De website frieschdagblad.nl maakt gebruik van cookies.
vrijdag 25 mei

Archief

De artikelen van donderdag, 18 december 2014.

Economiedonderdag, 18 december 2014

Inkomen van boeren daalt dit jaar door prijsdaling producten

Leeuwarden - De flinke inkomensdaling komt volgens het LEI vooral door een prijsdaling van producten, niet zozeer door een stijging van de kosten. Opvallend zijn dit jaar de grote inkomensverschillen tussen de sectoren en tussen bedrijven binnen een sector. Het jaarlijkse onderzoek van LEI Wageningen UR over de inkomens en structuur in de Nederlandse landbouw is uitgevoerd in opdracht van en gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Gisteren zijn de resultaten gepresenteerd.

Hoofdartikeldonderdag, 18 december 2014

De economische groei en het kabinetsbeleid

De nieuwste cijfers van zowel het Centraal Planbureau als De Nederlandsche Bank wijzen erop dat de Nederlandse economie volgend jaar meer groeit dan eerst verwacht. Hoewel het herstel zogenoemd broos blijft, groeit vooral de consumptie harder dan dit jaar. Dat wijst op een toenemend consumentenvertrouwen. De werkgelegenheid neemt toe en de werkloosheid daalt naar 6,5 procent. De inflatie blijft laag; de kans op deflatie is klein.

Regiodonderdag, 18 december 2014

Plots einde aan bouwplan mfa Franeker-Oost

Franeker - De bouw van scholencluster en multifunctionele accommodatie Oost in Franeker lijkt plotseling van de baan. De openbarescholenkoepel Stichting Radius heeft de stekker uit de samenwerking getrokken, stelt Pyt Sybesma van koepel Christelijk Basisonderwijs Noardwest-Frysl‚n. Radius wil de scholen FŻgelflecht en Kleyenburg niet meer in de mfa onderbrengen, maar samen in het huidige gebouw van Kleyenburg.

Regiodonderdag, 18 december 2014

Halepaden zitten in het geheugen gegrift

Damw‚ld - Naar de winkel voor een boodschap of even naar pake en beppe, verderop. Voor zulke bezoekjes nam Tseard Rintjema (67) uit Damw‚ld in zijn jeugd vaak een halepad: oude verbindingsroutes die streekbewoners vroeger gebruikten om via andermans erf zo snel mogelijk naar de kerk, school of winkel te kunnen lopen. Vroeger krioelde het in de omgeving van zulke voetpaden, maar door woningbouw en ruilverkaveling zijn er al veel verdwenen, weet Rintjema. Op initiatief van Stichting Herstel Halepaden is gisteren de Haleroute geopend, waarmee oude paden bij Damw‚ld aan elkaar zijn geknoopt.

Regiodonderdag, 18 december 2014

Staten kiezen voor windpark in IJsselmeer

Leeuwarden - In 2020 staat er voor 316 megawatt aan windturbines in het water van het IJsselmeer. Dat hebben Provinciale Staten gisteren besloten. De precieze plaats van deze windmolens is daarmee nog niet bepaald. De coalitiepartijen PvdA, CDA en FNP willen namelijk eerst een uitwerking van de variant van een windpark op en langs de Afsluitdijk. Pas als zo'n plan er ligt, willen de partijen een definitieve keuze maken. Mocht bij die uitwerking blijken dat de Afsluitdijk geen of nauwelijks mogelijkheden biedt, dan is volgens de letter van dit besluit het Windpark Frysl‚n alsnog de logische uitkomst.


ACTUEEL
Familieberichten
Advertenties