storten ze één groot blok beton, hoe meer hoe beter, lijkt het.”

Expowoensdag, 16 mei 2007

Allingawier, Expositiekerk: expo kunstschilder Michiel Galama, t/m 28 juni.

Hoofdartikelwoensdag, 16 mei 2007

Hemelvaartsdag...

In de Bijbel wordt op tientallen plaatsen de aanwezigheid van God aangeduid met een wolk. Dat begint al vroeg, al in het Bijbelboek Exodus en het eindigt in het laatste Bijbelboek: Openbaring. Zo wordt verteld hoe het volk Israël tijdens de tocht naar het beloofde land werd begeleid door een wolk. En er staat vermeld dat zolang de wolk bleef rusten op de tabernakel, het volk bleef waar het was: de wolk bepaalde wanneer het volk stilhield en vertrok, en waar het heen ging. Over de inwijding van de tempel (van Salomo) wordt gezegd dat toen de muzikanten en de priesters de lofzang aanhieven, de tempel werd gevuld met een wolk. Die verdreef iedereen uit de tempel; zij konden hun werk niet meer doen want ‘de majesteit van God vulde de hele tempel’.

Regiowoensdag, 16 mei 2007

Sneek wil stoomstad worden

Sneek - Sneek wil naast watersportstad ook stoomstad worden. Er zal vanaf 2009 een stoomtrein rijden van Sneek naar Stavoren en de stad krijgt een attractiepark met als thema stoom. Stoom Stad Sneek komt in de omgeving van het NS-station en vraagt een investering van minimaal 40 tot 50 miljoen euro.

Regiowoensdag, 16 mei 2007

Doarpswurk: laat dorp het café kopen

Leeuwarden - Het is niet aan de overheid om onderhoud aan dorpscafés te bekostigen. Als een dorp de kroeg wil behouden, moet ze daar zelf wat voor doen. Dat zegt Ytsen Strikwerda, directeur van Doarpswurk, in reactie op uitspraken van burgemeester Liemburg van Littenseradiel. Zij vindt dat de provincie Fryslân de kroegen moet opknappen.

Regiowoensdag, 16 mei 2007

’s Werelds grootste eendenkooi

Surhuisterveen - Twee buurmannen had Foeke Boersma nodig om zijn mega-eendenkooi te verplaatsen. De gevlochten mand moet dan ook wel de grootste einekoer ooit zijn. Boersma maakte het gevaarte voor kunstenaar Jan van Schaik die er mee gaat pronken op zijn expositie in Vinkeveen.

Regiowoensdag, 16 mei 2007

Meevaller Wetterskip 14 miljoen

Leeuwarden - Wetterskip Fryslân heeft een financiële meevaller van 14,4 miljoen euro. Dat heeft dijkgraaf Van Erkelens bekendgemaakt. De extra miljoenen zijn het gevolg van een uitkering van de Nederlandse Waterschapsbank, waarvan Wetterskip Fryslân een van de aandeelhouders is.

Regiowoensdag, 16 mei 2007

Oude maalsteen bij Burgum ontdekt

Leeuwarden - Bij graafwerkzaamheden langs het Burgumermar is een maalsteen uit de prehistorie ontdekt. ,,De steen wijst 100 procent zeker naar de boeren uit de Trechterbekercultuur”, zegt conservator Evert Kramer van het Fries Museum over de vondst. Dit volk van hunebedbouwers leefde ongeveer drieduizend jaar voor Christus op onder meer de Drentse en Friese zandgronden. In Fryslân worden maar zelden voorwerpen teruggevonden van deze cultuur.

Geloof & Kerkwoensdag, 16 mei 2007

‘Paus was duidelijk, streng en hard’

Rome - Gaandeweg zijn recente pastorale reis naar en in Brazilië werd paus Benedictus XVI duidelijker, strenger, harder. Duidelijk was hij, wat betreft de leer van Christus; strenger tegenover autoritaire regeringen in Latijns-Amerika die de kloof tussen rijk en arm willens en wetens groter laten worden en in hun kortstondige beloftes voor sociale welvaart geen boodschap hebben aan de enige ware Boodschap - van Christus.

Geloof & Kerkwoensdag, 16 mei 2007

Joods Hospice in Amsterdam eerste in Europa

Amsterdam - Het eerste joods hospice van Europa is gisteren in Amsterdam geopend. Het Joods Hospice Immanuel aan de Amstelveenseweg heeft zes wooneenheden waar stervenden begeleiding krijgen. De joodse identiteit van de bewoners staat hierbij voorop. Het sterfhuis is geheel gebouwd volgens joodse regels en het verstrekte eten is koosjer, maar ook niet-joden zijn welkom om hun laatste weken er door te brengen.

Geloof & Kerkwoensdag, 16 mei 2007

Ontmoeting centraal op jongerendag Solidair Friesland

Leeuwarden - De jongerendag van Solidair Friesland staat dit jaar in het teken van ‘Jij en de ander’. ,,Van oudsher is Hemelvaartsdag een dag van ontmoeting’’, zegt Susan ten Kate, consulente van Solidair Friesland. ,,Dat is ook het doel van deze jongerendag. Jongeren zijn vaak druk met werk en school, we willen hen stimuleren om de tijd te nemen om de ander te ontmoeten.’’

Weerwoensdag, 16 mei 2007

Morgen geleidelijk droger

Vandaag hebben we veel bewolking, buien en perioden met regen. Later vanmiddag wordt het geleidelijk droog met nog wat zon. Het kwik schommelt rond 14 graden. De wind uit het noorden is matig tot vrij krachtig. Morgen is er eerst nog wat motregen mogelijk, later wordt het droog met nog even wat zon.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties