De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
dinsdag 22 mei

Archief

De artikelen van zaterdag, 18 november 2017.

Hoofdartikelzaterdag, 18 november 2017

De academie voor het leven in Bolsward

De leden van de pauselijke Academie voor het Leven werden eerder dit jaar door paus Franciscus naar huis gestuurd. Wie tot dit orthodoxe bolwerk van wetenschappers, artsen, theologen en advocaten wilde toetreden, moest daarvoor eerst een prolife eed afleggen. Die eed is nu afgeschaft en er zijn nieuwe leden benoemd. De paus wil vooral gericht zijn op de pastorale vraag rond het kwetsbare levenseinde. Daarom ook stuurde hij gisteren een inlevende brief naar de Europese wetenschappers die zich samen buigen over vraagstukken rond het levenseinde. De paus heeft in die brief oog voor de menselijke keuzevrijheid een medische behandeling te weigeren, ook als dat het onvermijdelijke sterven naderbij brengt. Hij wijst er op dat technologische en economische motieven geen reden mogen zijn levensverlengende behandelingen aan te bieden. Hij noemt dat een futiel verzet tegen de dood.

Regiozaterdag, 18 november 2017

Van Gansewinkel en provincie laakbaar

Drachten - De bedrijfscultuur bij afvalverwerker Van Gansewinkel in Drachten is laakbaar. De provincie Fryslân zou bovendien veel harder moeten optreden. Dat stelt Genserik Reniers, hoogleraar Veiligheid van Gevaarlijke Stoffen na het bestuderen van de overtredingen die tijdens inspecties in 2014, 2015 en 2016 zijn geconstateerd bij Van Gansewinkel, waarover het Friesch Dagblad deze week uitvoerig berichtte.

Regiozaterdag, 18 november 2017

Dansen voor Sint, toch wel heel spannend

Dokkum - Ze hebben goed geoefend. Heel goed zelfs, maar of de kinderen vanmiddag hun danspasjes nog weten als Sinterklaas ineens in levenden lijve voor hun neus staat, durft ook hun lerares Elske Pompstra niet met zekerheid te zeggen.

Regiozaterdag, 18 november 2017

Herindeling treft scholen

Leeuwarden - Als gevolg van de gemeentelijke herindeling komen in de nieuwe gemeente Leeuwarden voor 2025 ten minste acht en maximaal vijftien scholen onder de opheffingsnorm. Afhankelijk van de formule die de gemeente Leeuwarden gaat hanteren, zouden in 2019 al vier scholen onder de opheffingsnorm kunnen komen.

Regiozaterdag, 18 november 2017

Boeren beloond voor pionierswerk

Eastermar - ,,Jim hawwe baanbrekkend wurk dien en it hat ek in protte neifolging krigen. Boeren kinne net mear sûnder in feriening fan agrarysk natuerbehear".


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties