De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 27 april

Archief

De artikelen van woensdag, 18 november 2015.

Economiewoensdag, 18 november 2015

Snel internet moet nutsvoorziening zijn

Leeuwarden - Het ontbreken van snel internet zet inwoners van 'witte gebieden' - het buitengebied zonder glasvezelnetwerk - op achterstand, stelt prof.dr. Dirk Strijker van de Rijksuniversiteit Groningen. ,,Snel internet is een nutsvoorziening. Alleen de overheid erkent dat nog niet. Want als ze het erkent, moet ze zorgen voor een aansluiting. Dat is minister Henk Kamp van Economische Zaken nog een brug te ver."

Hoofdartikelwoensdag, 18 november 2015

Meer taken, dan ook meer middelen

Gemeenten hebben het in financieel opzicht niet gemakkelijk. Een belangrijke reden is de korting op de uitkering van het gemeentefonds die de gemeenten opgelegd hebben gekregen, tegelijk met nieuwe taken: jeugdzorg, werk en inkomen en langdurige zorg.

Regiowoensdag, 18 november 2015

Als slechts Harlingers mogen praten, zijn vluchtelingen best welkom

Harlingen - Er ligt nog geen concreet verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) aan de gemeente Harlingen om een asielzoekerscentrum te realiseren. Toch wilde de gemeente nu al van de inwoners weten wat die van een mogelijke nieuwe opvang voor vluchtelingen in hun stad vinden.

Regiowoensdag, 18 november 2015

Fryslân trekt meer buitenlandse toeristen

Leeuwarden - Het aantal buitenlandse toeristen in Fryslân groeit. In 2014 kwamen ruim driehonderdduizend buitenlandse gasten naar de provincie. Dat zijn er 34.000 meer dan in 2013 en 70.000 meer dan in 2012.

Regiowoensdag, 18 november 2015

Twaalfduizend Friese jongeren in jeugdzorg

Leeuwarden - In het eerste half jaar van 2015 hebben ruim twaalfduizend jongeren uit Fryslân een vorm van jeugdzorg gekregen. Verreweg de meesten kregen ambulante hulp, bijvoorbeeld op het kantoor van een zorgaanbieder of een behandeling in een medisch dagverblijf. Ongeveer vijftienhonderd jongeren verbleven in een jeugdzorginstelling. Bijna driehonderd jongeren kregen jeugdreclassering opgelegd.

Geloof & Kerkwoensdag, 18 november 2015

Op Goed Gerucht gaat pionieren ondersteunen

Utrecht - De theologenbeweging Op Goed Gerucht en de afdeling Missionair werk van de Protestantse Kerk in Nederland gaan gezamenlijk pioniersplekken ondersteunen. Ook gaan ze de verbinding tussen bestaande kerken en pioniersplekken versterken. Op Goed Gerucht en de afdeling Missionair werk hebben tijdens de synode eind vorige week in Lunteren een overeenkomst ondertekend voor nauwere samenwerking.

Sportwoensdag, 18 november 2015

sc Heerenveen heeft nu drie waarnemende toezichthouders

Door Daan Rieken -

Sportwoensdag, 18 november 2015

Hulshoff: Cambuur moet topfit worden

Door Daan Rieken

Sportwoensdag, 18 november 2015

VC Sneek voor de tweede keer naar Rusland

Door Bert Kalteren -


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties